DANIEL NA MIRIAM atelani mweri wa Setemburu wa 2000, ankala murudda w’o Barcelona Espanhã. Daniel ologa: “Mabasa akosihu annittukulela oja mu restauranti, okosa oleddo onddimuwa vina wabala guwo dhattima. Nandhowa vina mmabasani a olaleya.” Musogorhomwa ehidha opadduwa elobo dhahi.

Okongeresuni ya 2006, Daniel wahiwa mu diskursuni wakuliwa wa nivuzo naloga: ‘Ninokosavi kukuttu wila navune “abale anfuna opeliwa yovi” wi avolowe mudila enavahe egumi yohimala?’ (Gano 24:11) Diskursu eji yahitapulela wila nikana muttorho wa walaleya attu miselu dhapama dha Bibilia sabwani entapulela ovuneya wawa. (Merelo 20:26, 27) Daniel ologa wila, “Ddahoona wila Yehova waloga na miyo.” Diskursu eji yahiloga vina ohagalala onkaanihu nigavilevela mabasa a Yehova. Iyene wahikaana ebaribari na mazu aba sabwani wahoona osanzaya wana Miriam, mmabasani aye opionero.

Diskursu eji eddiginya vaddiddi murima wa Daniel ofiyedha woona wila wali mudhidhi wokosa matxinjo. Wahiroma olaba ninga pionero vina otanaalela oziveliwa ogaaniye na Miriam, kodhowa wego ohili anamalaleya.

MAKATTAMIHO—NA MUSELU WOHAGALALIHA

Mayu wa 2007, Daniel na Miriam ahittiya mabasa awa, novenya amwalela o Panamá waromilagani ofiyawo na wale. Murudda walabani wali va suwa y’o Bocas del Taro, eli o Mar de Caribe. Attu enjiya ankala murudda obule, akadda Guaymi. Daniel na Miriam, ahoona wila agahiwodha okala o Panamá myeri mitanu na miraru alabihedhaga kobiri yanani.

Awene aabuwela musuwa dhina, adhowa na boti obe sikaleta. Anowubuwela mudhidhi weddihilani sikaleta kilometuru 30, adhowaga walaleya attu akala okobela wa mwango, nsaka noviha. Daniel wahilema vaddiddi. Atelani aba muromilani osunza vang’onovi elogelo ya wenewale, ahoona wila attuya ali okurumuwa vina oviyeviha. Mohigonela ahikaana masunzo a Bibilia owakwana 23.

Txini epadduwile mmalelani olabihedha kobiri yanani yotene? Daniel ologa wila: “Nahiroma wubuwela wiyelela owani wehu o Espanhã. Nankubanya vaddiddi sabwa yawila nigahattiya anamasunza ehu a Bibilia.” Mbwenye mweri mmodha musogorhomwa, awene ahakela muselu wohagalaliha vaddiddi. Miriam ologa wila: “Nahiwobiwa wila nilabe ninga apionero a vawoka. Naziveliwa vaddiddi sabwani nigalivi mmabasani mwehu!”

OHAGALALA WEHU ONDDIMUWA

Sabwa ya matxinjo ankosiwa munikuruni na Yehova, Daniel na Miriam, ahittiya olaba ninga apionero a vawoka yaka ya 2015. Txini egakosilani? Awene ankuluvelavi nlibelo nili va Masalmo 37:5: “Myalihedhá tharo dhawo oli Nabuya, omukuluvele; iyene onoukaliha.” Awene afwanya ganyo yina wila avisapelege alabaga ninga apionero a mudhidhi wotene, vina ovanene awene ankamihedha mulogo w’o Veraguas o Panamá.

Daniel ologa: “Valihu o Espanhã, nobuwela wila kanigawodhile ovevutxa mikalelo dha egumi yehu. Ddabuno nihiwodha, vina nihona wila kaniyeleli elobwene.” Ohagalala wawa onddimuwa kuvi? Awene aloga: “Kavali elobo yohagalaliha opitta wasunziha attu miselu dhapama dha Yehova!”