Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Etxuwabo

Mwang'aneli (Wosunzana)  |  Mayu ya 2017

Mwakamihedhe “Anawedda” wi ‘Amulabe Yehova N’ottaba’

Mwakamihedhe “Anawedda” wi ‘Amulabe Yehova N’ottaba’

“Nabuya onowakoya anawedda.”—MASALMO 146:9.

JIBO: 25, 3

1, 2. (a) Abali na arogora enjene angumanana makattamiho gani? (b) Mavuzo gani andavo?

MBALI Lije ologile dhahi: “Labo niromile koddo o Burundi, nali wasembeleyani.” “Nihawona attu enjene bagattawa, vina obaga futti. Miyo na amambali aga nali attu 11, nittawaga nattebile guwo vang’onovi bahi. Amudhaga eena attaweli o Malawi wali elapelo ya makilometro 1.600. Enjiya ahimala obalaleya.”

2 Orugunuwa elabo yotene mukala attu owakwana amiliau 65, attawile sabwa ya koddo obe ofwarafwariwa mwilaboni mwawa. Obu muttengo mwinjiya wa attu attawile mwilaboni. * (Koona yowenjedha.) Mwa abaya enaya Anamoona a Yehova. Enjiya ahayelela amudhawa na  dhetene dhanani. Koddi makattamiho gani meena annani? Ninawodhe dhavi wakamihedha abali na arogora abo wila amulabele Yehova vina ahagalale agafwanyiwa dhoweha ninga esi? (Masalmo 100:2) Nikose dhavi wila naasunzihe ebaribari ya Yehova attu attawile mwilaboni mwawa?

YEDDELO YA ANAMATTAWA

3. Yezu na anamasunza aye adhile dhavi okala anamattawa?

3 Mungelo wa Yehova mmwaddeleliye José wila Mwene Herodi wantamela ompa nyenye Yezu, awene attawela w’Ejipitu. Akala wenewo mpaka Herodiyá okwa. (Mateu 2:13, 14, 19-21) Badhivirile vyaka dhinjene, anamasunza a Yezu “abalaleyela elabo y’o Judeya, y’o Samariya” sabwa ya ofwarafwariwa. (Merelo 8:1) Yezu wanziwa wila anamafwara aye enjene agahimageleliwa ottiya mirala dhawa. Iyene ologa: “Mugeddiwa elabo eji, thawelaní elabo yina.” (Mateu 10:23) Ottawa vatakulu vawo sabwa ya dhopadduwa-padduwa kahiyo elobo yovevuwa.

4, 5. Dhilobo gani dhawopiya dhingumanana attu (a) anttawa koddo? (b) ali mpalakani?

4 Anamattawaya anttiya numba dhawa, adhowa okala mpalakani, anowoonaga dhawopiya vaddiddi. Gad, mbali mung’onoya wa Lije ologa: “Nimala malabo menjene needdaga, nihoona miruttu matxikwi na matxikwi.” “Ddana vyaka 12. Mwavibeli manyalo aga, ddahawaddela amudhaga wila addittiye mundduni. Babani—vowi kafuna oddittiya—waddikapatta. Nanlobela malabo otene, namukuluvela Yehova bahi, naja mangavi yafwanyihu mu dila.”—Filipi 4:12, 13.

5 Anamudhi eena a mbali Lije, avira vyaka dhinjene mpalakani (campo de refugiados). Wenewo wahikala makattamiho orutxa. Lije oli nameddelela milogo ologa: “Attu enjene kana ganyo. Enjiya agilatela waba, olezela, mugunddu, wiya vina oraruwa.” Wila avibarele na mapakelo abo abure, Anamoona a Yehova azuzumeletxa mabasa a mmulogoni. (Ahebreu 6:11, 12; 10:24, 25) Awene alabihedha mudhidhi wawa na eziwelo, wila alibihe nroromelo nawa, noona enjiya alaba ninga apionero. Vina annubuwela wila na labona anele ofuruleya ninga mwafuruleyi ana Izrayeli mwiddeddereni. Yubuwelo eji ehakamihedha okaana monelo na etanalelo yapama.—2 Korinto 4:18.

MWAKWELE ANAWEDDA ANTTAWA KODDO

6, 7. (a) ‘Omukwela Mulugu’ onnittukulela dhavi wakwela abali ehu? (b) Kavaha yotagiha.

6 “Omukwela Mulugu” ononittukulela wakwela abali angumanana makattamiho orutxa. (Kengesa 1 Joau 3:17, 18.) Motagiha, Akristu oroma o sidadi y’o Judeya vajombeliwani yoja, abali a mulogo mwina ahikosa masasanyedho wi akamihedhe. (Merelo 11:28, 29) Murumiwi Paulo na Pedro, ahalibiha Akristu aba wila akale anamakela aleddo. (Roma 12:13; 1 Pedro 4:9) Vowi Akristu ali otene anokokomeziwa wawakela abali awa, japama iyo viina wawakela na oderetu  abali anttawa mwilaboni mwawa sabwa ya koddo obe ofwarafwariwa! * (Koona yowenjedha.)—Kengesa Gano 3:27.

7 Ovanenevi Anamoona a Yehova epaddi yomadhulu w’o Ucrânia attiya numba dhawa battawa koddo obe ofwarafwariwa mwilaboni mwawa. Enunlihaya jawila ena apiwa. Abali enjene awodhile ottawa, ahakeliwa na abali eena epaddi yina y’o Ucrânia, eena attaweli o Rússia. Mu dhilabo esi dhobili, abali anovilibihedha ohikosa “epaddi ya elabo” vina anodhowanavi mabasa awa a olaleya “nzu na Mulugu.”—Joau 15:19; Merelo 8:4.

MWAKAMIHEDHE ANAWEDDA OLIBIHA NROROMELO NAWA

8, 9. (a) Makattamiho gani angumanana anaweedda enjene agafiya elabo ehili yawa? (b) Awene anjedhelela eni nikamihedho nehu?

8 Anamattawa eena anomageleliwa okala epaddi yina ehilemelani ya mwilaboni mwawa. Mbwenye enjiya anottawela elabo ehilemelani. Joziweya wila mudhidhi mwina alamuleli anowavaha anamattawa koddo dhoja vina guwo, masiki dhawene vanokala makattamiho meena. Motagiha, dhojadha dhinottiyana vaddiddi n’esile dhalemelani owani-wawa. Abale mwilaboni mwawa munviha vaddiddi, kanziwa wabala agakala mwilaboni moridha vaddiddi. Enaya txino onofuniwana osunza olabihedha dhipano dhottiyana-ttiyana.

9 Alamuleli eena anokosa masasanyedho a wakamihedha anamattawa koddo ankala dhilabo dhina. Masiki dhawene dhigavira myeri dhing’onovi anottiwa wila avisapelege anya. Eji elobo yokattamiha vaddiddi. Kobuwela dhilobo dhinfuniwanina wila asunzele momaguva: elogelo eswa, mweddelo, malamulo ninga opitxela musoko, odhowa mmasikola vina walela aima ang’ono! N’oviyeviha vina na nriho, onowodha wakamihedha abali na arogora anfanyeya mmakattamihoni ninga aba?—Filipi 2:3, 4.

10. Ninawodhe dhavi olibiha nroromelo na anaweedda agafiya mwilaboni mwehu? (Koona foto eli omaromo.)

10 Mudhidhi mwina alamuleli anowakoddiha abali ehu anttawa koddo ofanya milogo dhowaddamela. Makuru meena a alamuleli anottiya kakamwe wakamihedha abali ehu. Dila dhina anowakoddiha okala mwilabonimwa akala anokodda okosa mabasa ahinavaha mudhidhi wa woona matugumano. Sabwa ya wova vina osegedheya enaya anorumeela mabasaya. Noona jaderetu watamela abali abo momaguva nigaziwa wila aweneya afiya. Anofuna woona wila ninowazuzumela. Wazuzumela oko na nikamihedhona ninolibiha nroromelo nawa.—Gano 12:25; 17:17.

MWAVAHE ANAWEDDA NIKAMIHEDHO NINFUNANI

11. (a) Voroma txini enfunetxa anamattawa? (b) Awene anlagiha dhavi ntamaalelo?

11 Voroma, enofuneya wavaha abali abo dhoja, dhowabala na dhilobo  dhina. * (Koona yowenjedha.) Masiki eloboya ekale eng’ono ninga garavata, jotamaleleya. Awene kannikokela wavaha elobwene, masiki dhawene anotamaalela dhetene dhapama dhinakoselihu. Ejo enowahagalaliha abali anvaha na murima wotene. Dila dhina, japama awene okosaga guru wila avisapelege anya, esile dhinajombela. Agakosa dhawene anele okamihedheya okalavi oriheya oku alibihaga omarho na abali awa. (2 Tesalónika 3:7-10) Masiki dhawene, awene anofuna nikamihedho nehu.

Ninawodhe dhavi wakamihedha abali ali anamattawa? (Koona ddima 11-13)

12, 13. (a) Ninawodhe dhavi wakamihedha anamattawa? (b) Kavaha yotagiha.

12 Kahiyo yamakamaka okaana kobiri gwé wila nakamihedhe anamattawa koddo. Enfunetxa awene enddimuwayá ku okwela wehu. Motagiha, weyo podi wawaddela mwego munweliwa karo muttu agafunaga okosa oleddo, obe walagiha mwego munguliwa dhoja dhapama na muttengo mung’ono. Obe podi wasunziha mabasa ankosiwa vamuruddaniva wi muttu agumele korowa. Enddimuwayá ja wakamihedha okosa epaddi ya mulogo wawo. Egawodheya podi wattukula wila mudhowe motene omatugumanoni. Wasunzihe marhe a walaleyana attu a mmuruddani.

13 Azombwe dhahi anai aali anaweedda,  mwadhowelani omatugumanoni, anddimuwa a mulogo ahakamihedha vaddiddi. Ahasunziha weddiha karo, oleba karta vina otamela ganyo. Ahasunziha wang’anela mudhidhi wawa wila eke mabasa a Yehova vamburoni voroma. (Galásia 6:10) Mmalelani onayi ahisakula okala apionero. Sabwa ya nikamihedho na anddimuwa a mulogo vina guru dhanani wila eke mabasa a Yehova vamburoni voroma, awene ahunuwa omuyani vina ahirabela okosa epaddi ya elabo.

14. (a) Dhoweha gani dhinwanana anamattawa koddo enjene? (b) Kavaha yotagiha.

14 Akristu, otene ali anaweedda, anttawa makattamiho mwilaboni mwawa, anowana na efunelo y’otamelaga dhomaningoni opitta omukwela Yehova. * (Koona yowenjedha.) Lije ologiwe omaromo, vamodha na abalaye, wannubuwela dhetene dhasunziha babiwa sabwa ya nroromelo mudhidhi wattawani. Awene aloga: “Babihu wahittukula saku ya muttu-muttu, borudha. Mmaleliye battukulela odhulu sakudha dhotene mwahali elo, baloga na emwerumweru: ‘Munowoona? Dhinehuna dhetene sisene!’”—Kengesa 1 Timóteo 6:8.

NIZUZUMELE MAKAMAKA ENAJOMBELA ANAMATTAWA

15, 16. (a) Ninawodhe dhavi olibiha nroromelo na abali? (b) Ninawodhe dhavi wavaha nikamihedho nomaningoni?

15 Anamattawa koddo anofuna dhilobo dhina ottiya oja obe guwo. Anofuna olibihiwa vina nikamihedho n’omuyani nindela mBibiliani. (Mateu 4:4) Anddimuwa a mulogo anowakamihedha ofanya manivuru a elogelo yawa vina watamela abali anloga elogelo yakakene. Enfuneya jijuwene, anawedda obe anamattawa koddo enjene akokeliwa ottiya dhetene dhanani vina dhalemelani mwilaboni mwawa. Awene ahayelela amudh’awa, vina mulogo wawa. Anofuna woona wila anokweliwa vaddiddi na Yehova vina Akristu akwawa. Nigahikosa ejuwene, anodhaga otamela nikamihedho na attu ahinimwebedha Yehova. (1 Korinto 15:33) Ninolagiha wila ninowakwela anawedda nigamutagiha Yehova ‘onakoya attu otene ali anawedda.’—Masalmo 146:9.

16 Yezu na amambali aye, keyeleli owani-wawa mudhidh’ene obule walamulela Herodi. Na mukalelo wakakene, anamattawa koddo enowarutxa wiyelela mwilaboni mwawa. Eena kanfuna viina wiyela. Lije ologa wila amambali enjene awoonile amudhawa apiwaga kanfuna-wene wattukula anawa wila eyelele owani-wawa. Wila nakamihedhe abali abo, enofuneya ‘wakwela, wakurumuwela vina oviyeviha.’ (1 Pedro 3:8) Ofwarafwariwa ohakosiha attu enjene okodda okosa mandano na akwawa, vina enaya anokanaga manyazo ologa makattamiho awa makamaka anawa agakala vakuvi. Kavivuze weka, ‘Miyo kofwanyiwa makattamiho ninga abuwene, ddigafunile wila ddeddihiwe dhavi?’—Mateu 7:12.

 WALALEYA MUSELU ANAMATTAWA KODDO

17. Walaleya miselu dhapama onapangarhaza dhavi anamattawa koddo?

17 Enjiya attawile koddo, mabasa a olaleya mwilaboni mudhilani, amala ofugiwa. Sabwa ya mabasa olaleya ankosa Anamoona a Yehova na ntidi, attu enjene attawile koddo anowiwa “mazu a Omwene.” (Mateu 13:19, 23) Enaya “akukumuwile” anolibiheya agafiya mmatugumanoni mwehu vina momaguva anologa: “Txibarene Mulugu oli na nyuwo.”—Mateu 11:28-30; 1 Korinto 14:25.

18, 19. Ninalagihe dhavi eziwelo nigalaleyaga attu attawile makattamiho mwilaboni mwawa?

18 Nikalege ‘otxenjerha’ vina a mirugu nigalaleyaga attu attawile koddo. (Mateu 10:16; Gano 22:3) Nikale attu ovilela nigavuruwanaga attu attawile koddo, nirabele makani anloga dha politika. Nivirihemo malago anakelihu o katti obe na alamuleli a murudda wila nineke egumi yehu obe ya abali eena vangovini. Sabwa yawi anamattawa koddoya andha na relijiau obe dhilemelelo dhawa, japama oriha dhinlogani vina dhubuwelo dhawa. Motagiha, attu a dhilabo dhina anokaana monelo wottiyana sabwa ya mwabalelo wa ayana. Nona nigavahaga onamona nikaane mwabalelo waderetu.

19 Efunelo yehu, ja wakamihedha attu ampattiwa makattamiho, masiki abale ahinimwebedha Yehova. Nigakosa dhawene ninimutagiha mukadda Samariya wamulogile Yezu. (Luka 10:33-37) Mukalelo wapama wa wakamihedha attu, bwa wasunziha miselu dhapama. Munddimuwa dhahi wa mulogo wakamihedhi anamattawa koddo, belaga yapamayá ja ologa wila nili Anamoona a Yehova. Jaderetu wawaddela wila nidhoweli wakamihedha ononelamo matikiniho ohagalaliha ali mBibiliani, ottiya wavaha dhilobo dhomaningoni.

DHOPURELAMO DHOSANZAYIHA

20, 21. (a) Wakwela anawedda okalele nni elobo yaderetu? (b) Ninasunze nni mutoma ondawo?

20 Walagiha okwela webaribari ‘anawedda’ attawile makattamiho owani-wawa onodhana dhopurelamo dhinjene. Mukweli mamuni wa murogora weliwa Alganesh, w’o Eritreia, iyene wahittawa na anaye atanu na mmodha ang’ono. Awene ahedda malabo matanu na mararu aviraga muddebevi. Mmalelani afiya o Sudão. Iyene ohiloga: “Abali anittambirha nohagalala, anivaha dhoja, dhowabala, vokala vina nikamihedho niina.” Koddi “bani onziveliwa wawakela anawedda sabwa ya omwebedha Mulugu wakakene na awene? Ba Anamoona a Yehoba bahi!”—Kengesa Joau 13:35.

21 Kito ninaloge eni sabwa ya aima enjene anda na amambali awa? Mutoma ondawo ninele woona mukalelo onfunihu wakamihedha anamudhi ninga abuwene wi amwebedhe Yehova n’ottaba.

^ par. 2 Mwari mwa mutoma obu, mazu aba “attawile” anaddiwana attu amageleliwe ottiya murala na elabo yawa sabwa ya koddo, ofwarafwariwa, obe ngovi ya elabo. Eji enowattukulela ottawela mwilaboni ehili yawa, obe mpaddi mwina mwilaboni mwawa. Nikuru na UNHCR, kuloga (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) niloga wila vangumana attu 113 mmodhaya kahiyo wa mwilaboni mwene mpo.

^ par. 6 Koona mutoma onloga “Kudduwale Ekalelo Yowawakela Anawedda” mu Mwang’aneli wa Outuburu 2016, makuku 3-8.

^ par. 11 Nigawakela abali anttawa makattamiho mwilaboni mwawa, anddimuwa a mulogo onokosa guru wila afware malago ali mu Organizados para Fazer a Vontade de Jeová, kapitulu 8, ddima 30. Anddimuwa a mulogo anolebela o kwatti alabihedhaga saite jw.org wila aziwe mulogo wali mbaliya ottawile koddo. Agamala anovuzela wila aziwe yimelelo yomuyani ya muttuya.

^ par. 14 Koona mutoma onloga “Ninguém pode servir a dois amos” vina “Tenha coragemJeová é seu ajudador!mu A Sentinela 15 de Abril de 2014, makuku 17-26.