“Vali muya wa Nabuya, pali ofuru.”​—2 KORINTO 3:17.

JIBO: 11, 137

1, 2. (a) Nsaka na murumiwi Paulo odhari na ofuru dhakaleleni dhamakamaka? (b) Murumiwi Paulo walogile wi nipara na murenddele txini?

AKRISTU oroma akala elabo ya Roma eddihiwaga na nlamulo na Roma, attuya anivittukulela na ofuru wavahiwani sabwa yokala anamurala. Mbwenye ottukuwa wa elaboya woneya na mabasa akosa adhari, kuloga wi mabasa manddimuwa a elaboya akosa ali adhari. Mohaganyedha ahikalawo adhari owinjiva. Ofuru na odhari ali makani manddimuwa, anapatta vina abale ali akristu.

2 Murumiwi Paulo ohileba sabwa ya ofuruliwa. Mbwenye iyene kafuna ogomiya makattamiyo a elabo ejile, ninga mwafunela okosa attu a ansaka nttile. Ottiya ejuwene, murumiwi Paulo na anamafwara a Yezu anlaba vaddiddi wi a’sunziye attu miselu dhapama vina anakamihedha ononelamo ttima Yana mukutto wa Yezu Kristu. Paulo wahiloga wi anamafwara a Kristu ahifanya nipara na ofuru webaribari. Iyene ohileba: “Vali muya wa Nabuya pali ofuru.”​—2 Korinto 3:17.

3, 4. (a) Elobo gani etapulele murumiwi Paulo va 2 Korinto 3:17? (b) Txini enfwanyela iyo okosa wi nakele ofuru wa Yehova?

 3 Karta yanawili yalebele murumiwi Paulo akadda Korinto, wahilogamo ejile yampadduweli Mizé mwatitiliye Vamwangoni Sinai mwamaleliye woona kove ya Yehova. Omentoni waye wang’animela txeza! Ana Izrayeli mmoonelani Mizé, ahittiddiwa wova, venevo iyene wakunela omentoni waye. (Obudduwa 34:29, 30, 33; 2 Korinto 3:7, 13) Paulo wahitapulela: “vanamuzugunutxelani murima Nabuya, guwo ejo enovenyihiwawo.” (2 Korinto 3:16) Mubuwelo wa Paulo wali wuvi?

4 Nihimala osunza mutoma ovirile ttangwi ya Yehova wi ddi muttanddi wa dhilobo dhetene, nanda iyene muttu webaribari, ofuru waye kungoma. Vali Yehova vahikala ofuru, ‘vali muya waye vakala ofuru vina.’ Mbwenye murumiwi Paulo ologile wi akala ninofuna okaana ofuru nimutamele Yehova. Kuloga wi ninofuniwana omaga omarho onddimuwa na Yehova. Ana Izrayeli mwalani mwiddeddereni, moonelo wawa wali womaningoni bahi, ottiya okaana monelo wa Yehova. Awene ahimala opibeya murima vina omentoni. Atamela olabihedha ofuru wanani wi akose esile dhafunani.​—Ahebreu 3:8-10.

Attu eena ali mukambura anojavo ofuru

5. (a) Muya wa Yehova onnivaha dhavi ofuru? (b) Ninziwa dhavi wi muttu oli mudhari obe ofugeliwe mukambura onowodha okaana ofuru wa Yehova? (c) Mavuzo gani anakule iyo?

5 Ofuru onnivaha muya wa Yehova onokwaranya ofuruliwa mudharini. Ofuru onakela iyo na muya onddimuwa vaddiddi, kunladdaniheya na okule onnivaha attu. Onowodha onifurula mwari mwa odhari, ottega, okwa, mebedhelo ottambi na dhilemelelo. (Roma 6:23; 8:2) Oku ofuru onddimuwa vaddiddi! Masiki muttuya akale mudhari obe oli akele mukambura ofuru ku onokanavi. (Wita 39:20-23) Murogora Nancy Yuen na Mbali Harold King ahifugeliwa vyaka dhinjene sabwa ya nroromelo nawa, masiki valani mukambura ahikaana ofuru. Ogafuna kona dhotagiha dha abali aba mu JW Broadcasting Koona muxiddo (ENTREVISTAS E CASOS REAIS > SUPORTANDO DIFICULDADES.) Ovano ndoweni nakule mavuzo aba meeli. Nilagihe dhavi wi ofuru wehu ohikaana ttima enddimuwa? Ninalabihedhe dhavi ofuru wehu na eziwelo?

OFURU ONIVAHILE YEHOVA OKAANA TTIMA

6. Ana Izrayeli atonyihedhe dhavi wi kaana ntamaalelo na ofuru wavahiwani Yehova?

6 Nigattambirha mvaho, ninomutamaalela oddule onivahile. Vamaromo ana Izrayeli kaana ntamaalelo na ofuru wavaha Yehova. Mwari mwa myeri dhing’onovi mwafurulele Yehova mmadani mwa akadda Egiptu, awene ahiroma wunlela oja na omwa wanani. Awene anloga marabwa sabwa ya mana yoja yavaha Yehova. Nanda anunlela wiyelela Wigiptu! Awene  anvaha ttima vaddiddi oja ‘oba, misawa, mavudhe, maporo, sabola na alo’ opitta esile dhavahiwani na Yehova. Iyo ninoziwa wi Yehova wahisilidhiwa vaddiddi na awene. (Olebeliwa 11:5, 6, 10; 14:3, 4) Aba masunziho a ttima wa iyo.

7. Paulo olabihedhe dhavi malago ali va 2 Korinto 6:1, nanda iyo ninawodhe dhavi omutagiha?

7 Murumiwi Paulo wahalaga Akristu otene wi anarimeliwe ntamaalelo na ofuru wavahiwani na Yehova modheela mwanaye Yezu Kristu. (Kengesa 2 Korinto 6:1.) Paulo wali muttegi mudhari wa yottega na okwa, esuwene dhannimugurumeliha. Iyene wahiloga: “Ddimutamalela Mulugu, onddivuna na nzina na Yezu Kristu Nabuyehu!” Walogeleni dhahene? Paulo wahatapulela anamafwara a Kristu: “Txibarene magano a muya, anavaha egumi abale anandana na Yezu Kristu, addobola mmalamuloni antota othega, vina okwa.” (Roma 7:24, 25; 8:2) Moligana na murumiwi Paulo, txipo kanidduwale wi Yehova ohinifurula mudharini mwa ottega na okwa. Eji ji sabwa ennivaha gari ya omulabela Yehova na mubuwele wohikaana muladdu, vina enovaha ohagalala webaribari.​—Masalmo 40:8.

Weyo onolabihedha ofuru wawo mwa osakula omulabela Yehova obe onlabihedha okosaga dhinfuniwe? (Koona ddima 8-10)

8, 9. (a) Malago gani avahile murumiwi Pedro sabwa ya olabihedha ofuru wehu wosakula? (b) Muttu-muttu agawodhile dhavi olabihedha mubureni ofuru wosakula?

8 Ottiya ologavi wi ninomutamaalela Yehova, ninofwanyela olabihedha ofuru wehu nirabelaga wira dhilobo dhonyakuwa. Motagiha, murumiwi Pedro ohivaha nikokomezo nawi ninalabihedhe ofuru wehu mwa okosana dhilobo dhabure. (Kengesa 1 Pedro 2:16.) Malago aba anonubutxedha esile dhapadduwele ana Izrayeli mwiddeddereni. Masaka abano iyo vina ninofuna malago, txino dila dhinjene. Satana na elabo yaye enovaha dhifunelo dhinjene ninga dhawabala, dhoja,  omwa, vina dhovegana. Anyamarhondda anowalabihedha attu okoddela mumpidduni mwawa wi anyengette anamagula awa agule dhilobo dhihina mabasa. Dhawene enokala yohirutxa onyengettiwa na elabo wi nilabihedhe ofuru wehu na mukalelo wabure.

9 Malago a murumiwi Pedro, bofuneya vaddiddi mwigumini mwehu, ninga mpaddi wa masunzo, ganyo, obe dhosakula dhinanikalihewo. Motagiha, Azombwe a masaka abano anokosa guru ya olaba mudhidhi wotene wi awodhe orumeliwa ovolowa dhiskola dhinddimuwa. Attu enjene anloga wi ogakosa masunzo manddimuwa, onele okana ganyo yaderetu, ogankana kobiri dhinjene nanda onelege orihiwa. Attuya abale dila dhiina anovaha miselu dhinkala ninga ebaribari yawi muttu agakosa masunzo mandimuwa, onokaana kobiri vaddiddi opitta abale ahisunzile venjivene. Masunziho manddimuwa ankala ninga monelo waderetu wa azombwe, mbwenye dhosakula dhawa dhinopatta egumi yawa yotene. Elobo gani enfwanyelani oroma wubuwela na amambali awa?

10. Elobo gani enfwanyelihu wubuwela nigakosaga dhosakula dhehu?

10 Attu ena anubuwela wi sabwa ya okaana ofuru wosakula, muttu-muttu onosakula ejile enfuniye, onaga wi ejo kintakaliha mubuwelo waye. Awene anubuwela esile dhilebile Paulo: “Ddimmageleya nni na nroromelo na muthu mwina, ddifunaga weddana dha ofuru waga?” (1 Korinto 10:29) Iyo nihikaana ofuru wosakula modheela masunziho ehu vina dhokosa dha mwigumini mwehu, nubuwelege wi ofuru wehu wosakula ohikaana maddile vina dhosakula dhehu dhinele okaana dhopurelamodha. Jijuwene elebile Paulo: ‘Dhilobo dhotene dhinorumeliwa, mbwenye kahiye dhilobo dhotene dhina ttima. Dhilobo dhotene, dhinorumeliwa mbwenye kahiyo dhilobo dhotene dhinlibiha.’ (1 Korinto 10:23; koona yowenjedhedha) Masiki nikaane ofuru wosakula, mbwenye dhilobo dhina dhinfunehu kadhina ttima.

NINOLABIHEDHA OFURU WEHU NIGAMULABELAGA YEHOVA

11. Txini emuttukulele Yehova onifurula?

11 Mulogile Pedro wi ninalabiyedhe ofuru wehu na mukalelo wabure, iyene wahiloga wi mukaleloya waderetu wolabihedha ofuru bwa okala “emeleli a Mulugu.” Emuttukulele Yehova omulabihedha Yezu wi anifurule mudharini mwa ottega na okwa jawi nilabihedhe egumi yehu wi nimulabele iyene.

Mukalelo wofwanyeela wa olabihedha ofuru wa olabihedha mudhidhi guru wi nimulabele Yehova venjivene

12. Yotagiha ya Nowé na amudhaye ennisunziha nni?

12 Mukalelo wofanyelela wa olabihedha ofuru bwa olabihedha mudhidhi na guru dhehu wi nimulabele Yehova mwawakwana. Okosa ejuwene ononibarela na dhofuna dha elabo vina otameletxa dhilobo dhamakamaka dha mwigumini. (Galásia 5:16) Kobuwela yakosile Nowé na amudhaye. Awene akala mwilaboni mwadhaalile obure. Mbwenye aweneya kakosa esile dhera anamwanddamani awa. Awene azuzumela okosa mabasa avahile Yehova. Ahimaga pangaya, ahiddoddela dhoja  dhawa vina dha dhinama, vina anawaddela attu ena odha wa mpulo. “Nowé ovirihamo dhetedhene dhimurumile Mulugu.” (Wita 6:22) Ninga yopurelamoya, Nowé na amudhaye ahiviluwa omagomelo wa elabo yadhalile obure.​—Ahebreu 11:7.

13. Elobo gani enirumile Yehova wi nikose?

13 Elobo gani enirumile Yehova wi nikose masaka abano? Ninga anamafwara a Yezu, ninoziwa wi Mulugu ohiniruma mabasa a olaleya. (Kengesa Luka 4:18, 19.) Masaka abano, Satana onowattitta attu enjene, nanda aweneya kanwodha ozinddiyela wi adhari a marelijiau a ottambi, ahimageya na otameletxa dhilobo, vina anojiwa murima na dhamwilaboni. (2 Korinto 4:4) Moligana na Yezu, iyo nihikaana gari ya wakamihedha attu eena okaana eziwelo vina omulabela Yehova, Mulugu wa ofuru. (Mateu 28:19, 20) Walaleya attu eena elobo yorutxa. Numba dhiina attuya kanfuna oziwa miselu dha Mulugu, eena anonobela owali nigafunaga walaleya. Vowi Mulugu ohiniruma wi nalaleye, iyo ninofanyeela ovivuza, ‘Miyo ddinowodha olabihedha ofuru wi ddikosena dhilobo dhinjene mmabasani a Yehova?’

14, 15. Elobo gani ensakula okosa attu enjene a nikuru na Yehova? (Koona foto eli omaromo.)

14 Ejo enowalibiha attu enjene a nlogo na Yehova ononelamo wi omagomo oli vakuvi, enokamihedha ovugulela dhilobo dhomaningoni vina oroma mabasa a opionero. (1 Korinto 9:19, 23) Apionero ena anlabela mmuruddani mwawa, mbwenye eena anomwalela milogo dhintamela nikamihedho. Mwari mwa vyaka tanu dhivirile, okwaranya muttengo wa attu 250.000 ahiroma mabasa a opionero, ovanene muttengo wa attu 1.100.000 anolaba ninga anamalaleya a mudhidhi wotene. Elobo yohagalaliha oziwa wi attu enjene anolabihedha ofuru wawa mmabasani a Yehova na mukalelo wofwanyelela!​—Masalmo 110:3.

15 Elobo gani enakamihedha awene olabihedha ofuru wawa na mirugu? Kawubuwele John na Judith, alabile dhilabo dhottiyana-ttiyana mwari mwa vyaka 30. Awene alogile wi mabasa a eskola ya apionero aromile yaka ya 1978, nanda anamasunzaya anlibihiwa wi amwalele wego wali ojombeliwa wa anamalaleya. Dila dhinjene John wansaddulela mabasa aye wi akaane egumi yovevuwa. Mudhidhi na mudhidhi, wanfuna odhowa olaleya elabo yina. Txini yamukamiyedhile okwaranya makattamiho aye a osunza elogelo eswa ofiyedha olemela yeddelo na dhilemelelo dha dhilabo dhina? Awene anlobelo wa Yehova vina ankuluvela nikamihedho naye. Ewilemo dhavi mwa omulabela Yehova na mikalelo dhottiyana-ttiyana mwari mwa vyaka esi? John ohiloga: “Ddanoona-wene wi mabasa akosemi ali a makamaka. Ddanimoona  Yehova vakuvi vaga, ninga babi wokwela. Ovano ddihinomelamo deretu dhologa dha Tiago 4:8 ‘mmususele Mulugu iyene onele okala vakuvi venyu.’ Ddanziwa wi ddifwanya yatamela miyo, yofuna yohagalaliha ya mwigumi mwaga.”

16. Attu matxikwi menjene alabihedhe dhavi ofuru wawa na mirugu?

16 Attu eena anomutagiha John na Judith, asakulaga olaba ninga apionero mwa mudhidhi mwinjene. Sabwa ya mikalelo dhottiyana-ttiyana, ena anosakula olaba opionero wa mudhidhi mung’ovi. Ena anokamihedha mabasa a omaga ankosiwa orugunuwa elabo yetene. Motagiha, muttengo wa abali na arogora 27.000 ahidhowa okamihedha omaga kwatti ya elabo yo Warwick, Nova York. Eena adhowile okamihedha mudhidhi wa sumana bili, ena mwari mwa myeri ming’novi, enagu mwari mwa yaka modha mbwenye ahikalawo asakuleli okamihedha vyaka dhinjene. Mwa enjiya wa abali aba vamodha na arogoraya ahikosa masasanyedho wi akamihedhe o Warwick. Awene yotagiha yaderetu ya attu alabihedhe ofuru wa omutamaalela vina omuttittimiha Yehova Mulugo wa ofuru!

17. Elobo gani enjedhela iyo akala ninolabihedha ovanene ofuru wehu na eziwelo?

17 Iyo ninotamaalela vaddiddi sabwa ya omuziwa Yehova vina ofwanya ofuru wa omwebedha. Ndoweni nitonyihedhe osakula wa ofuru okosile iyo okala wa ttima vaddiddi. Ottiya olabihedha dila yabure, ndoweni nimulabele Yehova kakamwe mwa apale vanwodhela iyo. Iyo ninowodha ohagalala na mareliho alibelile onivaha Yehova ninga mulogeliye: “Dhopaddutxiwa dhinojyedha ovuniwa mmadani modhari ontolotxa, dhidhe ojavo ofuru, nthithimiho ninakela ana Mulugu.”​—Roma 8:21.