Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Etxuwabo

Porogarama ya Mutugumano wa Ttattamwa 2017

Mpaganyo wa Atugumani

Mpaganyo wa Atugumani

MATUGUMANO A VAWOKA

MABASA A BETELI Anamalaleya abatiziwe a vyaka 35 dhobaaliwa vina abale ahinatti okaana, ali anamurala a elabo ejino nanda anfuna olaba o Beteli anofanyeela ovisasanyedha wila akale vamutugumanoni a abale anfuna odhowa o Beteli, anakosiwe Ishano na mutana. Mburoya na mudhidhiya onfuna okosiwa mutugumano obu onele olaleyiwa na ottaga.

ESKOLA YA ANAMALALEYA A OMWENE Apionero ali atelani ana vyaka 23 mpaka 65 abuwene anfuna omwadha orumiwi wawa anowobeliwa okala vamutugumanoni wa abale anfuna okosa Eskola ya Anamalaleya a Omwene Ddimingu na mutana. Mburoya na mudhidhiya onfuna okosiwa mutugumano obu onele olaleyiwa na ottaga.

 MPAGANYO WA ATUGUMANI

ANAMATONYA Anamatonya attomeliwe wukamiha. Ninowukumbirha wila wawiwelelege kakamwe ofaraga musogorhelo wawa modheela vowimetxa mukukutta, waweeddiha attu, ottidda mipaddo na dhilobo dhiina.

OBATIZO Mburo wa abale andowa obatiziwa onele okoyiwa na mutanene osogorho wa palku. Abale anfuna obatiziwa, agilati mburo ottomeliwani diskursu ya obatizo ehinatti oroma Sabuddu membesi. Kadda muttu onofanyeela odhana tuwalia na dhabalo dhofanyeela obwinihiwana.

MVAHO Vahinongiwa muttengo mwinjene wila vakale mipaddo dhofanyeela, dhipano dhovavihana mazu, na mabasa mena menjene aniwodhihile woona mutugumano obu wa Ttattamwa nanda onikamihaga okala marho wa Yehova. Mvaho wawo omperheka weyo na murima wotapuwa onokamihedha opitxela muttengo obu vina onokamiha mabasa ankosiwa elabo yotene. Wila ohitabuwe, vahipakiwa makasha a mivaho mburo obu wotene. Mvaho dhotene dhinotamaaleliwa vaddiddi. Nikuru Nolamulela ninowutamaalelani sabwa ya okamihedhaga mabasa a Omwene na murima wotapuwa.

NIKAMIHEDHO NA EGUMI Ninowukumbirha wubuwelaga wila mparha obu bwa EREDDA YORURUMUTXA BAHI.

DHORIMEELA DHIFANYIWE Dhilobo dhotene dhinddoddiwa dhinofanyeela odhowiwana okule oli Mparha wa Dhorimeela Dhifanyiwe. Akala ohirimeeliwa elobo kadhowa wenewo woone akala ehifanyiwa. Aima aneedda dhuwa-dhuwa ahinziwa oli amambali awa sabwani ahirimeela, anofanyeela ottukuleliwa mparha obu. Mbwenye mparha obu kunfanyeela wooniwaga ninga mburo onkoyiwa aima. Ninowukumbirha, anawo akalege venevo vali weyo.

MIPADDO Ninowukumbirha wila warihe attu ena. Kobuwela wila mipaddo dhinfanyeela okoyeliwa abale adhile na nyuwo bahi, ankala na nyuwo numba modha obe animusunza Bibilia na nyuwo. Yofuneyaya jawila kamuttiye bure-bure dhitagano vadhulu va mipaddo waddamana na nyuwo.

MABASA A OVIPERHEKA Akala onofuna oviperheka wila okamihedhe mabasa a mutugumano obu wa Ttattamwa, kaapange abale ali mparha obu.