“Esodhá dhinere opadduwa—mugavuruwana nzu na [Yehova] Mulugu wenyu, muvirihagamo.”—ZAKARIYA 6:15.

JIBO: 17, 136

1, 2. Omamalelo wa woneyeliwa w’otanu n’owili, wa Zakariya ekalelo ya Ayuda mu Jeruzalemi yali dhavi?

MUVIRELI woneyeliwa w’otanu n’owili, Zakariya wahigilati baroma otanaalela. Txino iyene wahipangarhazeya moziwa wila Yehova wahilibela wasosotta attu otene ahiniwelela. Mbwenye kavasadduwilevo elobwene. Attu enjene ankosavi dhilobo dhotakala, vina enaya kewelela, ottiya eji mabasa omaga mparha o Jeruzalemi ali ahinatti ogomihiwa. Koddi Ayuda attiyele nni momaguva mabasa avahiwani na Yehova wila akosege? Awene eyelela o Jeruzalemi wila azuzumele dha mwigumini mwawa bahi?

2 Zakariya wanziwa wila Ayuda eyeleli o Jeruzalemi wila avenyihedhe webedha webaribari wa Yehova. Awene ali mwa “abale etene addiginyiwe murima na Mulugu” arumeeli ottiya numba na marhondda awa o Babilónia. (Ezdra 1:2, 3, 5) Awene ahirumeela omwala mwilaboni mwalemelani,  badhowa wego wahaziwawo attu enjene. Omaga mparha yali elobo yohagalaliha wa awene, noona ahirumeela okosa oleddo wolapela wa makilometro 1.600, aviraga mu dila dhawopiha.

3, 4. Makattamiho gani agumanilena Ayuda mmalelani wiyela?

3 Kobuwela oleddo wovenya o Babilónia mpaka o Jeruzalemi. Attuya ahikaana mudhidhi mwinjene wila obuwele mukalelo ogali murala wawa muswa. Txino anddimuwa alivo anawaddela azombwe mukoddelelo wa Jeruzalemi vina mparha masaka a mundduni. (Ezdra 3:12) Kowiliwa wali muleddoni mpo, ogonilemo dhavi mugamaleliwe woona dhibuwa dha Jeruzalemi? Ogahikubanya woona numba, na rhinga dha Jeruzalemi dhimalile opibeleya na mani dhirugudha dhotorowa-dhene, misuwodha dhigamalile otwiwa? Txino ogahitamela oladdaniha rhinga esile dhozwa-dhene na marhinga o Babilónia. Mbwenye mudhidhi obo, Ayuda kanyimuwile. Sabwa yani? Sabwani muleddoni mwawa, ahakela nikamihedho vina nibarelo na Yehova. Mmalelani ofiya o Jeruzalemi, ahimetxa ebuwa, baroma okosavo mukutto wa Yehova malabo etene. (Ezdra 3:1, 2) Ahidhaleliwa nroromelo vina aali omala na wale wi attidde mabasa. Wakala ninga kavagali elobo egawodhile wawunda guru.

4 Oku attiddaga mabasa ovenyihedha mparha, Ayuda anfuna vina ovenyihedha wili-wili numba dhawa na kwattiya. Ottiya ejivi, anfuna vina olima mindda wila asapelege mirala dhawa. (Ezdra 2:70) Mabasa afunani ottidda aali manddimuwa vaddiddi. Momaguva-mwene amwiddani awa adha baroma watxutxa. Amwiddani anatxutxavi mwari mwa vyaka 15, n’eji Ayuda ahundeya guru. (Ezdra 4:1-4) Elobo yina yottabwaya yaromile yaka ya 522, nsaka mwene w’o Persia nalogiliye wila mabasa ovenyihedha mparha o Jeruzalemi attiyiwe. N’eji yakala ninga kwatti ejile kigadhile omagiwa wili.—Ezdra 4:21-24.

5. Yehova wafunela nni okamihedha nlogo naye?

5 Yehova onoziwa wila nlogo naye ninofuna oliba murima. Iyene omooniha Zakariya va woneyeliwa womariha na efunelo yopangarhaza nlogo wila onowakwelavi vina wantamaalela efunelo yawa ya omulabela. Wahilibela wakamihedha awene kowiyelela mabasa attomeliye. Sabwa ya mparha Yehova wahiloga: “Esodhá dhinere opadduwa mugavuruwana nzu na [Yehova] Mulugu wenyu, muvirihagamo.”—Zakariya 6:15.

NIKURU NA ANYAKODDO A ANGELO OLIBA

6. (a) Woneyeliwa wotanu n’oraru wa Zakariya waromile dhavi? (Koona foto eli omaromo.) (b) Akavaloya akalelini a kore dhottiyana?

6 Woneyeliwa wotanu n’oraru vina womariha, wa Zakariya, wali wopangarhaza opitta woneyeliwa ovirile. (Kengesa Zakariya 6:1-3.) Ndowe nnatanaalele yonile Zakariya. “Vari va myango mili dha safurhi” vahidha akavalo awetaga myuva minayi. Akavaloya ali a kore dhottiyana-ttiyana, dhatapulelani vina dhali dhottiyana. Zakariya wahivuza: “Nabuyaga, eji enloga nni?” (Zakariya 6:4) Iyo vina ninofuna ononelamo entapulelani sabwani woneyeliwa oku ononipatta.

7, 8. (a) Myango esi mili dhintapulela nni? (b) Kito myango esi dho’mili dhakaleleni dha safurhi?

 7 Mbibiliani, myango dhintapulela omwene obe alamuleli. Myango dhonile Zakariya, dhinoligana n’esile mili dhinfwanyeya mu nivuhuloni na Daniyel. Mwango mmodha ontapulela olamulela wamukalakala wa Yehova, mwango mwina onatapulela olamulela wa Mesiya oli mmadani mwa Yezu ninga Mweneya. (Daniyel 2:35, 45) Oromana 1914, muttomiwe Yezu ninga Mwene, myango esi dhihiroma okalawo, nanda dhihiroma wakwaniha ofuna wa Mulugu na elabo ya vati.

Yehova dila dhina onowalabihedha angelo wila abarele vina alibihena nlogo naye

8 Kito myangodha dhakalelini dha safurhi? Safurhi, elobo ya ttima vaddiddi vina w’ozerimela. Kobuwela wila Yehova waharuma ana Izrayel wila alabihedhe safurhi mudhidhi wamagani tabernakulu, nanda musogorhomwa amagaga mparha w’o Jeruzalemi. (Obudduwa 27:1-3; 1 Amwene 7:13-16) Txibarene mwango esi dha safurhi dhinolagiha ekoddelelo vina ewodhelo ya olamulela wa mukalakala wa Omwene wa Yehova vina wa Mesiya, obuwene onavahe mareliho menjene nlogo na attu.

9. Anyakavalo abale aali ani vina attomeliwe mabasa gani?

9 Myuva na anyakavalo abale awelile antapulela nni? Anyakavaloya ali angelo, eji txino entapulela gatta dhottiyana-ttiyana dha angelo. (Kengesa Zakariya 6:5-8.) Awene adha va ‘mpaddoni wa Nabuya’ na mabasa manddimuwa attomeliwani. Angelo aba arumiwe wila abarele attu a nlogo na Nabuya sabwa ya mapakelo a Babilónia “vilabo dhili epadde y’omadhulu.” Na woneyeliwa oku, Yehova wahittiya nlogo naye ononelamo wila txipo kanigadhile vina okala adhari a Babilónia. Kobuwela mukalelo wapangarhazeyile anamamaga mparha nsaka nttile na Zakariya! Awene ahinonelamo wila amwiddani awa txipo kagawodhile wattiyiha mabasa akosani.

10. Nivuhulo na Zakariya sabwa ya myuva na anyakavaloya ninnikamihedha dhavi ovanene?

10 Masaka abano, Yehova onowalabihedha angelo akakene wila abarele nlogo naye. (Malakiya 3:6; Ahebreu 1:7, 14) Oromana 1919, nfuruliwe nlogo na Yehova na mapakelo a Babilónia Munddimuwa, amwiddani awa anotamelavi marhe wila attiyihe okosa webedha webaribari. (Ovuhulela 18:4) Mbwenye awene kanwodha. Vowila angelo aba anobarelavi nlogo na Yehova, bahito kanoove wila ninele ofugeleya wili na mapakelo a relijiau yonyengetta. (Masalmo 34:7) Ottiya ejuwene, nisanzaye na ottidda mabasa apama vina omwebedha Yehova Mulugu. Nivuhulo na Zakariya ninonikamihedha ononelamo wila nili wobareleya vari va myango mili.

11. Sabwaya jani kanifwanyeela woova obuddugela onakoseliwe nlogo na Yehova?

11 Ovanene, akadda politika a elabo ya Satana anele otugumana wila alaganele  otolotxa nlogo na Mulugu. (Ezekiyel 38:2, 10-12; Daniyel 11:40, 44, 45; Ovuhulela 19:19) Va nivuhuloni na Ezekiyel nihoona wila nikuru ntto na akadda politika nali ninddimuwa, nankunela elabo yotene ninga murabo. Awene ansasanyedha myuva dhawa wila avenyedhe nlogo na Mulugu. (Ezekiyel 38:15, 16) * (Koona yowenjedha.) Koddi ninofwanyela wawova? Pwadda! Iyo nili na anyakoddo a Yehova. Mudhidhi wa goyi enddimuwa, angelo a Yehova anele obarela nlogo na Mulugu vina anele watolotxa abale otene anfuna osadduwela olamulela waye. (2 Tesalónika 1:7, 8) Ntto ninakale nsaka notikiniha! Kito bani onasogorhele anyakoddo a Yehova?

MWEREKO WA YEHOVA, MWENEYA VINA ANAMAKUTTAYA

12, 13. (a) Yehova wamurumile Zakariya okosa nni? (b) Ninziwa dhavi wila mulobwana oddu oniliwa Nipweto addiwana Yezu Kristu?

12 Ddi Zakariya bahi wapadduweliwe woneyeliwa oku dila tanu na ttaru. Mbwenye nomala wahikosa elobo wi apangarhazena anamamaga mparha wa Mulugu. (Kengesa Zakariya 6:9-12.) Alobwana araru, Heldayi, Tobiya na Jedaiya eyelile o Babilónia. Yehova wahimwaddela Zakariya eraga kattukula mivaho dha parata na nddarhama dhakosile alobwana aba wila “osasanyena mwereko”. (Zakariya 6:11) Niloge wila mwereko obu wafuna avahiwe Mulamuleli Zorobabel, wali wa nihimo na Juda vina mudhuli wa David? Nne.  Yehova wahimwaddela Zakariya wila mwerekoya amwabalihe Namakutta Munddimuwa Josuwé. Eji yali elobo yotikiniha vamentoni va muttu-muttu woona.

13 Mwereko obu watapulela wila Namakutta munddimuwa Josuwé agadha okala mwene? Nne. Josuwé kali mudhuli wa David, ottiya eji iyene karumeeliwa okala mwene. Mwereko obu wazinddiyeliha ejile egadhile opadduwa musogorho na mwene vina namakutta ontxemerhiwa Nipweto. Bibilia onologa wila Nipweto onaddiwana Yezu Kristu.—Izaiya 11:1; Mateu 2:23.

14. Mabasa gani ankosa Yezu ninga Mwene vina Namakutta Munddimuwa?

14 Yezu ottomeliwa okala Mwene vina Namakutta Munddimuwa. Ddi iyene onsogorhela nikuru na anyakoddo a Yehova, nanda onolaba na guru wila abarele nlogo a Yehova wi nikalewo nosanzaya elabo ejino yotabala. (Jeremiya 23:5, 6) Momaguva mwene, Kristu onele opemberha elabo oku akamihedhaga olamulela wa Mulugu vina obarela nlogo na Yehova. (Ovuhulela 17:12-14; 19:11, 14, 15) Mbwenye labo ntti nihinatti ofiya, Yezu ninga Nipweto, okaana mabasa manddimuwa okosa.

IYENE ONELA OMAGA MPARHA

15, 16. (a) Nlogo na Mulugu ninvenyihedhiwa vina ninkoddelihiwa dhavi nanda bani onkosa mabasaya abo? (b) Omamalelo wa Olamulela wa Kristu vyaka Txikwi elabo ya vati enakale dhavi?

15 Ninga Mwene vina Namakutta munddimuwa, Yezu ottomeliwa omaga “mparha wa Nabuya.” (Kengesa Zakariya 6:13.) Vyaka ya 1919, iyene wahiroma mabasa abo a omaga modhela ofurula nlogo na Mulugu na mapakelo a relijiau yottambi, Babilónia Munddimuwa. Yezu wahivenyihedha mulogo waye nanda omuttoma “mwimeleli wororomeleya wamalago.” Nikuru ntti na abali ottikitteliwa ninosogorhela mabasa amakamaka ankosiwa mumparhani womuyani wa Yehova velaboni ya vati. (Mateu 24:45) Yezu vina onokosa mabasa okoddeliha nlogo na Yehova akamihedhaga omwebedha na mukalelo wotxena.—Malakiya 3:1-3.

16 Yezu na nikuru naye na amwene vina anamakutta 144.000 anele olamulela elabo vyaka txikwi. Mwari mwa mudhidhi obo, anele wakamihedha aroromeli okala attu oligana. Amwene na anamakutta aba agagomiha mabasa awa, abale animwebedha Yehova bahi banakale velaboni ya vati.  Omamalelowa webedha webaribari onele wimela pwi!

OKAMIHEDHE MABASA OMAGA

17. Yehova wavahile nipangarhazo gani, Ayuda, nanda mazuya apattile dhavi?

17 Muselu obo wa Zakariya wapatta dhavi Ayuda a nsaka nttile? Yehova wahilibela wakamihedha vina wabarela makamaka awene kowiyelela mabasa omaga mparha. Yolibela eji yahavaha njedhelo. Sabwa yokala ang’onovi, txino anivivuzaga wila anagomihe dhavi mabasaya. Mudhidhene obo Zakariya wahawaddela elobo egagomihile wova na waganyedha wawa. Dhahene ninga Heldayi, Tobiya na Jedaiya adhile okamihedha mabasa, Yehova wahiloga wila “athu ali uddayi vina ner’odha ovenyihedha mparha wa Nabuya.” (Kengesa Zakariya 6:15.) Ayuda abale ahoona wila ddi Yehova wasogorhelana mabasa awa. Masiki mwene wa o Persia vakoddihiliye mabasaya na nlamulo naye, n’oliba murima awene ahiyelela omagawa. Okoddihiwa oko wakala ninga mwango wali mu dila mwawa, noona momaguva Yehova wahiburutxamo. Omamalelowa, mabasaya ahidha ogomihiwa yaka ya 515 Kristu ahinabaliwa. (Ezdra 6:22; Zakariya 4:6, 7) Mazu aba a Yehova anozinddiyeliha elobo yaderetu enkosiwa ovanene.

Yehova txipo kanadduwale mabasa vina mukwelo onimukwelihuna! (Koona ddima 18, 19)

18. Mazu va Zakariya 6:15 anakwanihedheya dhavi ovanene?

18 Ddabuno, attu matxikwi menjene anomwebedha Yehova. Awene anohagalala voziwa wila ‘anovivelela na murima wotene’ na mudhidhi wawa wila akose ofuna waye. N’eji awene anokamihedha mabasa a mumparhani yomuyani ya Yehova. (Gano 3:9) Nikaane ebaribari yawi Yehova onowika ttima nikamihedho ninkosa iyo na murima wotene. Kobuwela wila Heldayi, Tobiya na Jedaiya ahidhana parata, na safurhi, nanda Zakariya basasanyana mwereko. Mwerekoya obule wafuniwana wila “waubutxedhege” attu dhattima dherile alobwana aba na webedha webaribari. (Zakariya 6:14) Yehova txipo kanadduwale mabasa animukosela iyo obe okwela onimukwelihuna.—Ahebreu 6:10.

Ninosanzaya vaddiddi okosa epaddi ya, nikuru noliba, nobareleya vina ninkalawo na mukalakala

19. Woneyeliwa wa Zakariya onnipatta dhavi?

19 Masaka abano omariha nlogo na yehova nikana gari y’okosa mabasa manddimuwa. Ejo enowodheya sabwani Yehova onowareliha vina Kristu anowasogorhela. Ninohagalala voziwa wila ninokosa epaddi ya nikuru noliba, notxena vina ninakalewo na mukalakala, vina voziwa wi efunelo ya Mulugu na webedha webaribari enele wakwanihedheya. Noona ottangarhame na mburo wawo mu nikuruni na Yehova vina ‘ovuruwane nzu na Yehova Mulugu wawo.’ Ogakosa dhawene onele obareliwa na Mwene, Namakutta Munddimuwa vamodha na angelo. Kakosa kukuttu wi okamihedhe webedha webaribari. Ogakosa dhawene Yehova onele wubarela mudhidhi obu wa masaka omariha—vina na mukalakala!

^ par. 11 Wila okaane miselu dhina, koona va Perguntas dos Leitores” A Sentinela 15 de Maio, 2015, ddima 29-30.