Skip to content

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Select language Etxuwabo

Bani Ankosa Ofuna wa Mulugu Nsaka na Ovanene

Anamoona a Yehova anofanyeya mwilaboni mwetemwene, ba maziza na meedelo otene. Txini egumanihile nikuru ntti na attu?

Ofuna wa Mulugu Txini?

Mulugu onfuna wi attu otene aziwe efunelo yaye na elabo ejino. Efuneloya ejo jivi, vina Malabo abano onasunziha eena sabwa ya ejene bani?

Anammona a Yehova Attu a Mukalelo Gani?

Onaziwa Anamoona a Yehova angasi? Weyo onziwa eni mwaha wa iyo?

Nintxemerheliwa Eni Anamoona a Yehova?

Ndoweni noone dhilobo ttaru sabwaya evahiwehu nzina ntti.

Ebaribari ya Bibilia Yafanyiwe Dhavi Wili?

Ninziwa dhavi wila nihikana eziwelo y’ebaribari sabwa ya ensunziha Bibilia?

Ninburutxele eni Tradução do Novo Mundo?

Txini enkosiha yotapuleliwa eji okala yottiyana?

Txini Enziwiwe Enkosiwa Omatugumanoni Ehu?

Iyo ninotugumana wi nimusunze Bibilia vamodha, vina ninolibihana. Weyo onomoyeliwa!

Otugumanaga na Akristu Akwihu Onnipurela Dhavi?

Mazu a Mulugu anonilibiha. Kasunzavi wi opurelemo matugumano ninga aba.

Omatugumanoni Wehu Onziveliwawo Eni?

Wahiromaga ovivuha txini empadduwa omatugumanoni wehu? Mohaganyedha weyo onele otikina sabwa ya masunziho anafanyiwe.

Ninivisasanyedhela Eni Nigadhowaga Omatugumanoni?

Mulugu ononamo dhavi sabwa ya wabala? Kasunza sabwa ya magano a Bibilia annikamihedha osakula dhowabala dhehu vina ovisasanyedha wehu.

Onawodhe Dhavi Ovisasanyedha Deretu wi Odhowe Omatugumanoni?

Ovisasanyedha mutanene dhinasunziwe enowukamihedha opurelamo matugumanoya.

Webedha wa Ntakulu Txini?

Masasanyedho aba anakamihedhaga dhavi onfiyedha Mulugu vina anlibiha dhavi onamudhi wawa, kaziwa sabwa ya ejene.

Nindowelani Omatugumano a Murudda?

Yaka ejino, omatugumanoni wehu vanele okosiwa dhilobo ttaru dholibiha. Onapurelemo eni ogadhowa omatugumanoniwa?

Mabasa Ehu a Olaleya-Omwene Asasanyedhiwe Dhavi?

Ninfara yotagiha ya Yezu bali velaboni ya vati. Marhe gani meena a olaleyana?

Pionero Txini?

Anamoona eena anovivelela olaba mawora owakwana 30, 50 obe okwaranya, mmabasani a olaleya vamwerini. Txini enakosiha olaba dhahene?

Dhiskola Gani Dhisasanyedhiwe Apionero?

Mashagiho gani a vawoka anvahiwa abele annonga mudhidhi mwinji alaleyaga-Omwene?

Anddimuwa a Mmulogoni Anlabela Dhavi Mulogo?

Anddimuwa a mmulogoni alobwana avaddile mpaddi womuyani ansogorhela mulogo. Awene ankamihedha dhavi?

Mabasa a Adhari Oorumeeliwa Bavi?

Adhari oorumeeliwa anokamihedha mulogo wedda n’osanzaya. Kasunza sabwa ya mabasa aba wi oziwe mukalelo onakamihedhani abale anda wona matugumanoya.

Asogorheli a Milogo Annikamihedha Dhavi?

Asogorheli a milogo aneddelela eni milogo? Weddelela wawa enukamihedha dhavi?

Ninakamihedha Dhavi Abalihu Ali Mmasosoni?

Agapadduwa masoso momaguva-mwene ninowavaha nikamihedho mpaddi womaningani vina mpaddi womuyani abalihu. Dhavi?

Mwimeleli Wororomeleya Vina Wamalago Bani?

Yezu wahiloga wi ohimuttoma mwimeleli agavahile poso mmidhidhinimwa. Ejiya enkosiwa dhavi?

Nningo Nolamulela Ninlaba Dhavi Nsaka na Ovanene?

Vyaka zana dhoroma nikuru ning’ono na anddimuwa vamodha na arumiwi ahilaba ninga nningo nolamulela mmulogono mwa Okristu. Kito Malabo abano?

Betel Txini?

Betel wego wamakamama vaddiddi mwa mabasa ankosihu. Kasunza sabwa ya abale anlaba wenewale.

Va Katti Vankosiwa Eni?

Ogafiya o katti onomoyeliwa. Ninouwoba wi okose ejuwene!

Manivuru Ehu Anlebiwa vina Antapuleliwa Dhavi?

Ninopida manivuru okwaranya dhilogelo dhowakwana 700. Ninkoselani guru niga eji?

Mabasa Ehu Ankosiwa Elabo Yetene Ampitxeliwa Dhavi?

Txini enkosa nikuru nehu mottiyana na makapela meena, attu agapitxa

Nimmagela Eni vina Nimmaga Dhavi—Numba dha Omwene?

Sabwaya jani mimburho dhehu dhowebedha dhigakuweliwa Numba dha Omwene? Kasunza sabwa ya dhomagiwa esi mukalelo onkamihedhani milogo.

Nikalivehi Dhavi Numba Yehu ya Omwene Yaderetwene?

Osasanyedha vina okoddeliha Numba dhehu dha Omwene enomuttittimiha Mulugu. Masasanyedho gani ankosiwa wila okoddelihiwe Numba dha Omwene?

Bibilioteka Oli mu Numbani ya Omwene Onnipurela Dhavi?

Ogahiziveliwa opepesa wi okanevi eziwele sabwa ya Bibilia? Kadhowa o Bibilioteka wa Numba ya Omwene!

Mu Web Site Wehu Munfanyeya Eni?

Weyo podi oniziwavi, oziwa enrumelihu vina dhowakula dha muvuzo dhindela mBibiliani.

Onele Okosa Ofuna wa Yehova?

Yehova Mulugu Onowukwela. Onalagihe dhavi wi onofuna omuhagalaliha iyene mwigumi mwawo?