بچۆ سه‌ر ناوه‌ڕۆک

بچۆ سه‌ر لیستی دوو‌ه‌م

بچۆ سه‌ر لیستی ناوه‌ڕۆک

شاهیدانی یه‌هوه

کوردی سۆرانی

گوێڕایە‌ڵی خودابە‌و بۆ هە‌میشە بژی

 بە‌ش ١٤

چۆن دە‌توانی دڵسۆزیت نیشانی خودا بدە‌ی؟‏

چۆن دە‌توانی دڵسۆزیت نیشانی خودا بدە‌ی؟‏

پشتیوانی خۆت بۆ یە‌هوە نیشان بدە (‏١ پە‌ترۆس ٥:‏٦-‏٩‏)‏.‏

بە‌شداری لە هیچ دابونە‌ریتێك مە‌کە‌ن کە پە‌رتووکی پیرۆز قە‌بوڵی ناکا.‏ ئە‌نجامدانی ئە‌م کارە پێویستی بە ئازایە‌تییە.‏

خۆتان لە هیچ کاروبارێکی ڕامیاری نە‌تە‌وە‌ییدا وە‌رمە‌دە‌ن،‏ چونکە ئە‌وانە پشتگیری لە یە‌هوە‌و پادشاهێتییە‌کە‌ی ناکە‌ن.‏

 بڕیاری ڕاست بدە‌و گوێڕایە‌ڵی خودا بە (‏مە‌تتا ٧:‏٢٤،‏ ٢٥‏)‏.‏

دۆستایە‌تی لە‌گە‌ڵ شاهیدانی یە‌هوە بکە،‏ ئە‌وان یارمە‌تیت دە‌دە‌ن لە‌خودا نزیك بیتە‌وە.‏

بە‌ردە‌وام بە لە‌سە‌ر فێربوون دە‌ربارە‌ی خوداو هە‌وڵ بدە گوێڕایە‌ڵی فە‌رمانە‌کانی بیت.‏

کاتێك باوە‌ڕە‌کە‌ت بە‌هێز بوو،‏ دە‌بێ خۆت بۆ خودا تە‌رخان بکە‌یت‌و خۆت لە‌ئاو هە‌ڵکێشی (‏مە‌تتا ٢٨:‏١٩‏)‏.‏

گوێڕایە‌ڵی خودابە‌و،‏ پە‌رتووکی پیرۆز بخوێنە‌وە‌و بۆ لێ تێگە‌یشتنی داوای یارمە‌تی لە شاهیدانی یە‌هوە بکە‏.‏ ئینجا ئە‌وە‌ی کە فێری بوویت جێبە‌جێی بکە.‏ ئە‌گە‌ر ئە‌مە بکە‌یت،‏ ژیانی هە‌میشە‌یی بە‌دە‌ست دە‌هێنی (‏زە‌بور ٣٧:‏٢٩‏)‏.‏