Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Etxuwabo

Mwang'aneli (Wosunzana)  |  Agosto ya 2017

Onowodha Ojeedhela N’ovilela?

Onowodha Ojeedhela N’ovilela?

“Nyuwo vina vilelaní.”—TIAGO 5:8

JIBO: 35, 139

1, 2. (a) Txini ennittukulela ovivuza: “Mpaka lini?” (b) Dhotagiha dha emeleli a masaka a wale dhinnilibiha dhavi ovanene?

“MPAKA lini?” Ntti nivuzo nakosile anamavuhulela ororomela, Izaiya na Habakuk. (Izaiya 6:11; Habakuk 1:2) Nsaka naleba Mwene David Masalmo 13, iyene wahikosa nivuzo nakakene, dila nai. (Masalmo 13:1, 2) Nsaka narijiwe Yezu Kristu n’attu ahaana nroromelo, iyene wahavuza: “Mpaka lini?” (Mateu 17:17) Iyo vina masaka abano ninokosa nivuzo noligana na nttene.

2 Koddi txini ennittukulela okosa nivuzo ntti: “Mpaka lini?” Mudhidhi mwina enkala sabwa ya dhilobo dhabure dhinnipadduwela. Sabwa ya oredda obe okalaba. Eji enonisilidha sabwani ninkalawo “masaka omariha” adhaalile dhawopiha. (2 Timóteo 3:1) Masaka mena, dhowira dhovirigana dha attu anirijile dhinonilemiha vina  dhinonunda guru. Masiki nihiziwaga sabwaya, johagalaliha oziwa wi Yehova kasosottile emeleli aba akosile nivuzo ntti.

3. Txini enanikamihedhe nigafwanyiwa makattamiho orutxa?

3 Txini enanikamihedhe nigafwanyiwa makattamiho orutxa? Tiago, mbali mung’onoya wa Yezu ovuhuleliwa onaddela dhahi: “Amudhaga, kalani ovílela mujyedhaga siku nindha Nabuya.” (Tiago 5:7) Noona japama notene okala attu ovilela. Kito ovilela txini, vina ninalagihe dhavi ovilelawa oku onaddiwa?

OVILELA TXINI?

4, 5. (a) Ovilela txini nanda ninawodhe dhavi ovilelawa? (b) Tiago otapulelemo dhavi ovilela? (Koona foto eli omaromo.)

4 Bibilia onloga, ovilela ondha na muya wokoddela wa Mulugu. S’enikamihedho na Mulugu, enorutxa ovilela makattamiho menjene angumanana iyo. Ovilela nvaho wa Mulugu, nanda ninotonyihedha omukwela wehu Yehova vamodha na attu eena nigalagiha ovilela. Akala kaninwodha ovilela, okwela wehu onele wobana. (1 Korinto 13:4; Galásia 5:22) Kito ovilela oku ontapulela nni? Ovilela kuloga wila owana na makattamiho ali otene, niganaavi monelo wapama. (Kolosi 1:11; Tiago 1:3, 4) Ovilela ononikamihedha viina okala woweddeyana na Yehova, masiki na makattamiho orutxa. Ejo enonikamihedha ohikaana ya mmirimani akala ninotabuwa. Bibilia onloga wila japama ojeedha n’ovilela. Eji elobo yamakamaka enasunze iyo va nivuruni na Tiago 5:7, 8. (Kengesa.)

5 Ninfunela nni okala womala na wale wi nimujedhe Yehova? Murumiwi Tiago oladdaniha ekalelo yehu yojedha ninga namalima. Namalima masiki alabe vaddiddi mmunddani mwaye, kanwodha wang’ana mudhidhi onunuwa milima-dha. Ottiya eji, onojeedha n’ovilela “osinanga milima dhofwanyela dha mmunddani mwaye.” Mwakakene, dhihikalawo dhilobo dhinjene dhihinwodhihu wang’anela, dhinfwanyeelihu ojeedha wila Yehova bahi akwanihedhe ninga mulibeliye okosa. (Marko 13:32, 33; Merelo 1:7) Dhahene ninga namalima, nijeedhele n’ovilela.

6. Yotagiha ya namavuhulela Mikeya ennisunziha eni?

6 Namavuhulela Mikeya ovilela makattamiho orutxa, ninga aba angumanana iyo ovanene. Iyene okalilewo masaka attonga Mwene Akaz. Akaz wali mwene wovuta vaddiddi. Sabwa ya otabala waye elabo yotene yahidhala obure. Bibilia onloga wila nsakana ntto attuya ‘wira obure kuwarutxa.’ (Kengesa Mikeya 7:1-3.) Mikeya wanziwa yawi kagawodhile osaddula merelo aba. Iyene wakosile nni? Mikeya ologa: “Miyo ddinimuroromela Nabuya, ddinimukuluvela Mulugu nvulumutxi waga. Mulugu wagayá onoddivuruwana.” (Mikeya 7:7) Dhahene ninga Mikeya, iyo viina ninofwanyeela okaana “ekalelo yojedha n’ovilela.”

7. Ninfwanyelela nni ojeedha wila Yehova akwanihe dholibela dhaye?

7 Nigakaana nroromelo noliba ninga nana Mikeya, ninele okala womala na wale wi nimujedhele Yehova. Makattamiho ehu, kali ninga a muttu ofugeliwe mukambura  onjeedhela ofiya labo naye wi apiwe. Muttu oddo olomageliwa ojeedhawa, ottiya eji iyene kanjedha nosanzaya. Vakala ottiyana vaddiddi na iyo! Nili womala na wale wi nimujeedhe Yehova, sabwa ninoziwa wi mmudhidhini ofuniliye onele wakwaniha yogana yaye ya onivaha egumi yohimala! Noona, iyo nikose kukuttu wi niwodhe “omutamalela n’othaba” Yehova. (Kolosi 1:11, 12) Oku nijedhagavi, kanikaane elemelelo yologa wila Yehova onogonela. Nigakosa dhawene, japama oziwa yawi iyene txipo kanahagalale.—Kolosi 3:12.

DHOTAGIHA DHAPAMA DHA OVILELA

8. Ninasunze eni na dhotagiha dha aroromeli akalilewo masaka a mundduni?

8 Txini enaniwodhihe ojeedha? Ndowe nubuwele dhakosile alobwana na ayana a nsaka na mundduni, mukalelo omujeedhilani Yehova n’ororomela wakwaniha dholibela dhaye. (Roma 15:4) Nigobuwelaga dhotagiha eso, japama otanaalela; ajedhile mudhidhi mungasi, akaleleni omala na wale wi ajedhe, nanda Yehova warelihile dhavi sabwa ya ovilela wawa.

Abramu ojeedhela vyaka dhinjene mpaka obaliwa adhulaye Ezau na Jakob (Koona ddima 9, 10)

9, 10. Abramu na Sara amujedhile Yehova mudhidhi mungasi?

9 Ndowe noone yotagiha ya Abramu na Sara. Sabwa ya awene olagiha “ojyedha n’ovilela,” awene ahakela “dhàpikirhele Mulugu.” Bibilia onloga wila mmaleli “Abramu ojyedha n’ovilela,” Yehova wahiloga wi ddinoudhaliha nruryo, ddinowinjiviha ziza nawo. (Ahebreu 6:12, 15) Abramu wafunela nni ojeedha n’ovilela? Sabwani wanfuneya mudhidhi  mwinjene wila nlibelo ntti nakwanihedheye. Labo 14 na Nisã yaka ya 1943 Yezu ahinabaliwa, Abramu na Sara vamodha na attu etene a vatakulu vawa, ahabuwa Mwinje Eufrates adhowaga Elabo yavahile Mulugu. Masiki dhawene, Abramu ojyedhavi vyaka 25 mpaka mwanaye Izaki obaliwa vina vyaka 60 mpaka obaliwa adhulaye Ezau na Jakob.—Ahebreu 11:9.

10 Txini epadduwile na Abramu mwilaboni evahiwani na Mulugu? Bibilia onloga wila Yehova “Mwenemo kamvahile nddebe, kamvahile mburo ngafuna-wene wakwanela ogunanti; omuroromelihedha onvaha elabo osogorho iyene na anaye anadhegewo, oku ahinakana mwana.” (Merelo 7:5) Eji edhile opadduwa badhivirile vyaka 430, Abramu bamalile wabuwa Mwinje Eufrates, ziza naye padhilani okala nlogo nafuna okala elabo ejile yavahiwiye na Mulugu.—Obudduwa 12:40-42; Galásia 3:17.

11. Abramu wali dhavi womala na wale wi ajeedhe, nanda ovilela waye ogadhilena mareliho gani?

11 Abramu wali womala na wale wi ajedhe sabwani wanziwa wi Yehova agahakwaniha dholibela dhaye. Iyene wannimuroromela Yehova. (Kengesa Ahebreu 11:8-12.) Abramu ohikwa ahinatti woona wakwanihedheya wa dholibela dhetene dhakosile Mulugu, masiki dhawene iyene wahagalala vaddiddi vowi ojeedha. Nubuwele wi Abramu onele osanzaya agavenyihiwa mu okwani wi akale mparaizu velaboni ya vati. Onele otikina agengesa mBibiliani nanda boona wi dhetene dhinpadduweli mwigumini mwaye vamodha na amudhaye dhimala olebiwa. * (Koona yowenjedha.) Kobuwelani viina mukalelo onfuniye ohagalala agaziwa epaddi ekosile iyene wi akwanihe efunelo ya Mulugu eniwanana na odha wa Mesiya! Nikaana ebaribari yawi onele woona wi ojeedha mareliho a Yehova yali elobo yaderetu.

12, 13. José wafunelani okala wovilela, nanda wana ekalelo gani yaderetu?

12 José mudhuli wa Abramu, wali womala na wale wi ajedhe n’ovilela. Iyene wahigumanana makattamiho orutxa vaddiddi. Voroma bana vyaka 17, abali aye amuguliha ninga mudhari. Nomala ozivaleliwa wila wafuna amugonihe mwadhi fumu waye, n’eji ofugeliwa mukamburha. (Wita 39:11-20; Masalmo 105:17, 18) Masiki José valiye mwimeleli wororomeleya wa Mulugu, wakala ninga olodduwaliwa, ottiya orelihiwa. Muvireli vyaka 13, dhilobo dhetene dhihidha osadduwa. Oburutxiwa mukambura mwaliye, nanda ottomiwa okala muttu wanawili wa olamulela w’Ejipitu.—Wita 41:14, 37-43; Merelo 7:9, 10.

José wahidha ononelamo wila Yehova wanziwa dhapadduwa, vowi ojeedha mareliho a Yehova yali elobo yaderetu

13 Koddi dhoweha esi dhotedhene dhahimobaniha José? Iyene wobuwela wila onyanyaliwa na Mulugu? Nne. José wanjeedha n’ovilela. Txini emukamihedhile? Omuroromela waye Yehova. Iyene wahidha ononelamo wila Yehova wanziwa dhapadduwa. Ninlogela sabwa ya  mazu alogiliye na abali aye: “Kamove! Miyo ddinoligana na Mulugu? Nyuwo mwahiwananela oddirela miyo dhotakala; Mulugu osaddula obure wenyuyá, okala opama, wi dhipadduwe dhinonenyu ddabuno.” (Wita 50:19, 20) José wanziwa yawi ojeedha mareliho a Yehova yali elobo yaderetu.

14, 15. (a) Ovilela wa David okalile dhavi wotikiniha? (b) Txini emukamihedhile David ojeedha n’ovilela?

14 Mwene David wahigumanana makattamiho menjene. Yehova wahimusakula David wi akale mwene wa Izrayel, bali muzombwe. Mbwenye iyene ojeedha vyaka 15 ahinatti okala mwene wa nlogo naye. (2 Samuwel 2:3, 4) Mwari mwa mudhidhi obo, iyene wakala ottawavi sabwa wannimova Mwene Saul, wamutamela wila ampe. * (Koona yowenjedha.) Sabwa ya ejuwene, David kaana numba yokala. Wahimageleliwa okala munaweedda, okala mulejeni wa myango vina mwiddeddereni. Mokubanyiha-mwene, Saul opiwa mu koddoni. Masiki dhawene, David ojeedhavi vyaka tanu na bili ahinatti ottomeliwa omwene wa nlogo notene na Izrayel.—2 Samuwel 5:4, 5.

15 Txini emukosihile David ojeedha n’ovilela? Iyene ononivaha yowakula va masalmo akakene vakosiliye nivuzo “Mpaka lini?” Iyene ologa: “Miyo ddikuluvela oddikwela wenyu. Murimaga othabele ovuna oddivunilenyu, omwibele Nabuya oddirele dhapama.” (Masalmo 13:5, 6) David wanziwa wila Yehova wannimukwela, nanda agali woweddeyana masaka otene. Wannubuwela masaka akamihedhiwiye na Yehova mmakattamihoni mwaye, vina wanziwa wi agahidha ogomiha magudulano aye kakamwene. David, wanziwa yawi ojeedha mareliho a Yehova yali elobo yaderetu.

Yehova txipo kannikumbirha okosa elobo ehinimuzivela

16, 17. Yehova na Yezu akalile dhavi yotagiha yaderetu ya ovilela?

16 Yehova txipo kannikumbirha okosa elobo ehinimuzivela. Iyene tagiha ya muttu onjeedha n’ovilela. (Kengesa 2 Pedro 3:9.) Motagiha vyaka mazana menjene mundduni, mmunddani mwa Edeni, Satana wahimmagedha Yehova. Yehova “ojyedha n’ovilela” nsaka ninfuniye okoddeliha nzina naye. Yopurelamoya jawila ole “onimuroromela” onele wakela mareliho menjene.—Izaiya 30:18.

17 Yezu viina wali womala na wale wi ajedhe. Valiye velaboni ya vati, wali wororomeleya mpaka okwa waye. Yaka ya 33, iyene operheka mmadani mwa Yehova, wirimu muttengo wa mukutto okosiliye. Masiki dhawene okalavi bagajeedha mpaka yaka ya 1914 eromiliye olamulela  ninga Mwene. (Merelo 2:33-35; Ahebreu 10:12, 13) Ottiya eji, viina Yezu onojeedha mpaka nsaka ninagome Olamulela waye wa Vyaka Txikwi, amwiddani aye ahinatti otolotxiwa-mutolowelo. (1 Korinto 15:25) Obo mudhidhi munddimuwene wa ojeedha. Txibarene, ojeedha n’ovilela mareliho a Yehova, elobo yaderetu.

TXINI ENANIKAMIHEDHE?

18, 19. Txini enanikamihedhe ojedha n’ovilela?

18 Txibarene, Yehova onfuna wila nijedhelege n’ovilela. Txini enanikamihedhe okosawa ejuwene? Japama olobela wi nikumbirhe muya wa Mulugu. Kobuwelani wila ovilela ondha na muya wa Mulugu. (Éfeso 3:16; 6:18; 1 Tesalónika 5:17-19) Nimulobe Yehova anikamihedhe ojeedha n’ovilela!

19 Kobuwela txini emukamihedhile Abramu, José na David ojeedhela n’ovilela wakwanihedheya wa malibelo a Yehova. Sabwa ya nroromelo vina omukuluvela wawa Yehova. Awene kagilatela wubuwelavi dhafunani obe dha egumi yawa. Noona otanaalela mukalelo weeddile dhilobodha, onele onikamihedha ojeedha n’ovilela.

20. Txini enaganihu okosa?

20 Masiki akala ninogumanana makattamiho menjene, nikale womala na wale wila nikale attu anwodha “ojyedha n’ovilela.” Mudhidhi mwina ninovuza: Nabuya Yehova “Mpaka lini”? (Izaiya 6:11) Mbwenye na nikamihedho na muya wa Mulugu, ninele omutagiha namavuhula Jeremiya walogile dhahi: “Nifumo naga ddi Nabuya,” vina “Nona ddigamukuluvela iyene.”—Enthothobelana 3:21, 24.

^ par. 11 Makapitulu owakwana 15 a nivuru na Wita, anologa dha egumi ya Abramu. Malebo a Egregu a Okristu, anomuloga Abramu dila dhowakwana 70.

^ par. 14 Yehova omukoodda Saul ninga mwene mmaleliye olamulela vyaka bili bahi. Masiki dhawene, Saul odhowavi bagalamulela mwari mwa vyaka 38 ahinatti okwa.—1 Samuwel 13:1; Merelo 13:21.