Skip to content

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Select language Etxuwabo

Ebaní Matamaalo na Ddungu N’ogalamuwa!

Ebaní Matamaalo na Ddungu N’ogalamuwa!

“Joziva, jofwanyelela omutamala Mulugu wehu.”—MASALMO 147:1.

JIBO: 9, 138

1. Jibo dhinnikamihedha okosa eni?

NAMALEBA jibo dhahi ologa: “Mazu ologiwa anotota dhubuwelo. Jibo, entota etanaalelo. Dila dhina jibo y’ogalamuwa enotanaliha dhubuwelo.” Jibo dhehu dhintonyihedha matamaalo vina omukwela wehu Babi wodhulu, Yehova. Eso dhinonikamihedha onfiyedha kakamwene Yehova. Mwa dhawene ninowodha ononelamo mapakelo manddimuwa ana jibo va webedhani webaribari, masiki akala nili nooka obe vari va abali eena.

2, 3. (a) Txini enubuwela attu eena egeliwa eebe na ddungu noliba mmulogoni? (b) Mavuzo gani anakuliwe mmutomani obu?

2 Mwa weyo, ononamo dhavi egeliwa wibe na lizu n’ogalamuwa mmulogoni? Onorutxiwaga wiba? Dhilabo dhina na dhilemelelo dhawa, alobwana kaniba vagakala attu gwé. Merelo abo anotota mapakelo abure mmulogoni, makamaka akala anddimuwa a mulogo anokaanela manyazo  wiba, obe akala anowinjiviha dhokosa mudhidhi wa jibo.—Masalmo 30:12.

3 Wiba jibo, onokosa mpaddi wa omwebedha Yehova. Mwadhawene, kanitamele okalaga obudduwavi, mudhidhi wa jibo sabwani epaddi ya matugumano enyelelihu. Noona muttu-muttu avivuze: ‘Ddinonamo dhavi egeliwa nivenye nibe mmatugumanoni? Ddigona wila ddikaana manyazo a wiba na abali, ddinakose dhavi? Ddinawodhe dhavi wiba jibodha na etanaalelo?’

WIBA EPADDI YAMAKAMAKA YA WEBEDHA WEBARIBARI

4, 5. Masasanyedho gani a wiba jibo akosiwe mumparhani mwa Izrayel wawale?

4 Oromana masaka a mundduni, dhanlabihedhiwa jibo wi atamaaliwe Yehova mu webedhani. Masaka ana Izrayel vamwiwelelani Yehova, jibo dhankosa epaddi ya webedha wawa. Motagiha, David akosaga masasanyedho wi omagiwe mparha, wahasakula Aleviti 4.000, wi amwibele Yehova jibo dha matamaalo. N’eji, attu owakwana 288, “abaliwena oyesa wawiba na abale akwawa asunzile” animwibela Yehova.—1 Mapadduwo 23:5; 25:7.

5 Wiba jibo, wahikosa epaddi ya makamaka labo nifuguleliwe mparha. Bibilia onologa dhahi: “Venevo etene aroma woba maparhaza, vina wiba na ddungu nimodha-nene; amutamala Nabuya, amutamalela obaga maparhaza, masekere na vilobo dhina dhawibana, . . . mutamalení Nabuya vowi ddapama; okwela waye kwa-mukalakala.” Kobuwela wila mudhidhi obu wahilibiha nroromelo na ana Izrayel!—2 Mapadduwo 5:13, 14; 7:6.

6. Masasanyedho gani a wibana jibo akosile Neemiya alamulelaga mu Jeruzalemi?

6 Nsaka naromile Nehemiya ovenyihedha ngome dha Jeruzalemi, wahasakula Aleviti wila ebege jibo na vipano dha wibana. Masasanyedho abo ahifiyedha wahagalaliha attu mudhidhi wattabeliwa ngome. Nehemiya ‘wahigawa makuru meeli a anameba.’ Makuru omeli a anameba aniba aviraga vadhulu va ngome aviraga oku-noku, mpaka ogumana vamburoni waddamela mumparhani. Lizu nebana awene nali noliba ofiyedha jibodha wiweya wolapela-wene. (Nehemiya 12:27, 28, 31, 38, 40, 43) Nikaana ebaribari yawi Yehova wahagalala wawiwa vina wawoona emeleli aye ebaga vina amutamalaga na ddungu n’ogalamuwa.

7. Yezu olagihile dhavi wila wiba ogahikosa epaddi ya webedha webaribari?

7 Masaka akalile Yezu velaboni ya vati, jibo dhankosa vina epaddi ya webedha webaribari. Kobuwela yapadduwile omattiyu waye womariha ninga muttu. Mmaleliye oja Siyari ya Nabuya na arumiwi aye, awene avenya ahiba jibo dha omutamaalelana Yehova.—Kengesa Mateu 26:30.

8. Akristu oroma avahile dhavi yotagiha y’omwebedha Yehova na Jibo?

8 Akristu oroma ahinivaha yotagiha yapama ya omutamaala Mulugu na jibo. Mottiyana na ana Izrayel ebetxa mumparhani, akristu aba antugumana mmawani mwa abali awa. Masiki numba dha abali abo dhahalani dhokoddela ninga mparha,  aniba na lizu n’ogalamuwa. Murumiwi Paulo wahiloga na Akristu abo: “Na murima wotamalela mmwibelege Mulugu jibo, masalmo, na mébelo mena anbudduwa mmurimani.” (Kolosi 3:16) Nona jibo dhili mu nivuruni nehu na jibo dhinofanyeela wibiwa na ‘ddungu n’ogalamuwa vina ohagalala.’ Jibo esi dhinokosa epaddi ya “poso” ningawiwa na “mwimeleli wororomeleya, wamalago” mudhidhiya ogafiya.—Mateu 24:45.

ONAWODHE DHAVI WIBA N’EKULUVELO?

9. (a) Attu eena ankaanela nni manyazo agebaga va mutugumanoni? (b) Ninawodhe dhavi omwibela Yehova matamaalo, nanda bani ofanyeela osogorhela? (Koona foto eli omaromo.)

9 Txini enutotela manyazo ogebaga? Dila dhina empadduwa akala wiba kayo elemelelo ya mmuruddani mwawo. Obe onowiwa jibo dha ayesa enjene mu radiyoni, mu TV, nanda ogaviladdaniha na abuwene, ovyonagana osadhi wa wiba. Iyo notene nikana gari ya omwibela matamaalo Yehova. Noona kattukula nivuru nawo na jibo, wimetxe musorho wawo nanda orome wiba na lizu nowiweya! (Ezdra 3:11; kengesa Masalmo 147:1.) Numba dha Omwene dhinjene ovanene, mukala tela esuwene dhinlagiha mazu a jiboya, nanda ejoya enokamihedha wiba na lizu n’owiweya. Yohagalalihaya ja oziwa wila wiba jibo dha omwene onokosa epaddi ya Eskola ya Mabasa a Omwene wa anddimuwa a mulogo. Epaddi ejo enowakokomeza anddimuwa a mulogo osogorhela jibo mmatugumanoni.

10. Txini enfwanyelihu wubuwela akala ninowova wiba jibo na lizu nowiweya?

10 Enaya anowova wila kaana lizu  napama anadhe anonge jiboya. Masiki dhawene kobuwela dhahi. “Iyo notene ninovirigana venjene,” na mazu mbwenye kaninttiya ologawa. (Tiago 3:2) Kito ninakoddele nni wiba jibo dha omutamaalana Yehova na lizu nehu masiki noviriganene?

11, 12. Ninawodhe dhavi wiba na ddungu n’ogalamuwa?

11 Dila dhina ninowova wiba sabwani kanidhi mwibeloya. Mbwenye vakala marhe ohirutxa wi niromena wiba. *—Koona yowenjedha.

12 Japama osunza wiba na lizu noliba, oku ovekaga mowakwana. Dhahene ninga motto wa maliju onvaha txeza y’omoneyana malijuya, ovuma wawo onolibiha lizu nawo ogebaga. Dhahene ninga munwodheliwe ologa na lizu noliba, yakakene enowodheya wiba na lizu n’ogalamuwa. (Koona nivuru Beneficie-se da Escola do Ministério Teocrático, makuku 181 mpaka 184, mutxiddo mwa mutoma “Controle correto da respiração.”) Txibarene Bibilia dila dhinjene onowapanga emeleli a Yehova wila ‘ebege n’ohagalala’ jibo dha matamalo.—Masalmo 33:1-3.

13. Katapulela mukalelo wa wiba n’ekuluvelo.

13 Labo na webedha wa ntakulu obe nsunzo nawo nomwinya, kakosa dhahi: Katamela jibo enuzivela vaddiddi. Kengesa mazu a jiboya, na lizu na mutxiddo-mutxiddo. Ogamala na lizu nakakene, kaloga mazuya dila modha bahi ohimaguvelaga ovuma. Ogamala wibe mazu akakene ovano na lizu noliba. (Izaiya 24:14) Akala lizu nawo ttoliba-wene, ejo elobo yapama. Kunyimuwe, nne kukane manyazo sabwa ya ejuwene!

14. (a) Ofugula mulomo onkamihedha dhavi wiba na ddungu? (b) Marhe gani anuzivela wila okwaranye makattamiho na lizu nawo?

14 Wila okane lizu nogalamuwa ogebaga, japama ofugula mulomo. Noona ogebaga fugulá mulomo opitta mulemeleliwe ofugula ogalogaga makani. Kito onakose nni ogaziwa wila lizu nawo ttowara obe nideba? Onele ofanya miselu dhina va kaxa “Como superar problemas específicos,” mu nivuru Beneficie-se da Escola do Ministério Teocrático, nikuku 184.

 WIBA MATAMALO ANDELA MMURIMANI

15. (a) Yovuwiha gani elogiwe va mutugumanoni wa vyakani wa 2016? (b) Sabwaya ekosihile wila nivuru na jibo nisasanyedhiwe wili jivi?

15 Attu oonile mutugumano wa vayakani wa 2016, ahittaba vaddiddi mmwiwalani Mbali Stephen Lett wa Nikuru Nolamulela, avuwihaga obudduwa wa nivuru niswa na jibo nina mutoma onloga ‘Nimwibele Yehova N’ottaba’. Mbali Lett wahitapulela wila nanfanyeela okaana nivuru niswa na jibo sabwani Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, wahimala wengeseliwa dila yanawili. Mazu menjene ahifudhiwa mu nivuruni ntto na jibo sabwa mazuya kafanyeya mbibiliani wa Tradução do Novo Mundo. Ottiya eji, dhihenjedhedhiwa jibo dhiswa dhinloga dha mabasa a olaleya vina mukutto wa yobolo. Mowenjedhedha, vowi wiba onokosa epaddi ya webedha wehu, Nikuru Nolamulela, nahitamela osasanyedha nivuru na jibo naderetu. Noona kapa ya nivuru ntto, enoligana na ya Bibilia Tradução do Novo Mundo.

16, 17. Masadduwo gani meena akosiwe munivuruni na jibo?

16 Wila ononelamowa okale wohirutxa, jibodha dhilebiwe vina dhisasanyiwe mowiwanana na makaniya. Motagiha jibo 12 dhoroma dhinloga sabwa ya Yehova, jibo 8 dhinfwarela dhinloga dha Yezu vina yobolo. Omaromo wa nivuruna olebiwa lista  nowakwana na makani etene alogiwe munivuruni. Ejo enelege wakamihedha abali anfuna otamela jibo ya diskursu ya vattaddo.

17 Wila akamihedhiwe attu wiba na murima wosanzaya, mazu mena a jibo eso asadduliwa wila museluya ononeyege deretu. Mazu menjene akoodda olabihedhiwa asadduliwa vina. Motagiha jibo yaloga ‘Longanimidademusorhoya osadduliwa bukala ‘Kakalani Ovilela’ mazu a jibo eji vina asadduliwa. Jibo yina musorhoya waloga ‘Koya Murima Wawo’ esadduliwa ddabuno musorhoya onloga ‘Nikoye Murima Wehu.’ Sabwa yani? Masaka a mundduni, jibo eji egebiwaga yakala ninga muttu mwina onaddeliwa dhinfanyeeliye okosa. Noona yali elobo yabure makamaka wa abale ali anamasunza, obe abali ali vamutugumanoni. Noona musorho na mazuya asadduliwa nanda ovano afanyeelela.

Kebaní jibo esi mudhidhi wa webedha wa ntakulu (Koona ddima 18)

18. Ninfunela nni ononelamo jibo dhili mu nivuruni na jibo? (Koona yowenjedha.)

18 Jibo dhinjene mu nivuruni ntti ‘Nimwibele Yehova N’ottaba’ dhili ninga malobelo. Jibo esi dhinowodha wukamihedha ompanga Yehova ejile eli mmirimani mwawo. Jibo dhina, dhinonittukulela “okwela, othidda mabasa apama.” (Ahebreu 10:24) Noona japama otamela oziwa jibo na mazu a nivuru ntti. Mbwenye wila nikose ejuwene, nivuruwanege dhogaravariwa dha wibiwa wa jibodha eso. Dhogaravariwa eso dhili mu jw.org. Ogasunzela wiba jibo esi vatakulu, onele ononelamo mazuya vina onele wiba na lizu n’ogalamuwa vina ekuluvelo. *—Koona yowenjedha.

19. Abali anawodhe dhavi omwebedha Yehova na jibo mmulogoni?

19 Txibarene kobuwela wila wiba jibo onokosa epaddi ya webedha wehu. Obo mukalelo woliba w’olagiha omukwela wehu Yehova vina omutamaalela sabwa ya dhilobo dhinjene dhinnikoseliye. (Kengesa Izaiya 12:5.) Ogeba na lizu noliba onele wattukulela attu eena okosa yakakene. Attu otene mmulogoni, azombwe, akalaba obe abale asunzile ebaribari ovanenevi, anofanyeela omwebedha Yehova mumodhani. Noona kukane manyazo, keba na lizu n’ogalamuwa. Kewelela mazu a munasalmo walogile dhahi “Mwibelení Nabuya jibo eswa.” Ndde, ebaní matamaalo na ddungu n’ogalamuwa!—Masalmo 96:1.

^ par. 11 Wila okaane miselu dhina dhinloga marhe olabihedha wi mwibe na ddungu n’ogalamuwa, koonani porogarama JW Broadcasting wa Dezemburu 2014 (kadhowa mu DE NOSSO ESTÚDIO).

^ par. 18 Epaddi ya membesi vina ya txiguwo ya kongeresu obe asembeleya enroma na muzika wa mitala kumi. Mizika eso, dhinonikamihedha otamela oziwa jiboya vina ovisasanyedha wila niwe kakamwe porogarama yetene. Noona mudhidhiya ogafiya japama otamela vogilati wila nivuruwane vina nipurelemo jibo eso.