Skip to content

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Select language Etxuwabo

Katanaalela Ondha Makaniya

Katanaalela Ondha Makaniya

“Attu aziwe wi nyuwo, nzina nenyu muli Yehova, ddi nyuwo bahi oli Namadhulu-dhulu mwilaboni mwetemwene.”—MASALMO 83:18, Tradução do Novo Mundo.

JIBO: 46, 136

1, 2. (a) Makani gani anapatta attu etene? (b) Makaniya abo akanelini ttima vaddiddi?

ATTU enjene, makani awa ba ologa dha kobiri. Jijene enubuwelani vina enzuzumelani. Anononga mudhidhi mwinjene atamelaga kobiri obe weddiha kobiri enani. Attu eena anzuzumela murala, egumi obe dhilobo dhinvedani opuliha mwigumini mwawa.

2 Ahikalawo makani anna ttima opitta otene aba alogiwe. Apo ninlogana ottittimihiwa onddimuwa wa Yehova. Aba makani attima vowi kaninattiye okalela txenjewa. Nigahang’anege ninoroma ozuzumela vopitta mabasa ehu a labo-labo, obe makattamiho annipatta, banigadduwala oriha onddimuwa wa Yehova. Nigakamihedha orihiwa onddimuwa wa Yehova, ninele okaana guru, dhokwaranyana makattamiho ehu vina onfiyedha kakamwe Yehova.

 EKALELINI YAMAKAMAKA?

3. Satana omagedhi dhavi Olamulela wa Mulugu?

3 Satana Ddiabo, wahita makani aye aloga wila Yehova kanwodha olamulela. Satana onfuna attu etene amusadduwele Yehova, amoonege ninga mulamuleli wabure ohinfuna oderetu wa attuya analamuliye. Wahenjedha eraga, attu anele okaana murenddele agavilamulela anyene. (Wita 3:1-5) Wahiloga wi kawo muttu onimwiwelela n’oderetu Mulugu, vina bela muttu agagumanana masoso, onomunyanyala Mulugu ninga Mulamuleli waye. (Job 2:4, 5) Noona Mulugu onottiya ovira mudhidhi mwinjene wila alagihe attu wi egumi kinakaane ntapulelo vagahikale nikamihedho na Mulugu.

4. Ottambi wa Satana na onddimuwa wa Mulugu anagomiheliwe nni?

4 Yehova wanziwa wila dhaloga Satana wali ottambi. Kito omuttiyedheli nni mudhidhi Satana wi alagihe dhologa dhaye? Yowakula ya nivuzo ntti enowapatta etene ali velaboni ya vati vina ali wirimu. (Kengesa Masalmo 83:18, Tradução do Novo Mundo.) Adamu na Eva ahikoodda olamuleliwa na Yehova, noona attu enjene vina masaka abano kanfuna. Eji enowattukulela attu enjene wubuwela wi dhologa dha Satana sebaribari. Oku makaniya ahinatti ogomihiwa, nlogo na attu obe angelo kavo onakaane murenddele, nne vina wiwanana. Mbwenye onddimuwa wa Yehova ogaroma orihiwa, attu etene anele olamuleliwa na iyene. Onele okalawo osanzaya mwilaboni mwetemwene.—Éfeso 1:9, 10.

5. Ninpattiwa dhavi na makani a onddimuwa wa Mulugu?

5 Onddimuwa wa Yehova onele orihiwa, nanda olamulela wa Satana onele otolotxiwa–mutolowelo. Olamulela wa Mulugu oli mmadani mwa Omwene wa Mesiya onele opemberha. Aroromeli anele olagiha wila enowodheya attu okala oweddeyana oku akamihedhaga olamulela wa Mulugu. (Izaiya 45:23, 24) Koddi ninele okala na aroromeliya abo? Txibarene ninofuna. Apa ninfuna none, makaniya aba akalelani a ttima.

ONDDIMUWA WA YEHOVA DILA Y’OVULUWA WEHU

6. Orihiwa onddimuwa wa Yehova okalelini elobo ya ttima?

6 Ottittimihiwa onddimuwa wa Yehova kwa ttima sabwa onele odhana osanzaya wehu. Eji kintapulela wi Yehova kanvaha ttima ovuluwa wehu obe kahiyo wila kannitanaala. Koddi ninlogela eni dhawene?

Ottittimihiwa onddimuwa wa Yehova kwa ttima opitta osanzaya vina ovuluwa wa muttu-muttu wa iyo

7, 8. Onddimuwa wa Yehova onnipuriha nni?

7 Yehova onokwela nlogo n’attu. Iyene onivaha ttima, ofiyedha onirumela nammodha  waye wi anivahe gari ya egumi yohimala. (Joau 3:16; 1 Joau 4:9) Yehova kohivirihamo dholibela dhaye, Satana na asadduweli akwaye agahona ninga kaiyo attambi. Satana onloga wila Yehova muttambi vina onowavitela dhilobo dhaderetu attu analamuleliye, oku eetaga malamulo orutxa. Asadduweli abo anobedda dholibela dha Yehova eraga “Nyuwo mwanira wi Nabuya onofwanyela eyele, ki ol’uvi? Mmalele okwa makolo ehu, napanovi dhetene dhili ninga mwakalelani omaromelo wa elabo.” (2 Pedro 3:3, 4) Yehova onele wakwaniha dholibela dhaye. Iyene-ne ologa wila orihiwa onddimuwa waye ontapulela ovuniwa abale etene animwiwelela. (Kengesa Izaiya 55:10, 11.) Orihiwa onddimuwa wa Yehova onda na okwela. Noona nikaane ebaribari yawi onele wakwela vina wariha emeleli aye otene animuroromela.—Obudduwa 34:6.

8 Ologa wila onddimuwa wa Yehova elobo ya makamaka kintapulela wi oviluwa wehu kahiyo wamakamaka mwa iyene. Txibarene iyene ononivaha ttima vina ononizuzumela. Nubuwele elitxi ya ttima, vina nikamihedhe olamulela wa Yehova na nroromelo.

JOB WAHOGOLELA MONELO WAYE

9. Txini yalogile Satana sabwa ya Job? (Koona foto eli omaromo.)

9 Enoziva okaana moonelo woligana sabwa ya onddimuwa wa Yehova. Ninele woona ejoya mBibiliani mu nivuruni na Job. Apo iyo ninowengesavo wi Satana wahiloga eraga Job agahittiya omuroromela Mulugu kofwanyiwa segedho. Satana wahimukumbirha Mulugu wi amutabutxe Jobiyá. Yehova kakosile ejuwene, mbwenye wahimulogana Satana wi amwehe Job eraga: “Bahito, dhowá wakosena enfunewe dhaye dhetene; mwinyayá kumulige-wene.” (Kengesa Job 1:7-12.) Nomala Job ohayelela emeleli aye vina dhetene dhaniye. Anaye kumi okwa labo nimodha-nene. Satana ddwatotile ngovi esi okalaga ninga ddi Mulugu omugwihedhi Job. (Job 1:13-19) Satana mmaleliye, omutotela Job eredda enddimuwa vina yopa. (Job 2:7) Wila attabwihe makaniya, mwadhiye na amarho a Job araru amulogela dhobwalu.—Job 2:9; 3:11; 16:2.

10. (a) Job olagihile dhavi omuroromela waye Mulugu? (b) Job wasisiguleliwe nni?

10 Koddi Satana waloga ebaribari? Pwadda. Masiki Job vafwanyiwiye segedho kattiyile omuttittimiha Yehova. (Job 27:5) Musogorhomwa Job wahittiya woona yalitxi yamakamaka baroma ovizuzumela mwinyene. Wanlogavi wila txipo kakosile elobwene yabure. Job wahiroma wubuwela wila aziwe vadha segedho dhaye. (Job 7:20; 13:24) Txino ninowodha wubuwela yatanaaletxa Job. Yehova wanziwa wila monelo wa Job wali wohiligana, noona wahimusisigula. Iyene wakosile dhavi ejoya?

11, 12. Yehova omukamihedhi dhavi Job? Kito Job wakulile dhavi osisiguliwa oko?

11 Nigengesa kapitulu 38 mpaka 41 dha Job, ninele ononelamo deretu makaniya aba. Yehova kalogile sabwa yatabuwela Job. Ottiya eji, Yehova wafuna amulagihe Job wila kahiyo oderetu muttu otamela oviladdaniha na Mulugu. Iyene  wahimulagiha Job wila okala makani meena manddimuwaya opitta abale azuzumela Job. (Kengesa Job 38:18-21.) Mazu a Mulugu amukamihedha Job osaddula monelo waye.

12 Koddi Yehova kakosile deretu ologa mazu aba na Job? Kahiyo mwenemo, Job kobuwela dhawene. Iyene wannika ttima malago a Yehova. Nona Job wahiloga: “Txibarene ddilogilé bure, ddiromola dhahaziwelamo miyo.” (Job 42:1-6) Muzombwe dhahi wettaniwa Eliyú, omukamihedha Job osaddula monelo waye. (Job 32:5-10) Mmalelani Job wahettekela mayaru wi avuruwane malago okwela a Yehova, eji yahimukamihedha osaddula monelo waye; Yehova wahalagiha ena wi Job wali muttu wororomeleya vamentoni waye.—Job 42:7, 8.

13. Malago a Yehova amukamihedhi dhvi Job masiki vamalile matabuwo aye?

13 Job wanttiddihedhavi mabasa malago a Yehova masiki masoso aye vavirilani. “Ddabuno Nabuya omvaha Job gari opitha yana iyene wale.” Musogorho-mwa “Oabala analobwana atanu na eli, anayana araru.” (Job 42:12-14) Masiki vakweliye vaddiddi aba abalileye, wannawubuwelavi abale akwile. Ottiya eji, iyene txipo kadduwalile dhetene dhampadduweli vamuralani vaye. Masiki akala musogorhomwa wahiziwa wadha masoso aye, iyene wannivivuza sabwa yamuttiyeli Mulugu otabuwa dhayilene. Akala Job wahikaana etanaalelo ninga eji, iyene momaguva agahubuwela dhetene dhilogile Yehova. Otanalela ninga okwene wannimulibiha Job vina wannimukamihedha okaana monelo woligana.—Masalmo 94:19.

Nikamihedhe onddimuwa wa Yehova ottiya ozuzumela masoso annipatha. (Koona ddima 14)

14. Ekalelini yaderetu osunza yotagiha ya Job?

14 Wubuwela empadduweli Job, enonikamihedha wogola mubuwelo wehu vina enonilibiha. Nivuru na Job, epaddi ya mapadduwo alebile Yehova anlagiha wi  “dhetene dhilebiwe wale m’Bíbiliani, dhilebeliwé onisunziha, olibiha nroromelo nehu na guru, na ntidi dhindhamo.” (Roma 15:4) Enonisunziha vina wubuwela wi ottiya ozuzumela makattamihovi annipatta, nitamele oriha onddimuwa wa Yehova. Ninga mukoseli Job, ninele okamihedha onddimuwa wa Yehova nigakalavi woweddeyana vina wowiwelela masiki nifwanyiwe masoso orutxa okwaranyawa.

15. Nigafwanyiwa dhorutxa nroromelo nehu ninnittukulela okosa eni?

15 Yotagiha empadduweli Job enonipangarhaza sabwa ninoziwa wila makattamiho annigwela kantapulela wi Yehova ohisilidhiwa na iyo. Masoso abo anonivaha gari ya olagiha ovilela vina okamihedha onddimuwa wa Yehova. (Gano 27:11) Nigakaana nroromelo, ninowodha omutamaalela Yehova, vina njedhelo nehu na musogorho ninoliba. (Kengesa Roma 5:3-5.) Yotagiha ya Job, enlagiha wi Yehova “ddodhala thagaraga na nthebwa.” (Tiago 5:11) Nigakamihedha ottonga Onddimuwa wa Yehova iyene onele oniruriha. Oziwa ejuwene enonikamihedha “ovikoma mmakathamihoni mwetemwene.”—Kolosi 1:11.

KAKALA MENTO

16. Ekalelini yaderetu wubuwela wila onofuneya okosela guru otxeniha onddimuwa wa Yehova?

16 Ebaribari wi enokala yorutxa okosela guru otxeniha onddimuwa wa Yehova nigafwanyiwa segedho dhinddimuwa. Makattamiho anunuwetxa muttuya agobuwelaga vaddiddi. Noona jofuneya okamihedha onddimuwa wa Yehova, masiki na makattamiho ottiyana-ttiyana.

Ottidda mabasa a Yehova, onele onikamihedha woona elitxi yamakamaka

17. Okala tikiní na mabasa a Yehova onnikamihedha dhavi wang’anela dhili dhapama?

17 Ottidda mabasa a Yehova, onele onikamihedha woona elitxi yamakamaka. Motagiha murogora dhahi oniliwa Renata, waakana eredda ya musorho na ya  kanser. Agadhowa osipitale, wannalaleya anfirimero, abale adhowa omoona, vina aredda eena aliwo. Dila dhahi yadhowiliye nanda amalawo sumana biili walaleya mawora 80. Masiki Renata vaziwiye wila na labona agakwa, iyene txipo kattiyile okosa yalitxi yamakamaka mwa iyene. Okamihedha onddimuwa wa Yehova wahinvaha murenddele n’osanzaya.

18. Yotagiha ya Janete ennisunziha eni na oriha onddimuwa wa Yehova?

18 Ninowodha okamihedha onddimuwa wa Yehova nigapemberha makattamiho a labo-labo. Murogora dhahi oniliwa Janete, omala malabo mararu ajedhelaga wi amuwela aviau wadhowa owaniwaye. Vowila ovava wa aviauya wela opeliwa-peleliwa, Janete wahona wila ohisuguleya vina wahilema vaddiddi. Kokala muttu mwina Janete agahiroma onyaguleya mwinya-mwinya. Iyene kakosile ejuwene, wahilobela akumbirhaga wi Yehova anvahe guru dhoalaleya miselu dhapama attu ali venevo. Iyene wahalaleya miselu dhapama attu enjene, wahattiyedha marevista vina manivuru menjene. Janete ologa, “ddinoona wi Yehova oddireliha vina oddivaha guru wi ddilaleye nzina naye masiki na makattamiho agumanilela miyo.”

19. Txini enlagiha webedha webaribari?

19 Attu a nlogo na Yehova anoziwa ttima ena orihiwa wa nzina naye. Ononelamo oko onlagiha webedha webaribari. Noona muttu-muttu mwa iyo akose guru wi akamihedhe onddimuwa wa Yehova.

20. Yehova ononamo dhavi na mabasa animukoseliwe wi orhemezena onddimuwa waye?

20 Yehova kandduwala vina onovaha ttima dhetene dhinimukoselihu na murima wotene, masiki nifwanyiwe manyengetto. (Masalmo 18:25) Mutoma ondawo onele ologa ekalelani yofuneya orhemeza onddimuwa wa Yehova vina mukalelo onakamihedhe weyo onddimuwayá.