Skip to content

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Select language Etxuwabo

Jakob okalile ziza na Mesiya sabwa ya ogula ottaji wa Ezawú?

Mavuzo Ankosa Anamengesa

Mavuzo Ankosa Anamengesa

Mu Izrayel wa wale, wi muttu akale nikolo na Mesiya yali yofuneya wi akale muttaji?

Mwawale nanonelamo dhawene sabwa ya nlebo na Ahebreu 12:16. Ninloga wi: Ezawú ‘okodda oriha dhilobo dhokoddela’ nanda banvaha Jakob ‘ttima yaye yokala mwana wa muttaji, agulihaga na muziyo na mbalaye Jakob.’ Nona ninowodha wubuwela wi Jakob muguliliye ‘ttima yokala muttaji’ venevo owakela gari yokala ziza na nikolo na Mesiya.​—Mateu 1:2, 16; Luka 3:23, 34.

Nona masunzo oririmela a Bibilia anowooniha wi kili yofuneya wi nikolo na ziza na Mesiya nikale na mwana wa muttaji. Ndoweni nitanaalele dhologa dhina mwari mwa makaniya aba:

Rubeni mwana wamuttaji wa Lea na Jakob, vowi Jakob wana ayana eli, Jese wali mwanaye wamuttaji wambalileyi na Rakeli. Mwakosele Rubeni mararuwo, wahiyelela gari yaye yokala mwana wamuttaji, bavahiwa mbalaye Jese. (Wita 29:31-35; 30:22-25; 35:22-26; 49:22-26; 1 Mapadduwo 5:1, 2) Mwadhawene Mesiya kadhile mwari mwa ziza na Rubeni nne vina na Jese. Iyene wadhile mwa Juda mwana wanonai wa Lea.​—Wita 49:10.

Nivuru na Luka 3:32 ninowaloga makolo matanu a ziza na Mesiya, kadda ziza nahikaana muttaji. Boaz wali babi wa Obede, Obede wali babi wa Jese.​—Ruti 4:17, 20-22; 1 Mapadduwo 2:10-12.

Jese mwana David kali muttaji. Iyene wali mwana womariya mwana wa notanunoraru. Mesiya nikolo naye ddi David. (1 Samuwel 16: 10, 11; 17:12; Mateu 1:5, 6) Nikolo nina nifarelile ziza naye ddi Salomau, nanda oddoya kali mwana wamuttaji wa David.​—2 Samuwel 3:2-5.

Ejo kintapulela wi mwana wa muttaji kana ttima. Mwana wa muttaji wanvahiwa gari yahavahiwa ayima ena. Dila dhinjene iyene wankala musogoreli wa anamudhi, wanttiyedhiwa nifumo nddimuwa.​—Wita 43:33; Olibiha 21:17; Josuwé 17:1.

Mbwenye gari yokala muttaji enosadduliwa bavahiwa muttu mwina. Abramu vamuttamagihiliye Ejumael ettomo yaye ninga mwana muttaji evahiwe Ezaki. (Wita 21:14-21; 22:2) Ninga mumalilehu ologa wila Rubeni wahakihiwa gari yaye bavahiwa Jese.

Va Ahebreu 12:16 Paulo wafuna avahe malago gani? Apa ninengesavo dhayi: “Kanakalevo jeberuwa, vina muthu ohinriha dhileveliwe Mulugu. Kammurave Ezawú, ogulihile na muzyo woja thimawe y’okala mwana muthaji.”

Paulo kawaddana makolo a ziza nigadhile Mesiya. Ottiya ejo, wela walaga akristu. Awaddelaga wi: “Myalihani dila dhokoromana dhinvirenyu, wi nnyalo na muliba otopinya ninaribituwemo” mbwenye “txenjerani wi ahikalewo muthu on’ayelele mahala a Mulugu.” Mokubanyiha-mwene ejo egahapadduwele kokosa mararuwo. (Ahebreu 12:12-16) Venevo awene agakalile ninga Ezawú ‘wahattittimihile dhilobo dhattima’ vowi wafuna akose ejile yamuzivela.

Mowiwana na dhilemelelo dha masaka abale, Ezawú wahikana gari yoperheka mukutto wa Yehova. (Wita 8:20, 21; 12:7, 8; Job 1:4, 5) Mbwenye Ezawú wazuzumeletxa dhofuna dhaye apwazaga gari yaniye yokala muttaji ofiyedha oguliha na oja. Ezawú agahiwodha orabela ngovi yamalile ologa Yehova wi egahapatta ziza na Abramu. (Wita 15:13) Iyene mwateleliye ayana eli ahamulabela Mulugu ohitonyihedha wi kavaha ttima dhilobo dhokoddela,yahasosa amudhaye. (Wita 26:34, 35) Iyene wahittiyana na Jakob sabwani Jakob wamutelile muyana wamulabela Mulugu!​—Wita 28:6, 7; 29:10-12, 18.

Dhologa esi dha Bibilia dhinnisunziha nni ttangwi ya nikolo na Mesiya? Enisunziha wi makolo a Mesiya ena ali attaji ena kaali. Miselu esi Ayuda annonelamo vina anrumela. Iyo ninziwa dhavi? Sabwani awene anrumelela wi Mesiya agadha wa ziza na David mwana womariya wa Jese.​—Mateu 22:42.