بچۆ سه‌ر ناوه‌ڕۆک

بچۆ سه‌ر لیستی دوو‌ه‌م

بچۆ سه‌ر لیستی ناوه‌ڕۆک

شاهیدانی یه‌هوه

کوردی سۆرانی

پە‌رتووکی پیرۆز—‏پە‌یامە‌کە‌ی چییە؟‏

 بە‌ش ٢

بە‌هە‌شت لە‌دە‌ست چوو

بە‌هە‌شت لە‌دە‌ست چوو

فریشتە‌یە‌کی یاخی‌بوو کاریکردە سە‌ر یە‌کە‌مین ژن‌ومێرد،‏ ئادە‌م‌و حە‌وا،‏ تاکو فە‌رمانڕە‌وایی خودا ڕە‌تبکە‌نە‌وە،‏ لە‌ئاکامدا گوناهو مردن هاتنە جیهانە‌وە

زۆر پێش ئافراندنی مرۆڤ،‏ خودا چە‌ندین فریشتە‌ی ڕۆحانی نە‌بینراوی ئافراند.‏ لە‌عە‌دە‌ندا فریشتە‌یە‌ك یاخی بوو کە دواتر بە شە‌یتان ناوبرا،‏ زۆر بە‌فێڵبازییە‌وە حە‌وای هە‌ڵخە‌ڵە‌تاند تاکو لە‌بە‌ری ئە‌و درە‌ختە بخوا کە خودا خواردنی بە‌رە‌کە‌ی قە‌دە‌غە‌کردبوو.‏

شە‌یتان واینیشاندا کە‌مارێك قسە‌دە‌کات وای لە‌حە‌وا گە‌یاند کە گوایا خودا شتێکی زۆر خۆش‌و باشی لە حە‌واو مێردە‌کە‌ی قە‌دە‌غە‌کردووە.‏ فریشتە‌کە بە‌حە‌وای ووت کە گوایا ئە‌وان نامرن ئە‌گە‌ر لە‌بە‌ری درە‌ختە قە‌دە‌غە‌کراوە‌کە بخۆن.‏ شە‌یتان بە‌م جۆرە بوختانی خستە پاڵ خوداوە کە گوایا خودا درۆی لە‌گە‌ڵ منداڵە مرۆڤە‌کانی کردوە.‏ بوختانکە‌ر یاخیبوونی لە‌خودا بە‌شێوە‌یە‌ك نیشاندا کە گوایا ئە‌مە دە‌یانگە‌ێنێتە زانایی‌و ئازادی.‏ بە‌ڵام ئە‌مە هە‌مووی درۆ بوو.‏ لە‌ڕاستیدا ئە‌وە یە‌کە‌مین درۆ بوو کە هە‌رگیز لە‌سە‌ر زە‌وی ووترابوو.‏ خاڵی ناوە‌کی کێشە‌کە پە‌یوە‌ندی بە سە‌روە‌ریە‌تی خوداوە هە‌بوو یاخود فە‌رمانڕە‌وایی پایە‌بە‌رز واتە خودا مافی فە‌رمانڕە‌واییکردنی هە‌یە کە ئە‌ویش ئە‌وە بە‌شێوە‌یە‌کی ڕاست‌ودروستانە ئە‌زموون دە‌کات‌و بایە‌خ بە‌وانە دە‌دات کە ملکە‌چی ئە‌ون.‏

حە‌وا بڕوای بە‌درۆیە‌کە‌ی شە‌یتان کرد،‏ ئارە‌زووی خواردنی میوە‌کە‌ی کرد،‏ لە‌ڕاستیدا دواتر لە‌میوە‌کە‌ی خوارد.‏ ئینجا هە‌ندێکیشی بە مێردە‌کە‌ی دا،‏ ئە‌ویش خواردی.‏ هە‌ردووکیان بوون بە گوناهکار.‏ بە‌و کردە‌وە بە‌ڕواڵە‌ت ساکارە یاخیبوونی خۆیان نیشاندا.‏ بە‌ئە‌نقە‌ست فە‌رمانی خودایان شکاند.‏ ئادە‌م‌و حە‌وا یاسای ئافە‌ریدگاریان ڕە‌تکردە‌وە کە هە‌موو شتێکی بە‌وان بە‌خشی بوو،‏ کە ژیانی تە‌واوە‌تی دە‌گرێتە خۆی.‏

‏«نە‌وە‌ی ئە‌و سە‌رت پاندە‌کاتە‌وە‌و تۆش پاژنە‌ی پێی دە‌کوتی» ‏(‏پێکهینان [١ موسا] ٣:‏١٥‏)‏.‏

خودا بانگی یاخیبووانی کرد تاکو باجی کردە‌وە‌کە‌یان بدە‌ن.‏ ئە‌و پێشبینی سە‌رهە‌ڵدانی نە‌وە‌ی بە‌ڵێنپێدراو واتە ڕزگارکە‌ری کرد.‏ ئە‌وکە‌سە‌ی کە ئە‌و شە‌یتانە لە‌ناو دە‌بات کە خۆی لە‌سە‌رشێوە‌ی مار دە‌رخست.‏ خودا جێبە‌جێکردنی سزای مردنی بە‌سە‌ر ئادە‌م‌و حە‌وادا بۆ سە‌ردە‌مێك دواخست،‏ بە‌م جۆرە میهرە‌بانی نیشانی نە‌وە‌کانی ئادە‌م‌و حە‌وادا کە هێشتا لە‌دایك نە‌ببوون.‏ ئە‌و منداڵانە بناغە‌ی هیوایە‌کیان دە‌بێ چونکە ئە‌و کە‌سە تایبە‌تە‌ی کە خودا دە‌ینێرێ ئە‌و ئاکامە ڕە‌شە‌ی کە بە‌هۆی یاخیبوون لە عە‌دە‌ندا سە‌ریهە‌ڵدابوو پووچە‌ڵ دە‌کاتە‌وە.‏ ئە‌مە بە‌وشێوە‌یە بوو کە خودا خۆی ویستی بێتە‌دی،‏ هە‌روە‌ها ئە‌وە‌ی کە دە‌نێردرێ یە‌کێکە کە پە‌رتووکی پیرۆز ووردە ووردە دە‌ربارە‌ی ئە‌و بە‌ڵگە دە‌داتە دە‌ستە‌وە.‏

خودا ئادە‌م‌و حە‌وای لە‌بە‌هە‌شت دە‌رکرد.‏ ئە‌وانە لە‌دە‌رە‌وە‌ی باخچە‌کە‌ی عە‌دە‌ندا بۆ دابینکردنی پێداویستە‌کانی ژیانیان دە‌بوایە ئارە‌قە‌بڕێژن‌و ئازاربکێشن.‏ حە‌وا سکی پڕ بوو قاین (‏ناسراو بە قابیل)‏ لە داییك بوو کە یە‌کە‌م منداڵی ئادە‌م‌و حە‌وا بوو.‏ ژن‌و مێردە‌کە کچ‌و کوڕی تریان بوو لە‌وانە هابیل‌و شیت کە بابە‌گە‌ورە‌ی نوحن.‏

بە‌گوێررە‌ی پێکهێنان بە‌ندی ٣ تا ٥؛‏ بینین ١٢:‏٩‏.‏