Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Etxuwabo

Mwang'aneli (Wosunzana)  |  Julyu ya 2017

“Mutamalení Nabuya!”—Sabwa yani?

“Mutamalení Nabuya!”—Sabwa yani?

“Mutamalení Nabuya! . . . Joziva, jofwanyelela omutamala Mulugu wehu.”—MASALMO 147:1.

JIBO: 9, 152

1-3. (a) Woonavi nivuru na Masalmo 147 nilebiwe mudhidhi gani? (b) Ninfunela eni wengesa vina osunza nivuru na Masalmo 147?

DILA dhina, ninomutamaalela muttu makamaka nigaziwa mabasa aderetu akosiliye. Iyo vina ninokosa guru wila nimutamalele Yehova Mulugu! Ninomutamala ttangwi ya guru dhaye, dhinooneya mwari mwa dhottandda dhaye, onikwela waye vina sabwa y’onivaha Mwanaye ninga mukutto wa yobolo.

2 Nigengesa nlebo na Masalmo 147, ninowona wila namaleba wa nivuru ntti, wahikaana efunelo enddimuwa y’omutamaalela Yehova. Namalebaya wahakokomeza attu eena wila amutamaale Mulugu mumodhani na iyene.—Kengesa Masalmo 147:1, 7, 12.

3 Iyo kannimuziwa namaleba wa Masalmo 147. Mbwenye enkala ninga namalebaya okalilewo mudhidhi ofuruliwe ana Izrayel, mBabilónia wila eyelele o Jeruzalemi. (Masalmo 147:2) Munasalmo oddu wahimutamala Yehova sabwa wahivaha nlogo naye, gari y’omwebedha dila yanawili mwilaboni  mwawa. Wahikaana elobo yina yafuniyena wila amutamaale Yehova. Elobo gani ejoya? Egalogiwa “Aleluya!,” obe “Mutamalení Nabuya!,” txini enudhela muyubuweloni?—Masalmo 147:1.

YEHOVA ONOWAVUNA ARIBIWE MURIMA

4. Mwene Siro mwafuruleliye ana Izrayel mBabilonia awene oonile dhavi nanda sabwa yani?

4 Kobuwela opa waana ana Izrayel mudhidhi watxedheliwani o Babilónia. Amwiddani atxedhile anabedda eraga: “Nibelení jibo y’o Sioni.” Ayuda aba ahundeya guru nanda kawodha wiba. Jeruzalemi, kwatti ya ohagalala wawa yahimala otolotxiwa. (Masalmo 137:1-3, 6) Awene ahiribiwa murima nanda anfuna nipangarhazo. Mbwenye mazu a Mulugu anloga wi Yehova wahikamihedha nlogo naye. Dhavi? Mwene Siro w’o Pérsia odha ombuddugela Babilónia, nanda amuloga dhahi Yehova: “Nabuya Mulugu w’odhulu, oddivaha omwene wa vilabo dhotene dha vatapano, oddittiyedha ommagela mparha mu Jeruzalemi.” Nomala Siro ohawaddela dhahi ana Izrayel: “Ole oli wa nlogo naye, eyelele owani waye. Nabuya akale na iyene.” (2 Mapadduwo 36:23) Mazu aba ahapangarhaza ana Izrayel o Babilónia!

5. Munasalmo ologile nni sabwa ya guru ena Mulugu ya onivulumutxa?

5 Yehova kapangarhazile ana Izrayel ninga nlogo, mbwenye muttu-muttu mwa awene. Yehova onokosa dhawene masaka abano. Munasalmo oleba wila Mulugu “onowavulumutxa anna mirima dhosuveya, onopotha makwadda awa.” (Masalmo 147:3) Nigakubanyaga obe otabuwa na eredda, nikaana ebaribari yawi Yehova ononikamyedha notene. Oli womala na wale wi anipangarhaze vina avolihe makwadda a muyubuweloni mwehu. (Masalmo 34:18; Izaiya 57:15) Yehova ononivaha eziwelo vina guru wila niwodhe owanana makattamiho etene ankaanihu.—Tiago 1:5.

Yehova oli womala na wale wi anipangarhaze vina anikamihedhe mmakattamihoni mwehu

6. Nimpurelamo nni na mazu a munasalmo va Masalmo 147? (Koona foto eli omaromo.)

6 Musogorhomwa, munasalmo wahang’ana erimu vina baloga wila Yehova “othoma muthengo wa vineneri” vina “onowithana modha-modha na nzina naye naye.” (Masalmo 147:4) Munasalmo oddu wanwodha woona vineneri, mbwenye kaziwa muttengo wawa. Ovanene, asientista anorumeela wila nikwala ninokaana dhineneri matxikwi menjene. N’eji kobuwela wila akalawo matxikwi menjene a makwala orugunuwa erimu yotene! Kawo muttu onwodha welega muttengo wa vineneri, mbwenye Muttanddi onowodha. Ndde, iyene onoziwa kadda neneri nanda onowodha ovaha mazina neneridha. (1 Korinto 15:41) Mulugu onnona mazina a vineneri dhetene, onowuziwa weyo viina. Iyene onoziwa kakamwe eliwe, enubuwela vina dhinfuniwe!

7, 8. (a) Yehova ononelamo eni sabwa yehu? (b) Kaloga yotagiha enlagiha ttagaraga dha Yehova.

7 Yehova onoziwa makattamiho ehu etene,  nanda iyene okaana ewodhelo y’onikamihedha. (Kengesa Masalmo 147:5.) Txino weyo onofiyedha woona wila makattamiho awo manddimuwa vina kunwodha okwaranyawa. Mulugu onoziwa vogomela vehu, “kandduwala wi nili mathaka.” (Masalmo 103:14) Iyo n’attegi, noona veli-veli ninokosa dhabure, dila dhina ninonyimuwa. Ninokubanya vaddiddi sabwa ya dhilobo dhinkosihu s’ofuna, dhubuwelo dhabure, obe nrima na muttu mwina! Yehova kahiyo muttu onobana, mbwenye onononelamo kakamwe dhubuwelo dhehu.—Izaiya 40:28.

8 Waromaga woona wamwinya ewodhelo ya Mulugu bigokamihedha owanana makattamiho obe manyengetto? (Izaiya 41:10, 13) Ndowe noone empadduweli pionero dhahi oniliwa Kyoko. Mmaleliye ottomeliwa mabasa maswa wahinyimuwa vaddiddi. Masiki dhawene, iyene waziwile dhavi wila Yehova wannonelamo makattamiho aye? Mmulogoni mwaliye attu enjene annonelamo makattamiho aye. Murogora oddu wahoona ninga Yehova wamulogana dhahi: “Miyo ddinowukwela, kahiyo sabwa yokala pionero, mbwenye yokala mwanaga, vina oddiperhekela egumi yawo. Ddinfuna opurelemo okalawo wawo ninga Munamona waga!” Yehova onlagiha dhavi wila “enonelo yaye jopitta”?

YEHOVA ONONIVAHA DHINNIJOMBELA

9, 10. Ttarho gani yaderetu ennikamihedhana Yehova? Katagiha.

9 Iyo notene ninofuna dhilobo ninga dhoja, dhabalo na vokala. Txino weyo viina onowova okala s’yoja enakwana. Mbwenye Yehova onottiya wila elabo ebale milima dhinjene dhoja vina “ddinasapela ana a nyakungu anunlela na dala.”(Kengesa Masalmo 147:8, 9.) Akala Yehova onowasapela anyakungu, eji enlagiha wila onowodha onivaha dhetene dhinnijombela.—Masalmo 37:25.

10 Yohagalaliha jawi ononivaha dhinfunihu wila alibihe nroromelo nehu, vina “murenddele wa Mulugu ompitha thontho dha muthu” onokoya mirima dhehu. (Filipi 4:6, 7) Mbali Mutsuo na mwadhiye ahoona nikamihedho na Yehova. Varomile neebe ogujula kwatti ya Japão yaka ya 2011, awene ahivuneya sabwa yottawela vadhulu va numba. Awene ahirimeliwa dhobo dhawa dhetene. Ahittawela kwartu eng’ono ya numba yawa nanda kaana nne yokunelana omattiyu wantero. Mmembesinimwa antamela elobo wila avipangarhazena. Elobo yawodhilani ofwanya wali Anuário das Testemunhas de Jeová 2006. Mutsuo muromeliye ofugula nivuru ntti wahifwanya mutoma waloga “Os maiores tsunamis já registrados.” Epaddi eji yaloga sabwa ya ottekenyeya wa mattaka (terremoto) wapadduwile ogusini wa Sumatra yaka ya 2004. Mutsuo na mwadhiye ahengesa dhotagiha dha abali vina arogora apattiwe ngovi eji. Ahifiyedha woona wila Yehova wela wavaha nipangarhazo nafuna awene. Yehova wahakamihedha na mukalelo mwina. Abali a epaddi yina ya Japão, ahavaha dhoja na dhabalo. Elobo yattabwiletxe wahagalaliha wali waredheliwa mmulogoni mwawa na abali arumiwe na nikuru na Mulugu. Mutsuo ologa wi: “Ddahoona wila Yehova wali vakuvi va muttu-muttu wa iyo,  anilibihaga. Ntti nipangarhazo ninddimuwa!” Voroma Mulugu onnivaha enfunihu wila nilibihe nroromelo nehu, agamala onivaha dhilobo dhinnijombela.

OPURELAMO NIKAMIHEDHO NA YEHOVA

11. Ninakose eni wila nipurelemo nikamihedho na Mulugu?

11 Yehova “onowathukuwiha akurumuwi.” Iyene ononikwela vina oli womala na wale wi anikamihedhe. (Masalmo 147:6a) Nikamihedho ntti nimpurelamo dhavi? Japama omaga mandano oliba na iyene. Wila nikose ejuwene ninofwanyela okala akurumuwi. (Zakariya 2:3) Akurumuwi anojeedha wila Yehova onele ogomiha makattamiho awa na goidha. Yehova onowakwela.

12, 13. (a) Ninarabele nni wila nipure nikamihedho na Mulugu? (b) Bani onziveliwana Yehova?

12 Epaddi yina, Mulugu “onoakurumutxa mpaka vati anvihelamo anya.” (Masalmo  147:6b) Iyo kaninfuna wila ejiya enipadduwele! Yofuna yehu ja woona okwela webaribari wa Yehova. Noona japama widda esile dhinidda Mulugu. (Masalmo 97:10) Ninga motagiha iyene onowidda mararuwo. Eji entapulela yawila nidde dhilobo dhiganttukuleli okosa mararuwo, ninga wawona attu bali yovi. (Masalmo 119:37; Mateu 5:28) Owanana dhilobo esi, elobo yorutxa vaddiddi mbwenye japama sabwa enodhana mareliho a Yehova.

13 Kaninawodhe opemberha koddo esi nooka. Yapamayá ku omukuluvela kakamwe Yehova. Koddi iyene onele ohagalala agoona wila ninkuluvela guru dhehu vina dh’attu eena? Pwadda, Yehova “kanziveliwa na guru dha kavalo.” Niloge wila japama okuluvela guru dhehu obe dha attu eena? Yehova txipo “kanthiddeya na ekalelo ya munyakoddo.” (Masalmo 147:10) Sabwa ya ejene, ninofwanyela olobela na ntidi, nikumbirhe nikamihedho vina anobole na dhottega dhehu. Yehova txipo kanlema ovuruwana malobelo. “Nabuya onziveliwa n’abale animuriha, anroromela okwela waye.” (Masalmo 147:11) Vowi ononikwela, nikaane ebaribari yawi onele onikamihedha opemberha dhifunelo dhabure.

14. Munasalmo wapangarhazeyile na oziwa nni?

14 Nigafwanyiwa makattamiho, Yehova ononikamihedha vina onipangarhaza. Ana Izrayel eyelelaga o Jeruzalemi, munasalmo wahubuwela mukalelo wakamihedhi Yehova. Munasalmoyá wahiba: “Iyene olibiha mipanga dha misuwo dhawo, oaruriha anawo mmithethenimwá. Okaliha elabo yawo na murenddele.” (Masalmo 147:13, 14) Sabwa ya Yehova olibiha misuwo, eji yahimukosiha munasalmo okala wottugareya-wene. Eji yahimpangarhaza voziwa wi Yehova wela obarela nlogo naye.

Mazu a Mulugu anwodha dhavi onipangarhaza nigafanyiwa dhorutxa obe ovilela manyengetto? (Koona ddima 15-17)

15-17. (a) Yehova onlabihedha dhavi Nzu naye wila anikamihedhe nigehiwaga? (b) Kaloga yotagiha enlagiha wi mpaganyo wa yehova onowiweya momaguva wi onikamihedhe?

15 Nigafwanyiwa mazuzumo kanundeye guru, sabwa Yehova onele onivaha eziwelo nipemberhe. Munasalmo wahiloga wi  Mulugu “onóruma nzu naye mwilaboni; mpaganyo waye onowiweya n’omaguva.” Nomala venevo munasalmo wahiloga dha kugu, na omyo novenya bavuza: ‘bani onwodha ovilela oridhawa?’ Wahenjedhedha eraga Yehova “n’ologa waye manjeyá anonyuguluwa.” (Masalmo 147:15-18) Mulugu wehu onnona dhetene, onwodha wang’anela kugu, na omyo, txibarene onele onikamihedha owanana makattamiho etene annigwela.

Waromaga woona wamwinya wila Yehova onokamihedha momaguva?

16 Ovanene Yehova onowakamihedha attu alabihedhaga Nzu naye Bibilia. Munasalmo wahiloga wila “mpaganyo waye onowiweya n’owaguva”, wila anikamihedhe. Mulugu ononeddiha na mukalelo wapama vina na mudhidhiya onfunihu nikamihedhona. Kobuwelani mukalelo ompurelamo muttu-muttu nikamihedho na masunziho a Bibilia, manivuru, “mwimeleli wororomeleya, wamalago”, JW Broadcasting, jw.org, anddimuwa a mulogo vamodha na abali a mmulogoni. (Mateu 24:45) Waromaga woona wamwinya wila Yehova onokamihedha momaguva?

17 Murogora Salima ohoona mukalelo onkamihedha Mazu a Mulugu. Mudhidhi dhahi wannivyona ninga kaali elobwene vina ninga Yehova kamutanala. Noona mudhidhi wakubanyiye, wanlobela wa Yehova akumbirhaga nikamihedho. Wankosa guru ya omusunza Bibilia. Salima ologa: “Ddali ddihinoonaga nipangarhazo na Mulugu vakuvi vaga ninga ovanene.” Eji emulibiha vaddiddi, vina emukamihedha okaana monelo woligana.

18. Onrumelela nni wila Yehova oli vakuvi vawo, nanda onfwanyelela nni ‘omutamala’?

18 Munasalmo wanziwa yawi mwa malogo etene a velaboni ya vati, Yehova wasakulile nlogo na ana Izrayel wi nikale naye. Ntti nali nlogo na vawoka nakelile “mazu” na “malamulo”a Mulugu. (Kengesa Masalmo 147:19, 20.) Ovanene, ninorihiwa sabwa y’okuweliwa na nzina na Mulugu. Ninomutamaalela sabwa y’omuziwa, onivaha Mazu aye wila aneeddihe, vina okosa omarho na iyene. Dhahene ninga namaleba wa masalmo 147, nihikaana vina sabwa yaderetu y’opangiwa “Mutamalení Nabuya!” vina wakamihedha attu eena wi akose yakakene.