OMAMALELO wa mweri wa Novemburu, yaka ya 1932, o sidadi y’o México, kwatti eji yana attu owakwana matxikwi txikwi. Sumana modha ya mundduni, kwatti eji yahimala wikiwa dhizinddiyelo dha murampani. Mbwenye ovano attuya ahizuzuma na elobo yina. Anamaleba dhopadduwa ali vamburoni vangomela komboyo ajeedhaga wila onele ofiya muttu wamakamaka. Oddoya bani? Wali mbali Joseph F. Rutherford, prezidenti wa Sociedade Torre de Vigia. Vamburoniva, Anamoona a Yehova ela omujeedha wila amuttabele Mbali Rutherford, wadheela weddiha matugumano a malabo-mararu.

Revista A Idade de Ouro niloga: “Ottiya wakula mavuzovi, kongeresu eji egali mmapadduwoni” a wimetxiwa ebaribari ya Bibilia elabo y’o México. Mbwenye va kongeresuniva vadhile attu 150 bahi. Niloge wila matugumanoya kali amakamaka?

Kongeresu eji ehinatti okosiwa, ebaribari ya Bibilia kayaziwiwa o México. Oromana yaka ya 1919, wankosiwa Asembeleya, mbwenye musogorho-mwa muttengo wa kongeresu wahikita vaddiddi. Muromile olaba filiali o México yaka ya 1929, yakala ninga dhilobodha dhigali dhofewene, mbwenye vahidha woneya makattamiho meena. Nikuru na Anamoona a Yehova nahimala waswagiha apionero wila kafwanyeela okosa marhondda oku alaleyaga. Sabwa ya ejuwene, pionero mmodha wahittiya ebaribari baroma wimetxa nikuru naye na masunzo a Bibilia. Mudhidhi wakakene, musogoreli wa katti wahittiyiwa mabasa sabwa ya mweddelo waye wonyakuwa. Anamoona a Yehova owiwelela aalivi o Mexico anfuna nikamihedho.

Mudhidhi wali Mbali Rutherford, o México, wahalibiha abali abale ororomela modhela diskursu bili dhakosiliye, vamodha na dhogaravariwa dha wengesa wa Bibilia wavuwihiwe na radiyo. Eji yali dila yoroma ya abali omulabihedha radiyo wi avuwihena miselu dhapama orugunuwa elabo yotene y’o México. Mmaleli matugumano abo, wahittomiwa musogorheli mwina wa katti wi ang’anele mowakwana mabasa a olaleya. Ovano Anamoona a Yehova aali olibene, ororomela, vina anrumeliwa na Yehova wi adhowenavi vasogorho mabasa a olaleya.

Kongeresu o sidadi y’o México yaka ya 1941

Yaka ya musogorhomwa, 1933, wahikosiwa kongeresu eeli, mmodha o katti y’o Veracruz, mwinaya o sidadi y’o México. Abali anttidda mabasawa na guru noona dhopurelamodha dhahinjiva. Motagiha yaka ya 1931, wahidha okalawo anamalaleya 82. Yaka ya 1941, muttengoya wahiwela dila kumi! Noona attu owakwana txikwi ahidha o sidadi y’o México wi oone mutugumano wa murudda wakosiwe yaka ya 1941.

“MURAMPANI MUDHALA ATTU”

Yaka ya 1943, Anamoona a Yehova, ahiroma ovuwiha wila agahikosiwa Asembeleya mutomaya  waloga “Nação Livre” nanda matugumano aba agakosiwe sidadi 12 dh’o México. * (Koona yowenjedha.) Awene ahikosa ejiya alabihedhaga dhipano dhinjene. Dhipano eso dhinadha dheela ovijeliwa va dhitturini, badhimageliwe dhizinddiyelo. Anamoona a Yehova anlabihedha dhipano na dhizinddiyelo eso wila avuwihe matugumano awa mpaka yaka ya 1936.

Oroma 1944 revista nahilagiha abali na dhipano dhawa dhovuwihana mutugumano o Kwatti yo Mexico

Dhipano na dhizinddiyelo eso, dhahilabihedhiwa mowakwana, noona revista La Nación, nahiloga dhahi sabwa ya Anamoona a Yehova aali wa Asembeleyani o México: “Labo noroma awene anivivuza akala agahiwodha wawoba attu enjene. Mmangwanani-mwa mburoya wahimala odhala muttitti wa attu.” Akadda igereja Katolika ahisilidhiwa vaddiddi na muttitti obule, nanda ahiroma watxiga Anamoona a Yehova. Mbwenye masiki dhawene abali abale kovile. Awene ahidhowavi bageddiha matugumano awa. Mutoma mwina wa revista nakanene wahiloga: “Attu etene a musidadi aali wenewo.” Wahenjedha wi abali na arogora akala ninga “dhizinddiyelo dholaleyana.” Mutomaya obu, wahikaana foto yalagiha abali bali murampani o Katti ya México. Mutxiddo mwa fotoya mwakala mazu aloga: “murampani mudhala attu.”

KAXADHA ‘DHANVIHA VADDIDDI OPITTA VATI VEKIWE SOWALYU’

Yaka ya musogorho, Anamoona a Yehova ahikosa kukuttu wila one mutugumano wafuna okosiwa o México. Abali na arogora enjene ahidha mmittetteni dhottiyana-ttiyana orugunuwa o Mexico nanda angumanana makattamiho. Abali a mulogo mmodha ahileba: “Wila niwodhe ofiya mburo obu naana dila modha bahi, yovira mmikwasuni.” Noona anddimuwa a mulogo, ahikosa masasanyedho wila abali awele kavalo mpaka vego vaweliwa komboyo, wi awodhe ofiya vamburoni va matugumano.

Enaya ali attu oyelega vaddiddi vina kana mikalelo dh’owodha ofiyana okongeresuni. Mufiyelani wenewo ahakeliwa na mada meeli na abali eena. Abali enaya agona mu Numbani ya Omwene. Dila modha abali owakwana 90 ahidhowa ogona o katti, vadhulu va kasha dha manivuru. Anuário das Testemunhas de Jeová wa yakene ajile, wahiloga wila abali ahitamaalela vaddiddi sabwa yawi vagonilani ‘vanviha vaddiddi opitta vati vekiwe sowalyu.’

Mwa Anamoona abale a Yehova, otugumana na abali vamodha na arogora awa yali elobo ya ttima vaddiddi. Ddabuno, Anamoona matxikwi 850.000 o Mexico anolagiha ekalelo y’otamaalela . * (Koona yowenjedha.) Anuário das Testemunhas de Jeová wa 1949, wahiloga wila guru yakosile abali wila oone matugumano abale ehilibiha nroromelo nawa na omwebedha Yehova. Matugumano ali etene akaanani ‘anahagalaliha etene mudhidhi mwinjene.’ Noona nivuzo nakosa abali dila dhetene nali: “Ninakaane lini asembeleya mwinagu?”—Dhili mu arkivuni mwehu o América Central.

^ par. 9 Mowiwanana na Anuário das Testemunhas de Jeová wa 1944, Asembeleya oddu wakosiwe na Anamoona a Yehova wahidha oziweya vaddiddi o México.

^ par. 14 Attu owakwana 2.262.646 o México, ahoona muttupo wa wubuwela okwa wa Yezu yaka ya 2016.