Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Etxuwabo

Mwang'aneli (Wosunzana)  |  Setemburu ya 2017

“Magá Murima . . . Romá Mabasayá”

“Magá Murima . . . Romá Mabasayá”

“Magá murima, romá mabasayá! Kukumuwe . . . Nabuya Mulugu waga onere owakwanihedha.”—1 MAPADDUWO 28:20.

JIBO: 23, 29

1, 2. (a) Salomau wakelile mabasa gani manddimuwa? (b) David wamuzuzumelela nni Salomau?

SALOMAU wahittomeliwa mabasa manddimuwa vaddiddi. Yehova wahimusakula wi asogorhele mabasa omaga mparha munddimuwa, wokoddela, wali ohinatti wooniwaga mu Jeruzalemi, masakene abale! Mparha obo wafuniwana “wunuwe, ovuwe,” nanda ogadha oziwiwa sabwa ya okoddela wawa. Elobo enddimuwaya jawi mparha obu ogaali ‘numba ya Yehova, Mulugu webaribari.’—1 Mapadduwo 22:1, 5, 9-11.

2 Mwene David wanrumeela wila Yehova agahimukamihedha Salomau. Nsaka ntto Salomau wali ‘mima, kaana malago.’ Iyene agahiwodha omaga murima wi arumeele omaga mparha obo? Obe agahikodda sabwa yokala muzombwe s’eziwelo yomaga numba? Wila apulihe, Salomau wanfuniwana omaga murima wi arome mabasaya.

3. Salomau opurelimo dhavi malago avahiwiye na babe?

 3 Salomau wahisunza na babe David yotagiha ya omaga murima. David bali muzombwe, wahimpa poddogoma na nikurukumwa nattiddile mabila a babe. (1 Samuwel 17:34, 35) Wahilagiha omaga murima mudhidhi wadhowiliye owana na munyakoddo wa guru, wa wopiya, mukango Goliya. Ndde, na nikamihedho na Yehova, wattukulile nlugu nimodha bampa Goliya.—1 Samuwel 17:45, 49, 50.

4. Yakaleli nni yofuneya Salomau omaga murima?

4 Ovano ninowodha ononelamo, ewodhelo yana David ya omulaga Salomau wi amage murima arome mabasa. (Kengesa 1 Mapadduwo 28:20.) Salomau kohimaga murima agahittiddiwa wova, kuloga mabasaya agahitxima. Ejo egali elobo yawopiha opitta orutxa okosawa mabasaya.

Ninofuna nikamihedho na Yehova wi nimage murima, wila niwodhe okosa mabasa anittomeliye

5. Ninfunela nni omaga murima?

5 Dhahene ninga Salomau, ninofuna nikamihedho na Yehova wi nimage murima nittidde na guru mabasa anirumiliye okosa. Ddabuno ninfuna nisunze dhotagiha dha attu a nsaka na mundduni abuwene amagile murima. Noona ndowe nitanaalele, mukalelo onamagihu murima wi nikose mabasa abo.

DHOTAGIHA DHA OMAGA MURIMA

6. Omaga murima wana José onulibiha dhavi?

6 José wahimaga murima mudhidhi wattiddiwiye na mwadhi Putifar wila akosena mararuwo. Iyene wanziwa wi kokoodda omurumeela mwadhi fumu waye, dhilobodha kadhigeddile deretu. Masiki dhawene, momaguva mwene vina n’oliba murima karumeeli okwekwettiwa.—Wita 39:10, 12.

7. Raab olagihile dhavi omaga murima? (Koona foto eli omaromo.)

7 Raab yotagiha ya muttu w’omaga murima. Vadhile anamareza a ana Izrayel vanivaye o Jerikó, txino iyene agahittiddiwa wova, obe agahikodda wakamihedha. Vowi wamukuluvela Yehova, noliba murima wahakamihedha alobwana aba eeli oviluwa mpaka wiyelela owani wawa. (Josuwé 2:4, 5, 9, 12-16) Raab wanrumeela wi Yehova ddi Mulugu webaribari, vina wanziwa wi Mulugu oddu wahimala wavaha ana Izrayel elaboya ejile yotene. Iyene kawovile attu, nne ngafuna mwene wa Jerikó na anyakoddo aye, omuttiyiha okosa dhofanyeela. Ottiya eji, wahimaga murima, n’eji wahivuna egumi yaye na ya amudhaye.—Josuwé 6:22, 23.

8. Omaga murima wa Yezu wakamihedhile dhavi arumiwi aye?

8 Arumiwi ororomeleya a Yezu, ali attu oliba murima. Awene amoona dila dhinjene Yezu alagihaga omaga murima, nanda ejo ehakamihedha omutagiha. (Mateu 8:28-32; Joau 2:13-17; 18:3-5) Nsaka dhahi, Asadusei, ahitamela wakooddiha anamafara a Yezu osunziha sabwa yaye, mbwenye awene karumeeli.—Merelo 5:17, 18, 27-29.

9. Nlebo na 2 Timóteo 1:7 ninnikamihedha dhavi ononelamo onda omaga murima?

9 José, Raab, Yezu na a anamafwara aye  ali omala na wale wi akose ejile yali yapama. Awene alagiha oliba murima, ahikuluvelaga ewodhelo yawa, mbwenye ya Yehova. Iyo vina nafunaga olagiha oliba murima, nimuroromele Yehova ottiya guru dhehu nooka. (Kengesa 2 Timóteo 1:7.) Ndowe noone dhipaddi bili dha mwigumini mwehu munfunihu olagiha oliba murima: vamuralani vehu, vina mmulogoni.

EKALELE NNI YOFUNEYA OMAGA MURIMA

10. Azombwe ali Akristu anfanyeelela nni omaga murima?

10 Azombwe ali Akristu masaka menjene anofanyiwa makattamiho anfanyela awene otonyihedha oliba murima wi amulabele Yehova. Awene anofuniwana osanza yotagiha ya Salomau, otonyihedhile oliba murima mukosiliye yosakula yaderetu wi amarihe omaga mparha wa Mulugu. Masiki azombwe agali mmadani mwa amambali awa, bawene anyene ankosa dhosakula dha mwigumini mwawa. (Gano 27:11) Anofanyeela oliba murima wi asakule amarho anfunani weddana, mavego na merelo anakamihedhe okaana mubuwelo wotxena vina osakula mudhidhi wobatiziwa. Anofuna oliba murima sabwa enkosani Satana kanziveliwana vowi iyene mwiddani wa Mulugu.

11, 12. (a) Mizé walagihile dhavi omaga murima? (b) Azombwe anawodhe dhavi omutagiha Mizé?

11 Elobo yamakamaka enkosa azombwe, ku wimetxa maddile a dhosakula dhawa. Mu dhilabo dhina, azombwe anodideliwaga wila akose masunzo manddimuwa, obe otamela ganyo empitxa korowa gwé. Mbwenye dhilabo dhina muhili ganyo, azombwe enjene anolaba vaddiddi wila akamihedhe amudhawa. Akala weyo oli mwari mwa makattamiho oligana, kobuwela yotagiha ya Mizé. Iyene waleliwe na mwana wa Faraó, noona txino iyene agahisakula okala mureli obe muttu wofuneya mw’Ejipitu muzima. Katanaalela mukalelo wadideliwa Mizé na amudhaye akadda Ejipitu, anamasunziha aye obe anamalaga eena! Masiki dhawene iyene wahimaga murima basakula okala na nlogo na Mulugu. Musogorhomwa muttiyeliye okala mu Ejipitu na dhorela dhotene dha wenewale wahimukuluvela kakamwe Yehova. (Ahebreu 11:24-26) Ninga yopurelamoya, wahirelihiwa na Yehova, vina onele orelihiwa musogorho.

12 Azombwe agasakula dhogana dhawa nanda afuna omulabela Yehova vina wika dhofuna dha Omwene vamburoni voroma Yehova onele wareliha. Yehova onele wavaha marhe owasapelana amudhawa. Vyaka zana dhoroma, Timóteo wahisakula okosa efunelo ya Yehova, weyo vina poddi okosa yakakene. * (Koona yowenjedha.)—Kengesa Filipi 2:19-22.

Koddi oli womala na wale wi okale woliba murima mwari mwa dhoweha dhinjene dha mwigumini? (Koona ddima 13-17)

13. Omaga murima omukamihedhile dhavi murogora wa muzombwe wakwaniha dhaganiliye?

13 Murogora dhahi o Alabama Estados Unidos, wanfuna oliba murima wi asakule okosa mabasa a Mulugu. Iyene oleba dhahi: “Vonuwimi ddali muttu wa manyazo vaddiddi. Yanddirutxa ologa makani na abali a mmulogoni mwaga, mmuruddani, vina mmabasani olaleya.” Na nikamihedho na amabali aye vamodha na arogora eena a mmulogoni mwaye, wahiwodha  osakula olaba ninga pionera wa mudhidhi wotene. Iyeneya wanziwa wila: “Mwilaboni ya Satana munowitiwa masunzo manddimuwa, okaana efunelo y’osibiwa, kobiri vina okaana dhilobo dhorela ninga elobo yapamaya.” Masiki dhawene wahinonelamo wila attu enjene ahinwodha ofiyedha dhogana esi anovitotelaga goyi na onyimuwa. Ohenjedhedha eraga: “Omulabela Yehova, oddivaha wagalala n’ottaba.”

14. Mudhidhi gani onfanyeela amambali ali Akristu omaga murima?

14 Amambali ali Akristu anofuna omaga murima. Motagiha, akala mwimeleli womabasani wawo onologa wi ofuna wila olabe mudhidhi mwinjene wi ottambirhihe kobiri gwé, labo nisakulile weyo wi mukose webedha wa ntakulu, olaleya obe woona matugumano. Vanofuneya omaga murima wila owodhe okodda gari ejo wi okale tagiha yapama wa anawo. Obe txino amambali eena a mmulogoni mwawo ahattiya anawa okosa dhilobo dhihinfuna weyo wila anawo akosege. Akala amambali aba anowuvuza, onele oliba murima wila wapange na nriho?

15. Masalmo 37:25 vina Ahebreu 13:5 enakamihedha dhavi amambali?

15 Ninofuna oliba murima wi nakamihedhe aima osakula dhogana dhapama mmabasani a Mulugu. Motagiha, amambali eena anorutxiwa walibiha anawa osakula okala apionero, olaba wego onfuneya attu, okamihedha mabasa omaga Numba dha Omwene, obe o Betel. Enaya anubuwela yawi anawa kanawodhe wakamihedha  agoluvala. Mbwenye amambali eziwelo, anlagiha oliba murima vina ororomela, anokaana ekuluvelo yawi Yehova onele wakwaniha dholibela dhaye. (Kengesa Masalmo 37:25; Ahebreu 13:5.) Amambali anlagiha oliba murima na nroromelo, anowasunziha anawa okosa yakakene.—1 Samuwel 1:27, 28; 2 Timóteo 3:14, 15.

16. Amambali eena akamihedhile dhavi anawa okaana dhosakula dhapama nanda anawaya apurilemo dhavi?

16 Amambali dhahi o Estados Unidos ahakamihedha anawa ovilibihedha wi akose mabasa a Yehova. Mamuni ologa dhahi: “Oromana wuhimani, nanloga osanzaya onkaana muttu agalabaga mabasa a opionero, vina okamihedha mmulogoni. Yogana yawa ddabuno jijuwene.” Iyene ohenjedhedha eraga sabwa ya anaye osakula okosa mabasa a Yehova, ejo ehakamihedha awene okosa kukuttu wi ahikwekwettiwe na dhofuna dha elabo ya Satana, oku bagamulaba Yehova. Mbali dhahi oona aima eli ologa: “Amambali enjene anononga mudhidhi na guru akamihedhaga anawa wi apemberhe mmavurhanoni, okosa mavego obe okosa masunzo manddimuwa. Mbwenye ononga mudhidhi na guru wila nakamihedhe aima olibiha mandano awa na Yehova ejo elobo y’attima vaddiddi. Nahagalala venjene wawoona anihu onuwaga omuyani, vina oziwa yawi nili vamodha mmattamagoni a egumi y’ohimala.” Kakaana ebaribari yawi Yehova onowattuva amambali anakamihedha anawa osakula dhogana dhomuyani vina omulabela Yehova.

OMAGA MURIMA MMULOGONI

17. Kavaha yotagiha ya omaga murima mmulogoni w’Okristu.

17 Mmulogoni vina ninofuna okala woliba murima. Motagiha anddimuwa a mulogo, anofuna oliba murima ageddihaga makani a muttu okosile yottega enddimuwa, obe omukamihedha muttu ofanyiwe rurumutxa wa eredda enddimuwa. Anddimuwa enjene a milogo anodhowaga mmakambura omusunza Bibilia na abale anna efunelo, obe weddiha matugumano. Kito ninaloge nni na arogora ali aziye? Awene akaana gari enddimuwa ya olagiha oliba murima wi amulabele Yehova. Enjiya anlaba ninga apionero, anomwalela mimburo dhinjombeliwa anamalaleya, okamihedha mabasa omaga Numba dha Omwene, obe okosa Eskola ya Anamalaleya a Omwene. Enaya anowobeliwa woona Eskola ya Gilead.

18. Arogora ali akalaba analagihe dhavi omaga murima?

18 Ninowakwela arogora ehu ali akalaba, nanda ninoziveliwa okala na awene! Masiki enaya ahiwodhaga okosa mabasa akosani mwa wale, anolagiha oliba murima wi attidde mabasa menjene. (Kengesa Tito 2:3-5.) Motagiha, murogora wa kalaba onofuna omaga murima agakumbirhiwa na anddimuwa a mulogo wi aloge na murogora wa muzombwe makani a wabala wofanyelela. Murogora oddu kanaloge marabwa, mbwenye n’okwela onele omukamihedha muzombwe woona mukalelo ompattiwa attu eena mwabalelo waye. (1 Timóteo 2:9, 10) Arogora abo ali akalaba agalagiha okwela na nroromelo nawa mmakanini ninga abene, anolibiha mulogo.

19. (a) Abali abatiziwe ovanene analagihe dhavi oliba murima? (b) Nlebo na Filipi 2:13 vina 4:13 ninakamihedha dhavi abali okala oliba murima?

 19 Abali abatiziwe ovanenevi anofuniwana oliba murima wi attidde mabasa. Awene agavilevela olaba ninga emeleli okamihedha, obe anddimuwa a mulogo bu mulogoya onliba. (1 Timóteo 3:1) Mbwenye enaya kanziveliwa okosa esuwene. Txino mbali okosa dhilobo dhabure masaka a mundduni, nanda agatanalela, wonaga wila kanfanyeela okala mwimeleli wokamihedha obe munddimuwa wa mulogo. Abali eena anofiyedhaga woona wila kaana ewodhelo enfuniwa y’okosa mabasa. Akala ononamo dhawene, Yehova onele wukamihedha oliba murima. (Kengesa Filipi 2:13; 4:13.) Kobuwela yotagiha ya Mizé. Iyene vina wonamo dhawene wila kawodha okosa mabasa attomeliwiye na Yehova. (Obudduwa 3:11) Mbwenye Yehova wahimukamihedha omaga murima, noona wahiwodha okosa mabasaya. Abali obatiziwa analagihe dhavi oliba murima? Awene anele owodha agalobela wa Yehova akumbirhaga nikamihedho naye vina omwengesa Bibilia malabo etene. Enowodheya vina awene otanalela dhotagiha dha Bibilia dha attu amagile murima. Obe n’oviyeviha akumbirhe malago anddimuwa a mulogo, wi anvahe marhe okamihedha mabasa anfuneya mmulogoni. N’eji, ninowakokomeza abali otene wi amage murima akose na guru mabasa a mmulogoni!

“NABUYA MULUGU . . . ONERE OWAKWANIHEDHA”

20, 21. (a) Davidi omubutxedhile nni Salomau? (b) Txini enfanyeelihu okaana ebaribari?

20 Mwene David wahimpanga Salomau wi Mulugu agaali na iyene mpaka ogomiha mabasa a omaga mparha. (1 Mapadduwo 28:20) Mohaganyedha Salomau wahitanaalela mazu aba, nanda kakooddile omaga mparha sabwa y’okala muzombwe obe ohikaana eziwelo y’omaga numba. Ottiya eji, wahilagiha omaga murima nanda na nikamihedho na Yehova wahipuliha mabasaya mwari mwa vyaka tanu na bili na jiddiga.

21 Yehova omukamihedha Salomau, vina onele onikamihedha omaga murima wi nipulihe mabasa ehu, masiki vamuralani obe mmulogoni. (Izaiya 41:10, 13) Ogamaga murima wi omulabele Yehova, onele okaana ebaribari yawi onele wakela mareliho aye ovanene vina musogorho. Noona “magá murima . . . romá mabasayá.”

^ par. 12 Onele ofwanya marhe owimetxana dhosakula dhawo mmabasani a Mulugu va mutoma onloga Estabeleça alvos espirituais que glorifiquem seu Criadoroli mu revista A Sentinela 15 de Julho, 2004.