“Kayiwo yina enddithabiha, ehilí oziwa wi anaga anowedda mwibaribarini.”—3 JOAU 4.

JIBO: 41, 11

1, 2. (a) Makattamiho gani angumanana ana anaweedda? (b) Mavuzo gani anfuna wakula mutoma obu?

JOSUÉ onloga dhahi: “Oromana wuhimani waga ddaloga elogelo ya amambali aga vatakulu vina mmulogoni. Mbwenye varomilemi osunza oskola ddahiroma ologa elogelo ya murudda wakalihu. Vyaka dhing’onovi bahi ddahimala osunza elogeloya. Omatugumanoni kaddewawo elobwene, vina elemelelo yaga yahittiyana vaddiddi na ya amambali aga.” Yotagiha ya Josué, enowapadduwela attu enjene.

2 Ovanene, attu owakwana 240.000.000, kankala mwilaboni mbaliwani. Akala wa mwanawedda onawodhe dhavi wavaha anawo gari ya osunza omukwela Yehova vina wedda “mwibaribarini”? (3 Joau 4) Attu eena anokamihedhe dhavi?

 AMAMBALI KALANÍ YOTAGIHA YADERETU

3, 4. (a) Amambali anakale dhavi yotagiha yaderetu wa anawa? (b) Txini ehinjedhela amambali okoyeliwa na anawa?

3 Amambali, akala munfuna wila aninyu onuwihe omukwela wawa Yehova, kalaní yotagiha yawa. Aninyu agoona wila munotamela “voroma Omwene wa Mulugu,” anele osunza omukuluvela Yehova mmakattamihoni mwawa labo na labo. (Mateu 6:33, 34) Keekani vamburoni woroma mabasa a Yehova, ottiya ozuzumeletxa dhomaningoni. Kavevutxani egumi yenyu vina murabele mangawu. Katamelani “ofwanya muhaku wirimu” kuloga wila orumeliwa na Yehova, ottiya otamela “othithimihiwa na athu.”—Kengesa Marko 10:21, 22; Joau 12:43.

4 Otamele mudhidhi wowaredha na anawo. Katonyihedhe wila onoziveliwa na awene, vansakulani omwebedha Yehova, ottiya ozuzumeletxa dhorela. Kukaane monelo wabure onkaana attu eena wawi, aima akaana muttorho wa wavaha amambali awa dhilobo dhetene dhinfunani. Kobuwela wi “kauwo ayma anfwanyela wakoyela nifumo amambalawa, ba amambali anakoyela anawa.”—2 Korinto 12:14.

AMAMBALI KWARANYANÍ MAKATTAMIHO A ELOGELO ESWA

5. Ekalelini yaderetu amambali wasunzihaga anawa ebaribari ya Yehova?

5 Ninga munlogela mavuhulo, attu a “mmalogoni othiyana-thiyana” anodha munikuruni na Yehova. (Zakariya 8:23) Mbwenye akala anawo kannonelamo elogelo yawo, enorutxa wasunziha ebaribari. Awene ba anamasunza-anamasunzaya awo a Bibilia, vina omuziwa wawa “Mulugu webaribari” entapulela egumi yamukalakala. (Joau 17:3) Wila aninyu asunze malago a Yehova, japama nyuwo “wasunzihaga” mudhidhi wotene.—Kengesa Olibiha 6:6, 7.

Anawo ba anamasunza-anamasunzaya a Bibilia anfanyeeliwe okaana

6. Yopurelamo gani enkaana anawo agasunza elogelo yawo? (Koona foto eli omaromo.)

6 Anawo txino anele osunza elogelo ya murudda onkalani oskola obe na akwawa. Mbwenye anele osunza elogelo yawo ogalogaga na awene mudhidhi wotene. Agasunza ologa elogelo yawo, kanarutxiwe owaddela dhinakattamiha vina dhinubuwelani. Dhikalawo dhopurelamo dhina. Anawo agalogaga dhilogelo dhottiyana-ttiyana, anokamihedheya ononelamo moonelo wa attu eena. Eji enowavaha vina gari ya wunuwiha mabasa awa a olaleya. Carolina amambali aye anawedda, noona iyene ologa: “Johagalaliha vaddiddi okamihedha mulogo wa elogelo yina.” Ottiya eji “japama okamihedha mimburo munjombeliwa anamalaleya.”

7. Munakose eni akala mukana makattamiho a elogelo vamuralani venyu?

 7 Aima agaroma osunza elogelo ya murudda onkalani vina dhilemelelodhá, enaya anodduwala momaguva elogelo yobaliwana. Amambali, akala eji enowapadduwela aninyu, nyuwo munowodha osunza elogelo ya vamuruddaniva? Onele owodha walela anowo deretu oganonelamo makani anazivela, maredhelo awa, dhokosa dhawa dha oskola vina ogawodhaga ologa na apurusori awa. Joziweya wi vanofuneya mudhidhi, guru na oviyeviha wila osunze elogelo yina. Okosa ejuwene elobo yaderetu. Motagiha, kowiliwa mwanawo waana eredda yohiwa, kugakosile guru wila osunze elogelo ya mada wi ologege na iyene? Onorumeela wila jaderetu omuzuzumela mwanawo akala onologa elogelo yina? *—Koona yowenjedha.

8. Akala kunwodha elogelo ya mburo onkalinyu onawodhe dhavi wakamihedha anawo?

8 Dila dhina enowarutxa vaddiddi amambali ali anawedda ononelamo deretu elogelo eswa ya anawa. Ejo mudhidhi mwina enowakattamiha amambali owodha wasunziha anawa “malebo okoddela”. (2 Timóteo 3:15) Akala enoupadduwela dhawene onatxelele, wakamihedhe anawo omuziwa vina omukwela Yehova. Munddimuwa wa mulogo oniliwa Shan ologa: “Miyo na murogoraga nanrutxiwa vaddiddi ononelamo mowakwana elogelo ya mmani.” “Vamonihu mmaniya bagasunza, olobela vina okosa guru wila eddihe mowakwana webedha wa murala, nanoona wila omuziwa Yehova elobo yamakamaka.”

9. Amambali anawodhe dhavi wakamihedha anawa ansunza na dhilogelo bili?

9 Aima enjene anosunza ebaribari ya Yehova na dhilogelo bili. Sabwaya jani? Sabwa yawi elogelo modha anloga oskola yinaya anloga vatakulu. Sabwa ya ejene, amambali awa anolabihedha manivuru, mavidiyu na dhipano dhina dhosunzihana dha dhilogelo dhobili. Amambali ali anawedda anofuna olaba na guru wila asunzihe anawa onfiyedha Yehova.

MUKALE MULOGO WA ELOGELO ENIWENYU

10. (a) Bani onsakula mulogo na elogelo enakamihedhe murala? (b) Txini enakose amwazambo agakosaga yosakula?

10 Akala “anawedda” ali murudda ohili mulogo wa elogelo yawa, awene anomwalela mulogo wa elogelo ya vamuruddani olani. (Masalmo 146:9) Mbwenye akala vakukuvi na awene vakala mulogo wa elogelo yawa, mwazambo wa muralaya ddinsakula mulogo wa elogelo enakamihedhe murala waye. Eli yaderetu olobela ahinatti okosa yosakula  ninga ejuwene. Ottiya eji, arome ologa makaniya na mwadhiye, vina anaye. (1 Korinto 11:3) Iyene onfuna atanalele eni? Magano gani a Bibilia anamukamihedhe okosa dhosakula dhapama?

Mwazambo wa murala ddinsakula mulogo wa elogelo enakamihedhe murala waye

11, 12. (a) Elogelo enziwa mwana enimukamihedha dhavi mmatugumanoni? (b) Aima eena ankooddela eni osunza elogelo ya amambali awa?

11 Amambali anofanyeela otanaalela enfunetxa aniwa. Wila anonelemo ebaribari ya Bibilia, aima anofuna osunzihiwa mudhidhi mwinjene ottiya ojeedhela omatugumanoni bahi. Kobuwelani wila: Matugumano a elogelo eniwa awene deretu anowakamihedha opurelamo momaguva opitta amambali awa. Noona akala kannonelamo elogeloya, enele warutxa opurelamo matugumanoya. (Kengesa 1 Korinto 14:9, 11.) Kahiyo elogelo yobaliwana enakosiha aima okaana monelo obe mweddelo wapama. Noona, aima enjene anowodha ovaha dhowakula dhaderetu mmatugumanoni, okosa epaddi yapama na elogelo ya amambali awa mbwenye ahilogaga na murima wotene.

12 Ottiya eji, murima wa mwana onokwekwetteya na elogelo-elogelovi. Jijene yampadduweli Josué ologiwe omaromo wa mutoma obu. Murogor’aye Ester ologa: “Mwa aima, elogelo ya amambali awa, elemelelo obe relijiau dhinda mumodhani.” Aima agahinonelemo wila anokosa epaddi ya elemelelo ya amambali awa, kanafune osunza elogelo nne vina relijiau ya amambalawaya. N’eji txini enakose amambali ali anawedda?

13, 14. (a) Atelani a anaweedda asakulele nni omwalela mulogo wa elogelo ya murudda wakalani? (b) Awene awodhile dhavi olibiha omarho wawa na Yehova?

13 Amambali ali Akristu anowika vamburoni voroma dhofuna dha anawa opitta dhawa. (1 Korinto 10:24) Samuel babi wa Josué na Ester ologa: “Mwadhaga na miyo, nantanalela wila niziwe elogelo yaziveliwana anihu nanda nakosa na eziwelo vina malobelo. Yowakula ya malobelo ehu kahiyo ninga mwajedhihu. Moonile iyo wila kaanonelamo deretu matugumanoya nahisakula omwalela mulogo wa elogelo ya murudda wakalihu. Mudhidhi wotene ninowona matugumano na awene vina ninodhowa omabasani a olaleya. Dila dhina ninowawoba amarho ehu wila naredhe vani-vehu. Okosa masasanyedho abo ohakamihedha vaddiddi anihu waziwa abali a mmulogoni, vina omoona Yehova Mulugu ninga Babi vina Marho wokwela. Nahoona wila okosa ejuwene yali elobo yamakamaka opitta wakokela osunza elogelo yehu.”

14 Samuel ohenjedhedha: “Wila nilibe omuyani, miyo na mwadhaga nandhowa wona matugumano a elogelo yehu. Nakala ozuzumene vina olemene. Mbwenye ninomutamaalela Yehova mareliho anivahiliye sabwa ya guru dhakosihu. Anihu oraru anomulabela Yehova mmabasani a mudhidhi wotene.”

TXINI ENAKOSE AZOMBWE

15. Murogora Kristina wobuwelela eni wila jaderetu omwalela mulogo wa elogelo yanonelamo iyene?

15 Aima agonuwa, enaya anoroma woona  wila egahikala deretu komwalela mulogo wa elogelo eniwani mowakwana. Ejo egapadduwa, amambali kobuwele wila anawa aroma wasadduwela. Kristina ologa: “Ddanziwa vang’onovi elogelo ya amambali aga, mbwenye mulogelo walogiwani omatugumanoni kaddewa deretu.” Ologa vina “vanimi vyaka 12 ddahidhowa o kongeresuni wa elogelo ya oskola waga. Ejile yali dila yoroma ononelamo wila dhalogiwa yali ebaribari! Elobo yina yaddikamihedha yali olobela na elogelo ya oskola. Apo ddanwodha ologa na Yehova na murima waga wotene!” (Merelo 2:11, 41) Vaniye vyaka 18, Kristina wahiloga na amambali aye wila wafuna amwalele mulogo wa elogelo ya murudda wakalani. Iyene bela: “Osunza dila dha Yehova na elogelo ya oskola waga eddikamihedha okosavo elobo.” Ddabuno iyene pionero wa mudhidhi wotene vina eji enomuhagalaliha.

16. Nadia ohiziveliwa okalavi mmulogoni mwa elogelo ya ababe?

16 Azombwe, munubuwela wila jaderetu omwalela mulogo wa elogelo ennonelamo nyuwo? Akala pumwenemo, kavivuzeni sabwaya. Omwalela mulogo mwina enele oukamihedha onfiyedha Yehova? (Tiago 4:8) Ommwalela sabwa yawi kunfuna wi amambali awo oone dhetene dhinkosiwe, obe kunfuna ovilibihedha wi odhowe vasogorho? Nadia onkamihedha mabasa o Betel ologa: “Miyo na abalaga munuwelihu nafuna nimwalele mulogo wa elogelo yewelelamo iyo.” Ababe ahizinddiyela wila omwala oko ogahobaniha omarho wawa na Yehova. “Ovano ninowatamaalela amambali ehu alabile na guru wila anisunzihe elogelo yawa. Ejo enilibiha omuyani, vina enivaha gari ya wasunziha attu eena ebaribari ya Yehova.”

NIKAMIHEDHO NINDHA MWA ATTU EENA

17. (a) Bani ottomiwe na Yehova wila aalele aima? (b) Amambali afwanye wuvi nikamihedho na wasunzihana anawa ebaribari?

17 Yehova ohavaha amambali gari ya wasunziha ebaribari anawa. Iyene kattiyedhi gari eji abibi awa obe attu eena. (Kengesa Gano 1:8; 31:10, 27, 28.) Masiki dhawene, amambali ahinwodha elogelo ya anawa, podi okumbirha nikamihedho wila addiginye murima wa anawa na mazu a Mulugu. Okumbirha nikamihedho, kintapulela wila kanfuna ovirihamo muttorho wawa wa walela anawa. Ejo entapulela wila anfuna aalele “na malago animuzivela Nabuya.” (Éfeso 6:4) Amambali agafuna podi omukumbirha munddimuwa wa mulogo marhe oweddihana nsunzo na vamuralani, vina washagiha wi atamele amarho aderetu.

Amambali na anawa anopurelamo wandana wawa na abali a mmulogoni (Koona ddima 18, 19)

18, 19. (a) Akristu eena anakamihedha dhavi azombwe? (b) Txini enfanyeela amambali odhowanavi bagakosa?

18 Wila akamihedhe anawa, amambali ena anowawoba anamudhi eena wila oone otene nsunzo na vamuralani. Azombwe enjene anosunza dhilobo dhinji na Akristu akwawa mmabasani a olaleya obe mabasa meena. (Gano 27:17) Shan ologiwe mundduni,  ologa: “Ddinoawubuwela abali addikamihedhile vaddiddi.” Ohenjedhedha “Anddikamihedha osasanyedha dhipaddi dhaga dh’omatugumanoni. Ddanziveliwa vaddiddi waredha na awene ninga nikuru.”

19 Abale asakuliwe na mambali wila akamihedhe anawa, awaddele aimaya wila arihege amambali awa. Japama ologa ahivikaga vamburoni va babi wa mwanaya, obe na efunelo y’omulela mwanaya. Muttuya onkamihedha, arabele okaana mweddelo wabure obe wowaganyedheya. (1 Pedro 2:12) Masiki akala ababi anokumbirha nikamihedho, muttorho wa wasunziha ebaribari anawa bwawa. Awene adhowena vasogorho nikamihedho ninavaha Akristu akwawa.

20. Amambali anawodhe dhavi wakamihedha anawa okala emeleli oliba a Yehova?

20 Amambali, lobelaní wa Yehova wi mukumbirhe nikamihedho vina mukose epaddi yenyu. (Kengesa 2 Mapadduwo 15:7.) Ekaní vamburoni woroma omarho wawa na Yehova opitta dhofuna dhenyu. Kosaní guru wila moone akala ebaribari ya mazu a Mulugu enofiya mmurimani mwa aninyu. Kumuttiye wubuwela wila anawo anele omwebedha Yehova. Anenyu agavirihamo enloga Nzu na Mulugu, vina agafara yotagiha yawo, onele okala ninga murumiwi Joau walogile dhahi na anaye a nladdaniho: “Kayiwo yina enddithabiha, ehilí oziwa wi anaga anowedda mwibaribarini.”—3 Joau 4.

^ par. 7 Koona mutoma onloga “Você pode aprender outro idioma!” oli mu revista Despertai! de Março 2007, makuku 10-12.