“Txibarene nyuwo múrula omuthu wenyu wawale na mereloyá.”—KOLOSI 3:9.

JIBO: 52, 54

1, 2. Txini elogile attu enjene mwaha wa Anamoona a Yehova?

ATTU enjene anologa wila Anamoona a Yehova bowiwanana. Motagiha namaleba oniliwa Anton Gill ohiloga mikalelo dha Anamoona a Yehova nsaka na Nazista wa Alemanha. Iyene oleba dhahi: “Anamoona a Yehova ahunda owali wana akadda Nazista. . . . Yaka ya 1939 muttengo wowakwana 6.000 wa awene ali mpalakani.” Ohenjedhedha eraga, masiki Anamoona a Yehova vatabutxiwani, awene anziwiwa sabwa ya oliba, wiwanana vina omukuluvela wawa Mulugu.

2 Ovanenevi attu enjene aloga elobo yoligana na ejuwene sabwa ya Anamoona a Yehova o África do Sul. Mudhidhi dhahi, Anamoona a Yehova a dhipaddi dhottiyana a elabo ejile kaana mperhe wotugumana mumodhani azugu na akafiri. Mbwenye Ddimingu labo 18 na Dezemburu, 2011, okwaranya muttengo wa attu 78.000 wa Anamoona a Yehova, ahitugumana na abali a mirudda dhottiyana-ttiyana,  azugu na akafiri wila oone porogarama mmodhene o estadiyu y’o Johannesburg. Mwimeleli mmodha wa estadiyu ejo ologa: “Muttitti ninga obuwene wowiwanana ddinoroma wene woona vamburoni apano. Otene ahabala guwo dhofwanyeela. Akoddeliha mburoya deretu ahinatti ovenyavo. Elobo yina jawi kavaali ottiyana wa ttebe otene aali mumodhani.”

3. Txini enawiwananiha abali okala mumodhani?

3 Attu enjene ahili Anamoona a Yehova anowodha ozinddiyela yawi wiwanana wehu na abali, oli orugunuwa elabo yotene. (1 Pedro 5:9) Koddi nikalelini ottiyana vaddiddi na makuru meena? Sabwa yawi ninokamihedhiwa na Bibilia, muya wokoddela wa Mulugu, vina ninokosa guru yawi nirule dhilobo dhinimutakalela Yehova. Txibarene iyo ‘nirula omuttu wehu wawale’ nanda nihabala ‘omuttu oswa.’—Kolosi 3:9, 10.

Enowodheya okosa masadduwo manddimuwa mwigumini mwehu

4. Txini enaloge iyo mmutomani mpu? Sabwa jani?

4 Nigamala orula omuttu wawale, ninokosa guru wila nidduwale kakamwe mereloya. Mwari mwa mutoma obu, ninele woona voroma mukalelo onarule iyo omuttu wawale, nanda ekaleli nni yaderetu orulawa. Ninele woona wila enowodheya muttu okosa masadduwo menjene wi arule omuttu wawale masiki akala wankosa dhilobo dhabure. Ninele ologa txini enfwanyeela okosa abale ali mwibaribarini mwa vyaka dhinjene wila arabele okaanavi efunelo ya dhilemelelo dhawale. Koddi ninfunela nni ologa ejiya? Yokubanya jawila enjene animulabela Yehova ahittiya okala pasope na dhilemelelo eso. Awene anokosavi merelo na dhilemelelo dhakosani ahinatti omuziwa Yehova. Noona muttu-muttu obuwele malago aba anloga: “Nona onubuwela wi ddili wovikomene, avithiddele anadhe ogwa.”—1 Korinto 10:12.

RABELANÍ DHIFUNELO DHOJEBERUWA

5. (a) Ekalelini yaderetu orula omuttu wawale momaguva? (Koona foto eli omaromo.) (b) Merelo gani ali va Kolosi 3:5-9 ankosa epaddi ya omuttu wawale?

5 Ogakosile nni koziwa wila guwo dhabalile weyo dhipigidheya vina dhinonuka? Ogahirula momaguva. Moligana, akala ninowoona yawi ninokosa dhilobo dhinimutakalela Yehova, japama ottiya okosawa momaguva. Alogaga dha mereloya abo, Paulo oleba: “Paní makalelo enyu alí vimanya dha mwilaboni.” Ndoweni niloge dhilobo bili: ojeberuwa na monlelo abure.—Kengesa Kolosi 3:5-9.

6, 7. (a) Mazu a Paulo anlagiha dhavi wila enofuneya guru wi nirule omuttu wawale? (b) Mweddelo wa Sakura wali dhavi? Txini emukamihedhile otxinja?

6 Ojeberuwa. Bibilia agalogaga dha ojeberuwa onawaddana attu angonihana ahinatti okosa matelo. Paulo wahawaddela Akristu eraga “paní makalelo otene ali vimanya” makamaka dhifunelo dh’ojeberuwa. Ejo entapulela okosa kukuttu wila nirabele dhifunelo dhabure. Okosawa guru ejo enorutxa, mbwenye enowodheya!

 7 Ndowe noone yakosile murogora w’o Japão oniliwa Sakura. * (Koona yowenjedha.) Murogora oddu vonuwiye, dila dhinjene wanivyona okala yeka vina wanyimuwa. Wila ahikalege wonyimuwene, wahiroma ojeberuwa bana vyaka 15. Sakura ojeberuwa na azombwe enjene ofiyedha orayila yari ttaru. Iyene ologa: “Voroma ddannivyona ninga muttu wobareleya vakosimi dho’jeberuwa, vina ddoona wila ddela okweliwa-wene. Mbwenye vattabwimi ojeberuwa ddela ovinyimula.” Sakura wahikaanavi yeddelo eji mpaka wakwaniha vyaka 23. Venevo oroma omusunza Bibilia na Anamoona a Yehova, wahiziveliwa na masunzo onileye. Yehova omukamihedha orula mweddelo waye w’ojeberuwa, vina owodha opemberha okubanya na manyazo aniye. Ovano iyene onlaba ninga pionera wa mudhidhi wotene, nanda kali yeka. Iyene ologa “Ovano ddili wohagalala, voziwa wi Yehova onoddikwela.”

NITTIYE MERELO ONYAKUWA

8. Merelo gani animukosiha Mulugu onoona ninga attu otakala?

8 Monlelo abure. Bibilia agalogaga dha “monlelo abure” onaddana merelo antaganyiheya na ojeberuwa. Dila dhina, onaddana okobola fola obe ologa dhilobo dhopuja. (2 Korinto 7:1; Éfeso 5:3, 4) Mudhidhi mwina dhinaddiwana dhotakala dhinkosa attu enjene moviteya, ninga wengesa manivuru anloga dha mararuwo obe wawona attu bali yovi. Dhilobo esi dhetene dhinomuttukulela muttuya okaana ekarho ya otxatxela. (Kolosi 3:5) *—Koona yowenjedha.

9. Txini enapadduwe muttu agonuwiha “efunelo y’ojeberuwa”?

9 Muttu ongilatela wawoona attu bali yovi, onovitotela “efunelo y’ojeberuwa” nanda na mudhidhiya onoroma okosa mararuwoya. Anamapepesa aloga wila elemelelo ya wawoona attu bali yovi, enoligana na ekarho ya okobola fola obe oja mirobwe dhintakaliha ogogo. Noona kavali yowaganyedha yawi elemelelo ya wawoona attu bali yovi dhopurelamodha sabure. Dhopurelamodha dhintaganyiheya na ovitotela manyazo, wobana omuyani, makattamiho vamuralani, omwalana obe otamela ovipa. Mulobwana dhahi wanyanyalile elemelelo ya wawoona attu bali yovi, wahiloga muvirelani yaka yantero, wila ovano wahiroma ovittittimiha ninga muttu waderetu.

10. Ribeiro owodhile dhavi onyanyala ekarho y’owawoona attu ali yovi?

10 Attu enjene anokosa kukuttu wila anyanyale elemelelo ya wawona attu ali yovi. Masiki egali koddo enddumuwa awene anowodha onyanyalawa. Kobuwela yotagiha ya Ribeiro w’o Brazil. Valiye muzombwe, wahibudduwa vatakulu badhowa olaba ofabrika ya mapapeli. Wenewo wanoona manivuru muli mafoto a attu bali yovi. Ribeiro ologa: “Vang’ono vang’ono nivuru nttile nahiroma oddizivela. Kaddobuwela wila na labona ddigahimuttiya muyana vatakulu wila ddone vidiyu dha attu ali yovi.” Labo  nimodha omabasani, wahoona nivuru nafuna otayiwa, mutomaya waloga’ Nigano Na Murala Wosanzaya. Iyene wahittukula nivuruna nanda wahengesa notene. Dhamaliliye wengesa dhahimuttukulela omusunza Bibilia na Anamoona a Yehova. Movira wa mudhidhi Ribeiro wahikosa guru ya onyanyala ekarho yaye ya wawoona attu ali yovi. Txini emukamihedhile? Iyene otapulela: “Olobela, omusunza Bibilia, otanaalela esile dhengesa miyo, na otamela waga wunuwiha mikalelo dhapama; esi dhilibiha omukwela waga Yehova vina dhiddikamihedha onyanyala elemelelo yaga yabure.” Na nikamihedho na Bibilia vina muya wa Mulugu, Ribeiro osaddula mweddelo wabure waniye, obatiziwa, ddabuno munddimuwa wa mulogo.

Ninofwanyeela omukwela Yehova vina widda esile dhili dhabure

11. Txini enamukamihedhe muttu okala wolapela wa dhilemelelo dhabure?

11 Ottiya omusunzavi Bibilia, Ribeiro okosa dhilobo dhina wila awodhe onyanyala ekarho yaye. Wantanaalela kakamwe dhengesiye mBibiliani, nanda wahittiya wila esodha dhiddiginye murima waye. Wahilobela wa Yehova akumbirhaga nikamihedho. Dhilobo esi dhilibiha okwela wa Ribeiro, ofiyedha onyanyala elemelelo yabure. Wila nikale wolapela wa dhilemelelo eso japama olibiha omukwela wehu Yehova vina nidde dhabure dhetene dhinidda Yehova.—Kengesa Masalmo 97:10.

RULÁ MERELO OPUJA, OSILIDHIWA NA OLOGA BURE

12. Txini emukamihedhile Estefen onyanyala merelo opuja na osilidhiwa?

12 Attu enaya kanrutxa osilidhiwa, noona anologa mazu onyakuwa, oruwana vina wapuja akwawa. Dhilobo esi dhinotabutxa murala. Babi dhahi w’o Australia oniliwa Estefen karutxa osilidhiwa. Mulobwana oddu ologa: “Nivumelana na mwadhaga dila ttaru, apa nafuna omwalana kakamwe.” Awene ahiroma omusunza Bibilia na Anamoona a Yehova, Estefen wahikosa guru wila avirihemo dhasunziye. Iyene belaga ahinatti omuziwa Yehova, wansilidhiwa momaguva, agasilidhiwa murima wela onviha. Mbwenye muromiliye ovirihamo magano a Bibilia, dhilobodha dhahisadduwa. Iyene ologa: “Ovanene murala waga onosanzaya. Na nikamihedho na Yehova, ddabuno ddili muttu wofwaseya vina womaala.” Ddabuno, Estefen mudhari wokamihedha mmulogoni mwaye, vina mwadhiye onlaba ninga pionera wa mudhidhi wotene. Munddimuwa wa mmulogoni mwaye ologa: “Estefen mbali womala vina wa mabasa vaddiddi, ottiya eji muttu woviyeviha.” Abali eena aloga wila txipo kanamoonaga basilidhiwe. Estefen kanivittukulela sabwa y’owodha okosa masadduwo abo. Iyene ologa wila: “Kohirumeela nikamihedho na Yehova, wila ddisaddule ekalelo  yaga kaddigaana gari ya wakela mareliho menjene anoona miyo ddabuno.”

13. Osilidhiwa okalelini elobo yawopiya? Bibilia onnikokomeza wi nikose eni?

13 Bibilia ononikokomeza wila nittiye ekalelo y’osilidhiwa, onyanyuwa, obe ologa marabwa na attu ena. (Éfeso 4:31) Dhilobo esi dila dhinjene dhinomuttukulela muttu okosa dhilobo dhotabala. Attu enjene a mwilaboni anubuwela yawi okala muttu wosilidhiwa vina wa marabwa kahiyo yabure. Mbwenye japama oziwa yawi mereloya osilidhiwa, vina ologa marabwa anomunyimula Muttanddi wehu. Abali enjene ahinyanyala dhilemelelo dhawale, atamela wabala omuttu oswa.—Kengesa Masalmo 37:8-11.

14. Enowodheya muttu wowali okala wokurumuwa?

14 Mbali dhahi oniliwa Hans, munddimuwa wa mulogo w’o Austria. Mwimeleli wa anddimuwa a mmulogoni mwaye ologa dhahi: “Iyene mbali wokurumuwa vaddiddi ogaziveliwena weyo omuziwa.” Omaromo mbali Hans kali muttu wokurumuwa. Valiye muzombwe, wahiroma omwa vaddiddi, vina wankosa dhotimbwini. Labo dhahi, wahisilidhiwa vaddiddi ofiyedha ompa mweddaye. Hans wahifugeliwa mukambura vyaka 20, masiki dhawene kasadduwile nne-wene. Mamayaye wahimukumbirha munddimuwa dhahi wa mulogo wila adhowe alogena, nomala Hans wahirumeela omusunza Bibilia. Iyene ologa: “Ottiya omuttu waga wawale yali elobo yaddirutxa vaddiddi. Malebo a Bibilia awodhile oddisaddula baba Izaiya 55:7, onloga: “Nvuti athiye dila yaye,” na 1 Korinto 6:11, onloga makamaka na  abale anyanyalile dila dhabure: “Ena mwa nyuwo wale edda dhawene.” Mwa vyaka dhinjene Yehova onokamihedhaga guru dhaga wila ddabale omuttu oswa. Hans obatiziwe balivi mu kambura, nanda oburutxiwamo muvirelani vyaka 17 nameya. Iyene ologa dhahi: “Ddinotamaalela ttagaraga na olevelela wa Yehova.”

15. Elobo yina enkosa epaddi ya omuttu wawale txini? Bibilia onnaddela nni sabwa ya ejuwene?

15 Ologa ottambi vina onokosa epaddi ya omuttu wawale. Motagiha attu enjene anologa dhottambi wila anadhe asosottiwe sabwa ya dhilobo dhabure dhikosile awene. Mbwenye Yehova ddi “Mulugu wororomeleya.” (Masalmo 31:5) Noona iyene onfuna wila emeleli aye otene “aloge ebaribari” ottiya “ologa ottambi.” (Éfeso 4:25; Kolosi 3:9) Masiki erutxe obe ekale yawopiha, japama ologa ebaribari.—Gano 6:16-19.

ONAWODHE DHAVI OPEMBERHA?

16. Txini enanikamihedhe orula omuttu wawale?

16 Jorutxa-wene orula omuttu wawale na guru dhehu noka. Sakura, Ribeiro, Estefen na Hans, aba otene akosa kukuttu wila akose masadduwo mwigumini mwawa. Ewodhelo ya Mazu a Mulugu vamodha na muya wokoddela, dhihakamihedha okosa masadduwo abo. (Luka 11:13; Ahebreu 4:12) Wila nipurelemo guru eso, japama omwengesa Bibilia malabo etene, otanaalela malebo, olobela nikumbirhaga mirugu, vina okosa guru wi nivirihemo mowakwana esile dhinengesa iyo. (Josuwé 1:8; Masalmo 119:97; 1 Tesalónika 5:17) Ninopurelamo Mazu a Mulugu nigavisasanyedha wila noone mowakwana matugumano etene ankosiwa. (Ahebreu 10:24, 25) Ninofuna vina opurelamo yoja eli yotene ennivaha nikuru na Yehova, modhela marevista, JW Broadcasting, JW Library, vina jw.org.—Luka 12:42.

Ninawodhe dhavi orula omuttu wawale? (Koona ddima 16)

17. Txini enasunze iyo mmutomani ondawo?

17 Nihiloga dhilobo dhinjene esuwene dhinfwanyeela Akristu okalela pasope wi arule momaguva wila akale amarho na Yehova. Masiki dhawene ekalawo elobo yina y’okosa. Ninofuniwana wabala omuttu oswa wila okose epaddi ya mwigumini mwehu. Mutoma ondawo onele ologa txini enfwanyelihu okosa wi nikale attu aswa.

^ par. 7 Mazina meena atxinjiwa.

^ par. 8 Koona kapitulu 25 ya nivuru Os Jovens Perguntam—Respostas Práticas, Volume 1.