Elobo enfuneya wila murala okale wohagalala eli vakuvi. Vidiyu eji enolagiha brochure Enowodheya Okaana Wagalala Vamuralani Vawo.