Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Etxuwabo

Mwang'aneli (Wosunzana)  |  Marsu ya 2017

Mukane Nroromelo wi—Musakule na Mirugu!

Mukane Nroromelo wi—Musakule na Mirugu!

“Enfuneya jolaba na nroromelo, ohaganyedhaga.”—TIAGO 1:6.

JIBO: 54, 42

1. Txini emukosihile Kaini okosa dhosakula dhabure nanda epadduwile nni?

KAINI agahikosa yosakula yaderetu. Wang’anela dhubuwelo dhabure wi akane dhopurelamo dhapama. Obe agahittiya wila dhubuwelo dhaye dhang’anelege merelo aye, wi akane dhopurelamo dhabure. Bibilia ononaddela wila Kaini wakosile dhosakula dhabure. Musogorhomwa sabwa ya dhosakula dhaye, wahifiyedha ompa mbalaye Abel, vina wahitakaliha mandano aye na Muttanddi waye.—Wita 4:3-16.

2. Ekalelini yaderetu okosa dhosakula dhapama?

2 Na mukalelo wakakene, ninofanyela okosa dhosakula dha mwigumini mwehu. Dhosakula dhina saderetu vaddiddi dhinadha kahiyo. Masiki dhawene, dhosakula dhina dhinokanaga mapakelo manddimuwa mwigumini. Nigakosa dhosakula dhapama, ninovugulela makattamiho vina ninokana egumi ya murenddele. Mbwenye nigakosa dhosakula dhabure, pankanihu makattamiho menjene vina onyimuwa.—Gano 14:8.

3. (a) Ninfanyela okana nroromelo na eni wi nikose dhosakula dhapama? (b) Mavuzo gani anakule iyo ovanene?

 3 Txini enanikamihedhe okosa dhosakula dhapama? Nimuroromele Mulugu, nimukuluvele wila anikamihedhe vina anivahe eziwelo enfunihu wi niwodhe okosa dhosakula dhaderetu. Niroromele Nzu naye vina nikuluvele malago aye. (Kengesa Tiago 1:5-8.) Venevo vankanihu mandano ofiyedhana na Yehova, vina okwela Nzu naye, ninele ononelamo wila iyene onoziwa ejile eli yaderetu mwa iyo. Noona jaderetu opepesa Mazu aye wi niwodhe okosa dhosakula. Kito ninalibihe dhavi ewodhelo yehu y’okosa dhosakula dhapama? Koddi kaninatxinje nne-wene dhosakula dhinkosa iyo?

NOTENE NINOKOSA DHOSAKULA

4. Yosakula gani ekosile Adamu, nanda yodhavoya jivi?

4 Ovenyana omaromo wa mapadduwo a attu, attuya anokosaga dhosakula dhattima. Mulobwana woroma, Adamu wanfanyela osakula onvuruwana Muttanddi waye Yehova, obe mwadhiye Eva. Adamu wasakulile onvuruwana mwadhiye Eva, odduwene wamukwekwetteli okosa dhosakula dhabure. Ninga yopurelamoya, Yehova wahimuttamagiha Adamu mmunddani mwa Edeni, nanda musogorhomwa iyene ohikwa. Masaka abano, sabwa ya yosakula yabure yakosile Adamu, iyo ninotabuwa.

Yehova onivaha Nzu naye wila anisunzihena mukalelo wokosa dhosakula na eziwelo

5. Gari y’okosa dhosakula ennubutxedha eni?

5 Enaya anubuwela wila egumi egali yohagalaliha kowiliwa kakosa dhosakula. Txino nyuwo vina munonamo dhawene. Mbwenye okana gari yosakula japama, sabwani enonubutxedha wila Yehova kanittanddile ninga reboti, ehinwodha wubuwela nne osakula yokosa. Iyene onivaha Nzu naye wila anisunzihena okosa dhosakula n’eziwelo. Yehova onfuna wila nikose dhosakula dhapama, nanda okosa eji enonikamihedha. Kobuwela dhotagiha esi dhinfarela.

6, 7. Dhosakula gani dhigakosile ana Izrayel, nanda yakalelini yorutxa okosawa? (Koona foto eli omaromo.)

6 Mumaleli ana Izrayel ovolowa ‘Mwilaboni Yolibeliwa,’ awene anfuniwana osakula omwebedha Yehova, obe wawebedha amulugu eena. (Kengesa Josuwé 24:15.) Txino yosakula eji yakala ninga yohirutxa. Mbwenye, yosakulaya yatapulela okalawo obe okwa kakamwe. Mwari mwa mudhidhi wali Anamathonga mu Izrayel, nlogo nankosa dhosakula dhabure. Nlogona nahittiya omwebedha Yehova, banroma wawebedha amulugu osemiwa. (Anamathonga 2:3, 11-23) Masaka a namavuhulela Eliya, nlogo na Mulugu nanfuniwana osakula omwebedha Yehova, obe mulugu wottambi Baal. (1 Amwene  18:21) Ejo yali yohirutxa okosa sabwani omwebedha Yehova kwaderetu. Awene kokala attu a malago kagasakulile omwebedha mulugu wosemiwa. Masiki dhawene, kakosile yosakula eli yotene. Bibilia onloga wila attuya eela “otopinyaga na nnyalo na nnyalo.” Noona, Eliya wahitamela okamihedha nlogo wi nisakule omwebedha Yehova, Mulugu.

7 Koddi ana Izrayel arutxeliwa eni okosa dhosakula na mirugu? Voroma, awene kamuroromela Yehova, vina kafunile omwiwelela. Kafunile vina omukuluvela obe otamela mudhidhi wila asunze eziwelo yaye. Txibarene, awene kotamela osunza dila dhaye, ejo egahakamihedha okosa dhosakula na eziwelo vina mirugu. (Masalmo 25:12) Yanawili jawila nlogo nahikana mapakelo a malogo meena. Malogo abo ahiroma wakosela dhosakula ana Izrayel. Ninga yodhavoya, ana Izrayel ahiroma ofara malogo otakulu vina wawebedha amulugu osemiwa. Nanda Yehova wahimala wawaddela ana Izrayel vyaka dha mundduni wila kakose-wene.—Obudduwa 23:2.

NITTIYE WI ATTU EENA ANIKOSELE DHOSAKULA?

8. Yotagiha ya ana Izrayel, ennisunziha eni?

8 Yotagiha ya ana Izrayel enonisunziha wila nafuna okosa dhosakula na mirugu, nilabihedhe Nzu na Mulugu. Galásia 6:5 ononubutxedha wila muttu-muttu ddi mwinya wa dhosakula dhaye. Txibarene, kinkala omuttoma muttu mwina wila anisakulele dhokosa. Noona kadda muttu osakule osunza ejile eli yaderetu enloga Mulugu nanda akosege ejuwene.

Nigarumela wila attu eena anisakulele dhokosa, enlagiha wi ninafwara awene

9. Ekalelini yawopiha omuttiya muttu mwina onisakulela dhokosa?

9 Ninattiya dhavi attu eena onikosela dhosakula? Modhela wattiya awene onididelana okosa dhosakula dhabure. (Gano 1:10, 15) Ejo elobo yawopiha vaddiddi. Gari yosakula olabihedha etanalelo enshagihiwa na Bibilia, jehu nanya. Nigattiya attu eena onisakulela yokosa, bahito ninafwara awene. Mbwenye yosakula ninga ejuwene, enele onitotela ngovi.

10. Paulo wavahile malago gani akadda Galásia?

10 Murumiwi Paulo wahawaddela akadda Galásia wila kattiye attu eena wasakulela dhokosa. (Kengesa Galásia 4:17.) Abali enjene o Galásia anziveliwa wakosela dhosakula attu eena a mmulogoni. Awene afuna enni? Alobwana abo amukumbela vawa, afuna wila abali afarege awene ottiya wawiwelela arumiwi a Yezu. Attuya abo kaali oviyeviha nne vina kariha gari y’okosa dhosakula yana abali awa.

11. Ninawodhe dhavi wakamihedha attu eena agafunaga okosa dhosakula?

11 Notene ninosunza vaddiddi yotagiha  eji ekosile murumiwi Paulo. Iyo ninoziwa wila abali etene akana gari yokosa dhosakula dhawa anya, nanda ninofanyela oriha gariya ejo enani. (Kengesa 2 Korinto 1:24.) Masaka abano, anddimuwa a mulogo anofara yotagiha eji agavahaga abalawa malago aniwanana na okosa dhosakula dhomwinya. Awene anohagalala vaddiddi wavaha abali na arogora malago andela mu Nzu na Mulugu. Masiki dhawene, anddimuwa a mulogo anowakamihedha abaliya ohikosa dhosakula bure-bure, wila anadhe atabuwe. Yosunzavoya: Ninofanyela wakamihedha attu eena ononelamo malago a Bibilia anttiddihedheya mabasa na makani awa. Masiki dhawene, abali na arogora akana gari y’okosa dhosakula dhawa anya. Awene agakosa dhosakula dha mirugu, anokana dhopurelamodha dhaderetu. Txibarene, kanubuwele wila nikana ewodhelo y’owasakulela abali dhilobo dhokosa.

Anddimuwa a mulogo okwela, anowakamihedha attu eena wi akose dhosakula dhapama (Koona ddima 11)

KUTTIYE DHUBUWELO WANG’ANELA DHOSAKULA DHAWO

12, 13. Ekalelini yawopiha okosa dhosakula nigali wosilidhiwene obe wonyimuwene?

12 Masaka abano, attu enjene anowira enubuwela murima wawa agakosaga dhosakula. Mudhidhi mwina ejo elobo yawopiya. Bibilia onologa wila kanikose dhosakula nifarihedhaga enfuna murima wehu, obe etanalelo yehu yohiligana. (Gano 28:26) Kanikuluvele murima wehu, sabwani ‘kayiwo yotakala enpitta murima vowi murima kunlageya.’ (Jeremiya 17:9) Mbibiliani muhikala dhotagiha dhinjene dha attu akosile dhosakula dhawa afaraga ejile yafuna murima wawa. (1 Amwene 11:9; Jeremiya 3:17; 13:10) Kito txini enapadduwe akala ninokosa dhosakula nifaraga enfuna murima wehu?

13 Yehova ologa wila nimukwelege iyene na murima wotene, oku nakwelaga  attu eena ninga enivikwelihu. (Mateu 22:37-39) Masiki dhawene nikale txenjewa. Malebo ali ddima evirile, anolagiha wila jawopiya orumela dhubuwelo dhehu wang’anela dhifunelo na dhokosa dhehu. Motagiha, muttu agasilidhiwa enomurutxa okosa dhosakula dhapama. (Gano 14:17; 29:22) Yakakene enopadduwa na muttu onyimuwile, kanwodha okosa dhosakula dholigana. (Olebeliwa 32:6-12; Gano 24:10) Japama orumela malamulo a Mulugu weddiha dhubuwelo dhehu. (Roma 7:25) Nigakosaga dhosakula dhaderetu kanittiye dhubuwelo dhehu weddihiwa na enfuna murima.

NIGAFUNA OTXINJA DHOSAKULA DHEHU

14. Ninziwa dhavi wila kahiyo yabure otxinja dhosakula dhehu?

14 Ninofuna-wene okosa dhosakula na mirugu. Masiki dhawene muttu wa mirugu,onoziwa wila musogorhomwa onele otxinja yosakula ekosiliye. Yehova Mulugu, yotagiha yoligana wa iyo. Ndowe none yapadduwile na akadda Nínive masaka a Jona: “Mulugu onaga merelo awa, mutxinuwelo watxinuwilani obure wawa, othiya goyi yapimeleliye wagwihedha.” (Jona 3:10) Yehova mooneliye wila akadda Nínive attiya okosa dhabure, iyene viina wahitxinja yosakula yaye. Ejo yahilagiha wila iyene ddokurumuwa, woviyeviha vina wolevelela. Mottiyana na attu, Yehova kankosa dhosakula dhotuwa malago, masiki akala osilidhiwa.

Yehova mooneliye wila akadda Nínive attiya okosa dhabure, iyene viina wahitxinja yosakula yaye

15. Dila dhina nintxinjela eni dhosakula dhehu?

15 Jaderetu otamelaga mudhidhi wila noone deretu dhosakula dhikosile iyo, makamaka akala dhilobo dha mwigumini mwehu dhinosadduwa. Kobuwela wila Yehova wahitxinja yosakula yakosiliye. (1 Amwene 21:20, 21, 27-29; 2 Amwene 20:1-5) Mudhidhi mwina akala ninowakela miselu dhiswa ejo vina enonikosiha otxinja dhosakula dhehu. Kobuwela yotagiha ya Mwene David. Wahikosa dhosakula dhewanana na miselu dhabure dhaddeliwiye sabwa ya Mefiboset mudhuli wa Sawul. Musogorhomwa, mumaleliye waddeliwa ebaribariya, iyene wahitxinja yosakula yaye. Mudhidhi mwina enokala yaderetu iyo okosa dhawene.

16. (a) Dhubuwelo gani dhinanikamihedhe okosa dhosakula? (b) Ninfanyelela eni otanalela dhosakula dha musogorho, vina ninakose dhavi?

16 Bibilia onologa wi akala ninofuna okosa dhosakula dhaderetu kanikose na maruru. (Gano 21:5) Nitamele mudhidhi wi nitanalele deretu dhilobodha, nigamala nikose dhosakula na mirugu. (1 Tesalónika 5:21) Mwazambo wa vamuralani ahinatti okosa dhosakula, japama oroma opepesa malebo na manivuru meena a Okristu. Jaderetu viina oroma wiwa  dhubuwelo na moonelo wa anamudhi eena. Kobuwela wila Yehova wahimulogana Abramu wila anvuruwane mwadhiye. (Wita 21:9-12) Anddimuwa a mulogo anotamelaga mudhidhi wila arome opepesa. Awene oona wila anofanyela otxinja elobo, anokosa ejuwene s’ohova wila attu eena kanarihege. Anddimuwa a mulogo okurumuwa vina oviyeviha, anokosa matxinjo anoonani wila bofuneya. Ofara yotagiha yawa elobo yaderetu. Ejo enokamihedha mulogo okala wa murenddele vina wowiwanana.—Merelo 6:1-4.

KAKOSA EJILE ESAKULILE WEYO

17. Txini enanikamihedhe weddeleya pama nigakosaga dhosakula?

17 Dhosakula dhina samakamaka opitta dhiina. Motagiha, otela obe okalavi muziye, yosakula yamakamaka vaddiddi. Yosakula yina ja okosa mabasa a olaleya mudhidhi wotene. Noona muttu ahinatti okosa dhosakula esi, onofanyela wubuwelela deretu makaniya vina olobela wa Yehova akumbirhaga nikamihedho. Okosa ejuwene onofuna mudhidhi, mbwenye wi okose dhosakula na mirugu, omukuluvele Yehova, wiwelele malago aye vina ovirihemo malagoya. (Gano 1:5) Yehova ononivaha mirugu dhapama na Nzu naye. Noona japama opepesa vina olobela nikumbirhaga weddihiwa na Yehova. Iyene onowodha onivaha mikalelo dhinfuna iyo, dhinanikamihedhe okosa dhosakula dhiniwanana na ofuna waye. Nigamala okosa dhosakula dhamakamaka, nivivuze nanya: ‘Koddi yosakulaya eji enolagiha wila ddinomukwela-wene Yehova? Enele odhana murenddele na osanzaya vamuralani vaga? Enele olagiha wila ddili muttu wokurumuwa?’

18. Yehova onjedhelelani wila nikose dhosakula dhehu nanya?

18 Yehova txipo kannikokela omukwela obe omwebedha. Ottiya ejuwene, iyene onivaha gari yokosa dhosakula dhehu. Iyene onoriha gari yehu yosakula akala ninele omulabela. (Josuwé 24:15; Kohelét 5:4) Mbwenye onjedhela wila nikose dhosakula dhihiniwanana na Nzu naye. Nigaroromela malago a Yehova, obe nigavirihamo magano annivahiye, ninele okosa dhosakula na mirugu. Vina ninolagiha wila ninowiwelela dhetene dhinnivahiye.—Tiago 1:5-8; 4:8.