Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Etxuwabo

Mwang'aneli (Wosunzana)  |  Mayu ya 2017

 MAPADDUWO A MWIGUMINI

Kaddittiyile Wasunziha Attu Ebaribari Sabwa Y’ohiwa

Kaddittiyile Wasunziha Attu Ebaribari Sabwa Y’ohiwa

Ddibatiziwe yaka ya 1941 baddina vyaka 12. Mbwenye ebaribari ya Bibilia ddidhile ononelamo mowakwana oromana yaka ya 1946. Epadduweli nni dhawene? Kattiya dduwaddele mapadduwo a mwigumini mwaga.

OMAMALELO wa yaka ya 1910, amambali aga ahimwala o Tbilisi, Geórgia, odhowa o Canadá. Awene akala numba dhahi eng’ono o Pelly, Saskatchewan o Canadá. Ddibaliwe yaka ya 1928, nali atanu na mmodha nanda ddali mung’onoya. Myeri mitanu na mmodha baddibaliwe, babani okwa. Kuvirile mudhidhi mwinjene, murogoraga munddimuwaya, Lucy, okwa bana vyaka 17. Nomala titiyu Nick, wahinidhela miyo na abali aga wila nakale na iyene.

Labo dhahi baddigaabadha, ddahoniwa ddiwetaga yila ya kavalo wana iyo. Awene ahikuwa wila ddittiye, ovaga wila kavaloya anadhe addivahe silipa. Vowi awene ali mundduni mwaga kaddiwodhile wawiwa alogaga. Gariya jawila kavaloya kaddikosilena elo. Labonene-nttile padhile amudhaga oziwa wila ddahikaana oredda wohiwa.

Muttu dhahi wali marho wa titiyu wahiloga wila egahikala miyo kodhowa olebeliwa eskola ya attu ahiniwa wasunza aima eena. Nomala titiyu wahidhowa oddilebiha eskola ya elogelo ya mada o Saskatoon. Eskola eji yali wolapelana vaddiddi na amudhaga, ottiya eji ddanova sabwa y’ohima. Amudhaga ddagumanana ddigabudduwa feriya. Ddahikaana gari ya osunza elogelo ya mada vina ddanaredha vaddiddi na akwaga.

 DDISUNZA EBARIBARI YA BIBILIA

Yaka ya 1939, murogoraga Marion, oteliwa na Bill Danylchuck, miyo na Frances nidhowa okala n’awene. Mwa amudhaga otene, awene baromile osunza ebaribari ya Bibilia na Anamoona a Yehova. Mudhidhi wadhowilemi feriya, awene ahikosa guru wila addaddele vang’onovi dhasunzani mBibiliani. Yanddirutxa vaddiddi ononelamo dhalogani ttangwi yolemela elogelo ya mada. Masiki dhawene annwodha woona wila ddanziveliwana esile dhasunzimi sabwa ya Yehova. Ddahiroma woona wila dhakosani dhewanana n’esile dhasunzani mBibiliani, noona ddahiroma wafwara omabasani a olaleya. Nomala ddahona wila ddanfuna obatiziwa, noona labo 5 na Setemburu wa 1941, Bill oddibatiza mbasiyani mwali manje a vatxelani. Manjeya annridha vaddiddi!

Ddali na abali ahiniwa labo na kongeresu o Cleveland, Ohio, yaka ya 1946

Yaka ya 1946, vadhowilemi feriya, ddahidhowa woona kongeresu o Cleveland, Ohio, U.S.A. Labo noroma na kongeresuya, murogoraga wahileba lista wila ddifarihedhe na pororagamaya. Mmangwanani-mwa ddahiziveliwa vaddiddi vonilemi wila vamutugumanoni-va, vahikala nikuru na elogelo ya mada. Ddahipurelamo vaddiddi matugumanoya vamalilemi wiwa deretu ebaribari ya masunziho a Bibilia!

DDISUNZIHA EBARIBARI YA BIBILIA

Nsaka nttile Koddo Yanawili ya Mulimau yela omala-wene nanda attu otene afuna avilagihe wila anokwela elabo ebaliwani. Mumaleli kongeresu nanda ddiyelela oskola ddali womala na wale wila ddikose ofuna wa Yehova. Noona ddahittiya olejela bandera, wiba hino nasionale vina oja mattanga a feriyado. Ddihittiya odhowa okapela na azombwe akwaga. Anddimuwa a eskolaya kaziveliwe, noona andditxutxa wila dditxinje mubuwelo waga. Akwaga a oskola ahoona yapadduwa, nanda ddahiroma okaana gari enddimuwa ya ovaha onamoona. Akwaga enaya ninga Larry Androsoff, Norman Dittrick, na Emil Schneider, ahirumela ebaribari nanda anomulabavi Yehova.

Ddigadhowa wedda kwatti dhina, ddankosa guru wila ddalaleye attu ahiniwa. Motagiha ddahidhowa mburo dhahi watugumana attu ahiniwa akala murudda w’o Montreal. Ddahinvaha onamoona muzombwe dhahi weliwa Eddie Tager, wakosa epaddi ya nikuru natimbwini. Iyene walivi mmulogoni wa elogelo ya mada o Laval, Quebec mpaka okwa waye. Ddahimuziwa vina muzombwe weliwa Juan Ardanez. Ninga mwakosela akadda Bereya, iyene wampepesa wila oone akala dhasunziye dhadheela Mbibiliani. (Merelo 17:10, 11) Iyene orumeela ebaribari, nanda orumeliwa okala munddimuwa wa mulogo w’o Ottawa, Ontario, mpaka okwa waye.

Ddilaleyaga mudila yaka ya 1950

Yaka ya 1950, ddimwalela o Vancouver. Masiki vaziveliwa miyo walaleya attu ohiwa, kaddindduwala elobo yagumanilena miyo labo dhahi ddimulaleyaga muyana dhahi wowiwaya wakuweliwa Chris Spicer, wanfwanyilemi murampani. Wahirumeela ottukula revista nimodha vina wafuna wila ddimuziwe mamunaye, Gary. Ddahidhowa wawaredhela vani-vawa, nanda nahiloga mudhidhi mwinjene. Nivira mudhidhi mwinjene s’ohigumana, nanda ddidhile wawona vadhilani oddilejela  okongeresuni o Toronto, Ontario. Gary, obatiziwe labo-nene nttile. Yotagiha eji eddisunziha okalela ntidi olaleya, sabwani kaninziwa akala muttu onimulaleya iyo onele orumeela ebaribari na mudhidhiya.

Mmalelani ddihiyelela o Saskatoon. Mfiyelimiwo, ddimuziwa mambali dhahi waddikumbirhile wila ddasunzihe Bibilia anaye eli ayana ahewa, Jean na Joan Rothenberger ali anakono. Asunza eskola yakakene esunzilemi ya aima ahiniwa. Momaguva-mwene, anayana aba oheeli ahapanga akwawa a oskola dhetene dhasunzani mBibiliani. Akwawaya atanu ahidha okala Anamoona a Yehova. Mmodhaya wali Eunice Colin. Ddimuziwile Eunce yaka yaga yomariha y’osunza. Labona-ntto, wahiddivaha rebusado nanda baddivuza akala egahiwodheya okosa omarho na iyene. Wahidha okosa epaddi ya egumi yaga. Nihitelana!

Miyo na Eunice yaka ya 1960 vina 1989

Mamayaye muziwiliye wila Eunice wamusunza Bibilia, wahiloga na purusori wa Euniceyá wila amuttiyihe. Mudhidhi mwina purusoriya wankosa guru wila amukoddihe, masiki dhawene yogana ya Eunice yali ya omuhagalaliha Yehova. Mwafuniye obatiziwa, amambali aye ahimwaddela, “Ogakala Munamoona wa Yehova, vatakulu vehu kudhevo viina!” Vaniye vyaka 17, wahimwalavo vatakulu va amambali aye badhowa okala na murala dhahi wa Anamona a Yehova. Wahidhowavi vasogorho na nsunzo naye vina obatiziwa. Ndowaga omaga matelo ehu yaka ya 1960, amambali aye ahikodda eraga kanindhavo vamateloniva. Movira vyaka awene anninriha sabwa ya dhorumela dhehu, vina mukalelo walelihu anihu.

YEHOVA ODDIKAMIHEDHA

Mwanaga Nicholas na mwadhiye, Deborah, o Betel wo Londres

Ninga amambali ohiwa yanrutxa walela aima atanu na eeli aniwa. Masiki dhawene,  nahikaana abaribari yawi awene annziwa elogelo ya mada wila nasunzihena ebaribari ya Bibilia. Mbwenye abali na arogora a mmulogoni ahinikamihedha vaddiddi. Motagiha abali dhahi anilebela njangarha eraga mwanihu mmodha waloga mazu onyakuwa mu Numbani ya Omwene. Naheddiha makaniya mpaka ogoma momaguva. Anaga anai—James, Jerry, Nicholas, na Steven—anddimuwa a mulogo, vina anomulabela Yehova na wagalala na mirala dhawa. Nicholas na mwadhiye, Deborah, ankamihedha mabasa otapulela elogelo ya mada o Betel y’o Grã-Bretanha, vina Steven na mwadhiye Shannan ankamihedha otapuleliwa wa elogelo ya mada o Betel ya Estados Unidos.

Anaga James, Jerry, na Steven na awadhiwa akamihedhaga mabasa a olaleya na elogelo ya mada, na mikalelo dhottiyana ttiyana

Yokubanyiha jawila Eunice okwile na kanser ohalaga mweri mmodha wila nakwanihe vyaka 40 dha matelo. Mbwenye oziwa wila onele okalawo ovenyihiwa mu okwani enoddipangarhaza vaddiddi. Ddinojedha wila ddimoone wili.

Faye na James, Jerry na Evelyn, Shannan na Steven

Feverero wa 2012, ddahimotta baddundeya yinu. Ddahona wila kaddigawodhile  elo-wene, noona ddahimwala wi ddakale vatakulu va mwanaga. Ovano ddili mulogo wa elogelo ya mada o Calgary ninga munddimuwa wa mulogo. Ddinoroma-wene okala mmulogoni mwa elogelo ya mada! Koddi, ddiwodhile dhavi olibihavi omukwela waka Yehova mudhidhi obule wotene walimi mmulogoni w’engelezi? Ddi Yehova oddikamihedhile. Iyene oddikosela nlibelo naye na wakoya anapawi. (Masalmo 10:14) Ddinowatamalela abale etene aviveleli nokwela wawa wila ddasunzihe elogelo ya mada, vina addikamihedhile otapulelaga dhetene mowakwana.

Ddikosaga eskola ya opionero a elogelo ya mada baddina vyaka 79

Wankalawo mudhidhi wonimi wila dhilobodha dhalogiwa omatugumanoni kaddewelelamo deretu obe attu eena kawodha otapulela mowakwana wila akamihedhe abale ahiniwa. Mudhidhi ninga obo wafanya miyo makattamiho ninga ddittawe, ddanubuwela mazu alogile Pedro na Yezu eraga: “Nabuya, ninaye wa ani? Onna mazu andhana egumi yohimala, ddi nyuwo bahi.” (Joau 6:66-68) Ninga abali na arogora enjene ana eredda y’ohiwa, attiddeli ebaribari vyaka dhinjene, ddahisunza okala wokurumuwa. Ddihisunza omukuluvela Yehova vina nikuru naye, nanda ejo eddivaha mareliho menjene. Ovano akalawo manivuru menjene a elogelo ya mada, vina ddinopurelamo deretu matugumano vina kongeresu na elogelo ya mada. Ddipurelamo vaddiddi olabihedha egumi yaga wi ddimwebedhe Yehova Mulugu wehu munddimuwa vina wokwela.