Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Etxuwabo

Mwang'aneli (Wosunzana)  |  Otuburu ya 2017

“Nikwelege . . . na Merelo, na Ebaribari”

“Nikwelege . . . na Merelo, na Ebaribari”

“Kanikwelege na mazu, na makani oziva, nikwelege na merelo, na ebaribari.”—1 JOAU 3:18.

JIBO: 3, 50

1. Ekalelo enddimuwa ya okwela jivi, nanda ogatapuleli dhavi? (Koona foto eli omaromo.)

YEHOVA ddi niparha na okwela. (1 Joau 4:7) Ekalelo enddimuwa ya okwela enfanyeya mmaganoni a ebaribari. Mbibiliani, okwela oku onlogiwa na mazu egrego, aga’pe. Okwela oku ontaganyiheya na omuzuzumela muttu, mbwenye onopitta omuzuzumela muttuya. Ontonyihedhiwa na merelo a ebaribari mwa attu ena. Ku okwela wakakene onnittukulela wakosela oderetu attu eena. Okwela oko ononivaha wagalala webaribari mwigumini mwehu.

2, 3. Yehova otonyihedhi dhavi okwela waye nlogo na attu s’nsakulano?

2 Yehova ohitonyihedha okwela nlogo na attu masiki ahinatti omuttandda Adamu na Eva. Iyene ohisasanya elabo na dhetene dhinfunihu wi nikalewo. Mopitta ejene, ohisasanya elabo ya vati ninga murala wehu wi nijevo egumi. Yehova kakosile ejiya wila ekale yaye. Iyene onivahile iyo. Mmaleliye osasanya murala wehu, ohattandda attu,  baavaha njedhelo na okalawo na mukalakala mparaizu mwilaboni.

3 Musogorhomwa Yehova ohitonyihedha okwela waye ohina nsakulano mwa attu na ekalelo yaderetu vaddiddi. Masiki na ovanya wa Adamu na Eva, Yehova wahikaanavi ebaribari wi anawa agahikala alabeli aye; noona iyene omuruma Mwanaye wi awobole. (Wita 3:15; 1 Joau 4:10) Oromana labo nalogiliye wila agahidhana yobolo, yakala ninga wamalile onobola. Vyaka, 4.000 musogorho, Yehova ohinivaha Mwanaye wa nammodha. (Joau 3:16) Iyo ninomutamaalela Yehova sabwa ya okwela waye!

Katonyihedha okwela, masiki egaali yorutxa okosawa

4. Ninziwa dhavi wila attu ottega anowodha otonyihedha okwela ohina nsakulano?

4 Enowodheya iyo otonyihedha okwela ohina nsakulano, masiki nigaali attegi? Enowodheya. Yehova onittanddile moladdana na iyene, kuloga, na ewodhelo ya omusanza. Kayo yovevuwa otonyihedha okwela ohina nsakulano mbwenye jowodheya. Abeli wanimukwela Yehova ofiyedha onvahedha, dhattima dhotene dhaniyena. (Wita 4:3, 4) Nowé otonyihedha okwela ohina nsakulano mwari mwa vyaka dhinji, vowi ahidhowa bagalaleya mazu a Mulugu masiki attuya vahafunani omwiwa. (2 Pedro 2:5) Vina Abramu ohitonyihedha wi omukwela waye Yehova wali wovadda opitta elobo yina noona ali omala nawale wi amuttukule mwanaye Izaki amukosena mukutto. (Tiago 2:21) Ninga attu aba a nroromelo, iyo vina ninofanyela otonyihedha okwela masiki ekale yorutxa.

OKWELA WEBARIBARI TXINI?

5. Nilagihe dhavi okwela webaribari?

5 Bibilia ononipanga eraga “kanikwelege na mazu, na makani oziva; nikwelege na merelo, na ebaribari.” (1 Joau 3:18) Eji entonyihedha wi kanitonyihedhe okwela na mazu? Nne. (1 Tesalónika 4:18) Ejo entonyihedha wi ologa wila “ miyo ddinowukwela” kunttidda mpirha. Enofanyeela okosa elobo empitta mazu aba. Ninga motagiha, akala mbali obe murogora kana yowabala obe yoja yowakwana, jofuneya okosa elobo ottiya ologavi. (Tiago 2:15, 16) N’kalelo yakakene sabwa ya wi ninomukwela Yehova na muttu mukwehu, kaninkalela walobelela attu wi adhe anikamihedhe olaleya, mbwenye ninolaba na guru dhotedhene nanyene.—Mateu 9:38.

6, 7. (a) Okwela “wohisarhapitha” txini? (b) Yotagiha ya okwela ninga oku jivi?

6 Murumiwi Joau ahiloga wi nikwelege “na merelo, na ebaribari.” Nona, okwela wehu kukale “wosarhapitha” mbwenye watxibarene. (Roma 12:9; 2 Korinto 6:6) Dila dhina attu anotamelaga olagiha okwela. Okwela ninga oku kwa ebaribari-wene? Txini enimuttukulela muttu okosa ejuwene? Kayiwo elobo yabure empitta okwela wosarhapitta. Okwela ninga okuwene kwabure vaddiddi.

 7 Ndowe noone dhotagiha dhina dhintonyihedha okwela wottambi. Mudhidhi waloga Satana na Eva mu Edeni, dhetene dhalogiye wakala ninga wafunana oderetu. Mbwenye merelo aye atonyihedha wila esodha kadhali mmurimani mwaye. (Wita 3:4, 5) David bali mwene, wahikaana marho wakuweliwa Aitofel. Mbwenye Aitofel wahimusadduwela David n’efunelo y’oranjulana. Merelo abo ahilagiha wila iyene kaali marho webaribari. (2 Samuwel 15:31) Ddabuno, asadduweli anotota ogaweya wa mutugumano “na mazu oyesa, na makani oziva.” (Roma 16:17, 18) Awene n’oshaga anologa wila anowatanaalela attu eena, mbwenye ebaribariya, jawila awene amukumbela vawa.

8. Nivuzo gani ninfanyeela muttu-muttu ovikosa?

8 Okwela wottambi onotota manyazo sabwani onlabihedhiwa wi anyengettiwe attu. Txino ninowodha wanyengetta attu, mbwenye kaninwodha omunyengetta Yehova. Yezu ologile wi attu ansunziha dhottambi anele osottottiwa “na goi dhiniriwana agwalagwambi.” (Mateu 24:51) Ninga emeleli a Yehova, kaninfuna okala ninga agwalagwambi. Nivivuze, ‘okwela waga kwa ebaribari, obe ddili namakumbela vaga?’ Ndoweni noone marhe matanu na manai ananiwodhihe olagiha okwela ‘wohisarhapitha.’

NILAGHIHE OKWELA “NA MERELO NA EBARIBARI”

9. Okwela webaribari onnittukulela okosa nni?

9 Wagalale na mabasa awo masiki akala attu eena kantanaala. Nikale womala nawale wi nakosele attu otene dhilobo dhaderetu vina nokwela. (Kengesa Mateu 6:1-4.) Ananiya na Safira ahikaana yubuwelo yottiyana. Mukoselani nvaho awene afuna ninga attu eena aaziwe na merelo awa. Mbwenye awene ahizivala alogaga muttengo wottambi, mwa ejuwene ahisisiguliwa vowi aali agwalagwambi. (Merelo 5:1-10) Akala ninowakwela abali ehu, ninele wagalala nigakoselaga elobo yaderetu, nihitamelaga osibiwa na oderetu onkosihu. Ndoweni nisunze na abali ankamihedha Nikuru Nolamulela osasanyedha yoja yomuyani. Awene kanfuna ovittukulela wi asibiwe, noona kanttiya wi attu aziwe mabasa ankosani.

Labá nowagalala masiki attu ahitanaalelaga enkosiwe

10. Ninalagihe dhavi wariha attu eena?

10 Mwarihege attu eena. (Kengesa Roma 12:10.) Yezu otonyihedha nttittimiho na anamafara aye modhela wasuwa manyalo. (Joau 13:3-5, 12-15) Ninofanyela ovilibihedha wila niviyevihe ninga Yezu wi nalabele akwehu. Arumiwi kanonelamo mowakwana dhetene dhakosile Yezu, mpaka siku nakelilani muya wokoddela. (Joau 13:7) Iyo ninolagiha wi ninowattittimiha eena modheela wawona awene ninga attima opitta iyo, nili aziwitxi, areeli obe nikana mabasa attima mmulogoni. (Roma 12:3) Iyo kaninkaana aje nigawoonaga eena asibiwaga,  mbwenye ninohagalala na awene masiki niziwaga wila iyo vina ninofanyela.

11. Watamaalela wehu attu onfwanyeelela nni okala wa murima wotene?

11 Ovahe matamaalo andela mmurimani. Kaveda mudhidhi wi watamaalele attu. Iyo notene ninoziwa wila otamalela “onapuriha abale aniwa” na ena. (Éfeso 4:29) Ninofanyeela okana ebaribari yawila dhinlogihu kaninfuna omunyengetta muttuya obe omukurumutxa murima. Kaniloge elobo ehinfunihu ologa obe orabela gari ya wavaha attu mirugu egafuneya. (Gano 29:5) Wasiba attu, nigamala mundduni-mwawa banigaloga bure, kinkala; sabwani oku ogwarhagwambi. Okwela wa murumiwi Paulo wali webaribari. Mwalebeleliye Akristu o Korinto, waromile watamaalela na dhilobo dhaderetu dhakosani. (1 Korinto 11:2) Awene vafunani malago, momaguva-mwene wanashagiha na oderetu vina mofanyelela.—1 Korinto 11:20-22.

Ninotonyihedha okwela vina otapuwa mada nigavahaga abalihu nikamihedho ninfunani (Koona ddima 12)

12. Ninalagihe dhavi okwela webaribari nigawakela aleddo?

12 Wawakela aleddo. Yehova ononikokomeza wi nikale attu otapuwa mada na abalihu. (Kengesa 1 Joau 3:17.) Mbwenye enofanyeela okana mwaha waderetu wi nawakelege aleddo. Jaderetu ovivuza: ‘Bani anawoba miyo wi adhe vani-vaga, ankaletxa amarho aga obe abale anawonimi ninga amakamaka mmulogoni? Ddinawoba abale anubuwela miyo wila anele oddikosela yakakene? Obe ddili wotapuwa mada na abali vina arogora ahinaziwimi deretu ahinaddikosele yakakene?’ (Luka 14:12-14) Kobuwela nipadduwo ntti: Akala mbali onofuna nikamihedho sabwa ya yosakula yabure ekosiliye? Obe akala muttu omuwobile iyo vatakulu vehu katamaaleli? Yehova ononipanga: “Muthambirhagane mmatakulu mwenyu, muhinyonyeyaga.” (1 Pedro 4:9) Ninele wagalala nigavahaga na mwawa waderetu.—Merelo 20:35.

13. (a) Mudhidhi gani onfunihu okala attu okurumuwa? (b) Ninakose nni wila nakamihedhe abale obanile?

13 Wakamihedhe abale akukumuwile. Bibilia ononikokomeza dhahi “Mwalibihe murima ojeyile, mwavilelege athu otene.” (1 Tesalónika 5:14) Abali enjene aali okukumuwa musogorhomwa adha ovadda munroromeloni. Ena anofuna ovileliwa na nikamihedho n’okwela. Ninakamihedhe dhavi? Ninofanyela olabihedha Bibilia wi nakamihe attuya, nawobege wi nidhowe mmalaleyoni notene, obe wavuruwana. Kanubuwele wila abali na arogora  ba ‘guru’ obe ‘bowobana.’ Mbwenye, ninofanyela ononelamo wila iyo notene dila dhina ninokaanaga guru, dhina wobanaga. Paulo wahiloga wila iyene wahobana. (2 Korinto 12:9, 10) Notene ninofuna nikamihedho vina olibihana muttu na mukwaye.

14. Ninakose nni wila nikaane murenddele na abali ehu?

14 Otamele murenddele. Murenddele na abali ehu kwamakamaka. Akala ninowona wila attu kanziveliwa na iyo deretu obe anonipwaza, kaninyimuwe nivilibihedhe okala na murenddele. (Kengesa Roma 12:17, 18.) Akala ninomunyimula muttu, ninofanyela nimukumbirhe nlevelelo. Nilogaga ebaribari. Motagiha, nihiloge: “Ddinokubanya yawi ohinyimuwa,” egahikala ologa ebaribari: “Miyo ddinokubanya yawi ddihunyimula na yalogile miyo oddilevelele.” Murenddele vina kwamakamaka vamuralani. Jabure atelani otonyihedhaga okwela vagakala attu gwé, oku agakala yekiwa akalaga, wakulanavi vina owana.

15. Nilagihe dhavi wi olevelela wehu ondela mmurimani?

15 Olevelela na murima wotene. Akala muttu ononinyimula, ninofanyela omulevelela banidduwala. Nikose dhawena masiki iyene ahiziwaga wila oninyimula. Iyo ninolevelela mwebaribari sabwa malebo anloga “mpiselagane murima mukwelanani; tamelani okoya omodha,ondha mwa muya wokoddela, mweddaga na murenddele onukalihani mumodhani.” (Éfeso 4:2, 3) Wila nilevelele na murima wotene ninofanyela odduwala ekosile muttuya. Onkwela “kannyanyuwa, kankoya ntxiga.” (1 Korinto 13:4, 5) Nona, nigakoya ntxiga, enele otakaliha omarho wehu na abalihu vina na Yehova.  (Mateu 6:14, 15) Ninolagiha wila olevelela wehu kwa ebaribari nigalobelelaga abale aninyimulile.—Luka 6:27, 28.

16. Nigattomeliwa mabasa a Yehova nikaane yimelelo gani?

16 Ozuzumela dhofuneya dha omuyani. Nigavahiwa ettomo yaderetu mmabasani a Yehova, ninotonyihedha wila okwela wehu kwebaribari modhela ovirihamo mazu anloga; “kakalewo ontamela okala namakumbela vaye; muthu-muthu àzuzumele akwaye.” (1 Korinto 10:24) Motagiha, mmatugumanoni mwehu ninga asembeleya obe kongeresu attu ena agafiya mutanene anottukuleleya wakoyela amudhawa mburo waderetu. Mbwenye, eena sabwa ya oviyeviha wawa ansakula mimburo muttomeliwani. Agakosaga ejuwene, antonyihedha okwela ohina nsakulano. Onawodhe dhavi osaza yotagiha eji?

17. Okwela webaribari onamuttukulele mukristu okosa eni agakosa yottega enddimuwa?

17 Ologe dhottega dhawo vina kuwiyelele wira. Abali eena anttega anokoya yottegaya. Awene ankaana manyazo obe kanfuna wi abali ena anyimuwe. (Gano 28:13) Mbwenye ovuba yottega, kintonyihedha okwela sabwani enomputtula muttegiya vina abale animuziwa. Emputtula dhavi? Yehova kottiya oruriha mulogo na muya waye wotxena, mulogoya kugakaanile murenddele. (Éfeso 4:30) Mwadhawene mbali agakosa yottega enddimuwa, okwela waye webaribari onomuttukulela wapanga anddimuwa a mmulogoni wi amukamihe mofanyelela mwene.—Tiago 5:14, 15.

18. Okwela webaribari okalelini wamakamaka?

18 Okwela ekalelo enddimuwa. (1 Korinto 13:13) Ekalelo eji enowakamihedha attu wazinddiyela anamafara ebaribari a Yezu, vina abale animusaza wene Yehova, oli Niparha na okwela. (Éfeso 5:1, 2) Paulo ahiloga wila kohikaana okwela, kagakalile elobo. (1 Korinto 13:2) Muttu-muttu atonyihedhe okwela, ottiya na “mazu” bahi, mbwenye “na merelo na ebaribari.”