“Dhetene dhiddiwalewe ddilogaga vamentoni va athu enjene, àfiyedhena athu ororomeleya, anziwa wasunziha athu ena.”—2 TIMÓTEO 2:2.

JIBO: 42, 53

1, 2. Attu enjene anoonamo dhavi mabasa awa?

ATTU enjene anoona wila enkosani kahiyo yaderetu, obe masiki akose na guru kavo muttu onoona. Mu dhilemelelo dhina, attu enjene agamala oziwana, anokaanaga elemelelo y’ovuza: “Weya onkosa mabasa gani?”

2 Bibilia dila dhinjene onowaloga attu ataganyihaga na mabasa akosani. Motagiha, onologa wi “Mateu wali namapitxiha musoko,” Simoni namaddugudda thebe,” vina “Luka ñganga wokweleya.” (Mateu 10:3; Merelo 10:6; Kolosi 4:14) Mudhidhi mwina, Bibilia onowaloga attu attomiwe na Mulugu mwinya wi akose mabasa aye. Ndoweni nimubuwele Mwene David, namavuhulela Eliya vina murumiwi Paulo. Alobwana aba aahika ttima mabasa anivahile Yehova. Ninga awene, iyo vina ninofanyeela wika ttima mabasa ali otene avahiwehu na Yehova.

3. Anddimuwa anfanyeelela eni washagiha azombwe? (Koona foto omaromo.)

3 Iyo ninokwela omulaba Yehova vina ninowika ttima mabasa  anittomeliye. Enjene mwa iyo, ninoziveliwa vaddiddi mabasa ankosehu, noona ninovilibihedha wi nipurelemo vopitta egawodheya. Yokubanyiha jawila muttu agaroma wuluvala, kankaana ewodhelo y’okosa mabasaya ninga mwakoseliye bali muzombwe. (Kohelét 1:4) Eji elobo enatotela makattamiho adhari enjene a Yehova. Nsaka nttino, mabasa a olaleya anodhowavi vasogorho, nanda nikuru na Yehova ninolabihedha tekinolojia ya nsaka nttino wi afiyedhena muttaka wapama attu enjene. Mbwenye mudhidhi mwina enowarutxaga abaliya ali akalaba osunza mikalelo miswa dh’okosana mabasaya. (Luka 5:39) Kahiyo elobo yotikiniha akala muttu oyeveliwa guru mudhidhi onunuwiye. (Gano 20:29) Noona, johagalaliha vina enolagiha okwela wawoona anddimuwa ashagihaga azombwe wi akaane izo yaderetu munikuruni na Yehova.—Kengesa Masalmo 71:18.

4. Attu enjene anrutxeliwa eni wattoma azombwe? (Koona kasha, “ Enddirutxela Eni Wattoma Attu Eena.”)

4 Mudhidhi mwina anddimuwa anorutxiwa wattoma azombwe wi asogorhele mabasa. Ejo enowakosihaga abali enjene wundeya guru sabwa ya ohikosa mabasa anazivela. Enaya txino anowubuwelaga wi nigattoma anohalana ettomo yehu. Enjiya anubuwela wila agahisogorhele anya mabasaya kanapule deretu. Mudhidhi mwina, enaya anubuwela wila kanetxa mudhidhi wi ashagihe attu eena. Masiki dhawene, azombwe anofanyeela ofwasa akala kanttomeliwa mabasa obe kanshagihiwa elobo.

5. Mavuzo gani anasekeserhiwe mwari mwa mutoma obu?

5 N’eji ekaleleni yaderetu anddimuwa washagihaga azombwe wi akaane efunelo ya mabasa? Awene anawodhe dhavi okosa ejiya? (2 Timóteo 2:2) Azombwe anfanyeelela eni okaana yubuwelo yapama agalabaga na anddimuwa ana eziwelo oku asunzaga okosa dhilobo dhina? Voroma ndoweni nubuwele, mushagihelo omushagihile Mwene David mwanaye wi akose mabasa amakamaka.

DAVID ONOMUSHAGIHA SALOMAU

6. Txini yafuna okosa Mwene David? Yehova wamwaddelile eni?

6 Mwari mwa vyaka dhinjene, David wanttawela oku-noku. Mbwenye mudhiliye okala mwene iyene wahifwasa vatakulu vaye. Nomala wahiloga na namavuhulela Natan: “Miyo ddinkala varhuwani, numba emagiwe na miri dha sedru; oku Yobo ya Nipagano na Nabuya ekalaga mmusagalani.” David wafuna amage mparha wokoddela wa Yehova. Natan omwakula: “Pu mwenemo, eraní endha mmurimani mwenyu, vowi Nabuya oli na nyuwo.” Mbwenye ejoya kiyali efunelo ya Yehova. Iyene wahiloga na Natan wi amwaddele David: “Musana wokalamo miyo, onddimagela kaiyo weyo.” David wanziwa wila mwana waye mmodha ddigamagile mparha. Yehova wahiloga wila txipo kagamunyanyalile David. Iyene woonilemo dhavi?—1 Mapadduwo 17:1-4, 8, 11, 12; 29:1.

7. David woonilemo dhavi mweeddihedho wa Yehova?

7 Txibarene David wanfuna omaga mparha wa Yehova, mbwenye makani ali awi David wahikosa dhilobo dhabure. Masiki dhawene iyene wahisogorhela masasanyedho a mabasa agakosile mwanaye, Salomau. David wahimukamihedha wasakula anamalaba vina ogubela mijila,  nddarhama, parata, safuri na miri. Iyene koova wi anadhe ayelele nttittimiho nigadhilevo sabwa ya mabasaya omaga mparha, wadhile oziwiwa ninga mparha wa Salomau. Ottiya eji iyene omulibiha Salomau eraga: “Ovano mwanaga, Nabuya akale na weyo, avirihemo dhipikirheliye, aulibihedhe ommagela musana waye.”—1 Mapadduwo 22:11, 14-16.

8. David wobuwelela eni wila Salomau kagawodhile weddiha mabasa a omaga mparha? Nanda iyene okosile eni?

8 Kengesa 1 Mapadduwo 22:5. Txino David agahubuwela wila Salomau kagawodhile weddiha mabasa manddimuwa ninga abalene. Mohaganyedha mparhaya wali ‘munddimuwa vaddiddi’ nanda Salomau wali ‘muzombwe vina kana eziwelo yomaga.’ Masiki dhawene David wanziwa wila Yehova agahimukamihedha Salomau wi awodhe okosa mabasa aderetu. Noona David wahikosa guru eli yotene wi amukamihedhe weddiha mabasa aba manddimuwa.

WASHAGIHE ATTU EENA

Ninohagalala vaddiddi wawoona azombwe attomeliwaga mabasa meena mmulogoni (Koona ddima 9)

9. Anddimuwa anfanyeelela eni okala ohagalala agattomaga attu eena? Katagiha.

9 Anddimuwa a mulogo kanfanyeela okubanya agafunaga omuttoma muzombwe mmulogoni. Notene ninoziwa wila elobo yamakamaka y’okosa nsaka nttino, ku okosa efunelo ya Mulugu. Washagiha azombwe wi akose mabasa mmulogoni, enokamihedha mabasaya okosiwa pama. Kobuwela dhahi. Valiwe mwana txino wannimona babo bageeddiha mota. Vonuwile weyo, txino iyene oroma owaddela meddihedho a motaya. Na mudhidhiya weyo osasanyiha majangarha a weddiha mota, nanda bugeddiha weka. Masiki dhawene babo wannuvahavi malago. Mudhidhi mwina bagauttiyedha wila weeddihe vang’onovi. Voluvala babo, dila dhinji weddiha ddi weyo. Koddi  baboya wansilidhiwa sabwa ya weyo weddiha motaya? Nne, mohaganyedha onoziveliwaga oziwa wila weyo onoweeddiha deretu. N’ekalelo yakakene, abali owunuwelavo anoziveliwaga wawona azombwe ashagihilani adhowaga vasogorho na mabasa a munikuruni na Yehova.

10. Mizé wannivittukulela sabwa ya onddimuwa vina otamaaliwa wavahiwiye?

10 Nikale pasope wi ninakaane nrima na mabasa attomeliwe muttu mwina. Ninofanyeela osunza yotagiha ya Mizé, nsaka naromile ana Izrayel enagu ologa ninga anamavuhulela. (Kengesa Olebeliwa 11:24-29.) Josuwé wanfuna wamaaliha na dhokosa dhawa mbwenye Mizé wahiloga: “Onowakalela nrima na thangwi yaga? Egali yapama-wene, athu a nlogo notene na Nabuya akalá anamavuhulela, muya waye watitela okalaga na awene!” Mizé wanziwa wila ddi Yehova wasogorhela mabasa aba etene. Ottiya wila atamele nttittimiho naye, Mizé wafuna wila emeleli etene a Yehova attomeliwe mabasa. Kito iyo? Ninohagalala wawona attu eena attomeliwaga mabasa a Yehova?

11. Mbali mmodha ologile eni sabwa ya wattoma attu eena?

11 Ahikalawo abali enjene animulabela Yehova mwari mwa vyaka dhinjene, nanda anowashagiha azombwe wila attomeliwege mabasa. Motagiha ndoweni nimubuwele mbali ontxemerhiwa Pedro. Mwari mwa vyaka 74 bali mmabasani a vawoka a Yehova, vyaka 35 olabile o kambirhinya ya katti ya Europa. Vyaka dhinjene wali musogorheli wa Kambirhinya ya Mabasa (Departamento de Serviço). Musogorhomwa mabasaya aba ahittomeliwa mbali Paulo, mumaleliye oshagihiwa na Pedro. Koddi Pedro wahisilidhiwa na masadduwoya abo? Nne. Iyene belaga: “Enddizivela jawila vahikala abali ashagihiwe mowakwana wi arumeele mabasa ninga aba manddimuwa, vina oziwa wila anoweeddiha deretu.”

WARIHA ANDDIMUWA

12. Yotagiha ya Roboau ennisunziha eni?

12 Roboau mwana wa Salomau musakuliwiye ninga mwene, wahitamela zelu dha anddimuwa eedda na babe Salomau wi awodhe weddiha pama mabasa aye. Musogorhomwa iyene opwaza malagoya! Nomala odhowa otamela malago a azombwe eddiyena oromana wuyimani. Musogorhomwa vadhile ngovi. (2 Mapadduwo 10:6- 11, 19) Ninsunzavo eni? Ja zelu otamela mirugu na abale ali owunuwelavo vina ana dhotagiha dhinji opitta iyo. Kavali nikokomezo wila azombwe akosege dhilobo ninga mwakosiwani masaka a mundduni. Masiki dhawene, anofanyeela wiwelela malago a anddimuwa, vina kamaguvele ologa wila mukalelo oneddihani dhilobodha kunttidda mpirha.

13. Azombwe anfanyeelela eni olaba vamodha na anddimuwa?

13 Masaka meena azombwe anottomeliwaga okosa mabasa akosiwa na mbali munddimuwa vina weziwelo. Noona jaderetu azombwe osunza mabasaya na anddimuwene-abo. Yotagiha elogiwe mundduni, mumaleli Paulo ohala vamburoni va Pedro ninga musogorheli wa kambirhinya na Betel, iyene ologa wila, “ddivira vyaka dhinjene ddikumbirhaga malago a mbali Pedro, ovano ddinowalibiha attu eena wila akosege dhawene.”

Paulo olabihedha mudhidhi mwinjene wi amushagihe Timóteo nanda Timóteo wansunza deretu

14. Mukalelo olabile Paulo na Timóteo ennisunziha eni?

14 Timóteo bali muzombwe olaba na Paulo mwari mwa vyaka dhinjene. (Kengesa Filipi 2:20-22.) Paulo wahiloga na akadda Korinto eraga: “Apa ddinourumelani Timóteo, wi aukamyedheni, iyene ddimwanaga wokweleya, ddawiwananeyana na Mulugu. Iyene onere oubutxedhani dila dhomfwarana Kristu dhutonyihedheni miyo, dhineddanemi, dhinsunzihemi mmitugumanoni mwetemwene. (1 Korinto 4:17) N’eji ninowona wila txibarene Paulo na Timóteo alaba vamodha nanda ankamihedhana muttu na mukwaye. Paulo olabihedha mudhidhi mwinjene wi amushagihe Timóteo “dila dhomfwarana Kristu,” nanda Timóteo wansunza deretu. Paulo wanziveliwa deretu na Timóteo nanda wahikaana ebaribari yawi Timóteo agahiwodha weddiha pama mulogo w’oKorinto. Anddimuwa a mulogo anofanyeela ofara yotagiha ya Paulo agafunaga washagiha abali eena wi attomeliwe mabasa mmulogoni.

MUTTU-MUTTU OKAANA EPADDI YADERETU

15. Nlebo na Roma 12:3-5 ninnikamihedha dhavi okwaranya masadduwo ampadduwa?

15 Ninkalawo masaka otikiniha. Nikuru na Yehova velaboni ya vati ninowunuwavi na mikalelo dhoittiyana-ttiyana. Eji enolagiha wila vanokala matxinjo menjene. Masadduwo meena anonipatta nanda menaya borutxa okwaranyawa. Mbwenye oviyeviha na wang’anetxa esile dhinfuna okosa Omwene ottiya dhofuna dhehu onele onikamihedha okwaranya masadduwoya abo. Nigakosa ejuwene ninokalavi owiwanana. Paulo wahalebela Akristu o Roma: “Miyo na guru dha mahala avahiwemi, ddinologa na mmodha-mmodha wenyu wi ahivyonena onddimuwa opitha eliye, aziwe ovipimana ebaribari, afwaraga makalelo a nroromelo nimvahile Mulugu.” Wahiloga wi moligana na vyano dha nningo dhinlabani  mabsa ottiyana-ttiyana, muttu-muttu wa mmulogoni okaana mabasa ottiyana.—Roma 12:3-5.

Attu etene a nlogo na Yehova anofuna okamihedha mabasa a Omwene  vina okosa enfunani

16. Txini enfanyeela okosa mukristu wi emetxe murenddele mmulogoni wa Yehova?

16 Attu etene a nlogo na Yehova anofuna okamihedha mabasa a Omwene vina okosa enfunani. Abali ali anddimuwa anowashagihaga azombwe. Abali ali azombwe anttomeliwa mabasa anofanyeela okurumuwa vina oriha dila dhapama. Abali anowatamaalela awadhiwa anakamihedha vagapadduwa masadduwo ninga abuwene. Ayana abo anomutagiha Prisila, olabile na nroromelo noliba na mamunaye Ákila.—Merelo 18:2.

17. Yezu washagihile anamasunzaye wi akose mabasa gani?

17 Yezu ottiya yotagiha yapama ya washagiha attu eena. Yezu wanziwa wila attu eena anfanyeela weddiha mabasa aye. Txibarene wanziwa wila anamafara aye aali attu ohiligana. Masiki dhawene wahikaana ekuluvelo yawi muselu wapama ogahilaleyiwa opitta mukoseliye. (Joau 14:12) Iyene wahashagiha deretu, nanda aweneya ahiwodha okosa mabasaya mowakwana.—Kolosi 1:23.

18. Mabasa gani anakaanihu musogorho? Masaka abano nina mabasa gani?

18 Mukweli Yezu Yehova banvenyiha mu okwani ohinvaha mabasa manddimuwa “omwira mwinya ompitha onddimuwa wotene, owodha wotene, guru dhetene dhineddiha dhiliwo dha elabo ejino na dh’elabo enadhe.” (Éfeso 1:19-21) Masiki akala ninokwa koddo ya Harmagédon ehinatti ofiya nanda banilivi emelile a Yehova ninele ovenyihiwa mu okwani, vina ninele okaana mabasa menjene mwilaboni eswa. Mbwenye ovanene nihittomeliwa olaleya miselu dhapama vina wakosa anamasunza. Noona akala oli muzombwe, obe kalaba onofanyeela odhowavi vasogorho oku “othangaramelaga mabasa a Nabuya.”—1 Korinto 15:58.