Finlândia

Osunziha

Okumbuza

Olaleya

Mmutugumanoni mwehu kaninamo nikuru na anamakutta nimpitxiwa. Mbwenye ninga mwakoseliwani mwaromeliwe mutugumano wa Okristu, asogorheli oofanyeela anottomiwa ‘wila akumbuzege mulogo wa Mulugu.’ (Merelo 20:28) Anddimuwa aba a mmulogoni bowarala mpaddi wa omuyani abene ansogorhela mmulogoni vina ankumbuza, ‘kayo na okurhumiziwa, mbwenye na ofuna, kayo na murima onunlela opurana, mbwenye na oderetu.’ (1 Pedro 5:1-3) Mabasa gani annikoselani?

Anonisogorhela vina anonang’anela. Musogorhelo wa anddimuwa a mmulogoni onobarela mulogoya mpaddi wa omuyani. Sabwa ya oziwa wila Mulugu ohakuluveliha mabasa aba a makamaka, anddimuwa a mmulogoni kannyigala nlogo na Mulugu, mbwenye anokamiha wila nittugareye vina nisanzaye. (2 Korinto 1:24) Ninga mukumbuzi munsapiheliye mabilaye nimodha-nimodha na ntidi, anddimuwa a mmulogoni anotamela omuziwa muttu-muttu oli mmulogoni.​—Gano 27:23.

Anonisunziha okosa ofuna wa Mulugu. Kadda sumana, anddimuwa a mmulogoni anowimelela matugumano a mulogo wila alibihe nroromelo nehu. (Merelo 15:32) Alobwana aba aviperhekile anosogorhela vina mabasa a olaleya bagalaba na iyo vina baganisunziha makalelo otene a olaleya.

Anonivaha nlibiho na muttu yeka. Wila atanaale esile dhinfuna muttu-muttu mpaddi wa omuyani, anddimuwa a mulogo wehu anodha onoona mmatakulu mwehu obe anologa na iyo o Numba ya Omwene wila anikamihe vina anipangarhaze na Malebo.​—Tiago 5:14, 15.

Mabasa awa mmulogoni balivi, anddimuwa a mmulogoni enjiya ahikaana ganyo na ntakulu ninfuna mudhidhi na ntanaalo nawa. Ninofanyeela warihaga abali aba anlaba na guru.​—1 Tesalónika 5:12, 13.

  • Mabasa a anddimuwa a mmulogoni bavi?

  • Makalelo gani annitanaala anddimuwa a mmulogoni?