Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Etxuwabo

Muya Dha Abale Akwile—Dhinowodha Wukamiha Obe Wuputhula? Dhihikalawo Txibarene?

Osadduwela Wumburoni Onkala Muya

Osadduwela Wumburoni Onkala Muya

Satana mwalabihedhiye nowa wila aloge na Eva, Eva wahimusadduwela vina Mulugu

Athu otene a omuyani aathanddile Yehova aali aderetu. Mumalelani mungelo mmodha wahisadduwa bakala wabure. Iyene ddi Satana Ddiabo. Satana wafuna wila athu a velaboni ya vati amwebedhege iyene othiya omwebedhaga Yehova. Yapadduwile ji eji:

Mmunddani mwa Edeni, mwahikala miri dhinjidhene esene dhabaala misapo dhoziva. Yehova wahimpanga Adamu na mwadhiye Eva, yawila awene anfanyeela oja misapo esile s’ohikaana muladdu. Mbwenye mwahikala muri mmodha obwene walogile Mulugu yawila misapodha awene kaje. Iyene wahiloga yawila awene agaja misapodha, agahikwa wene txibarene.—Wita 2:9, 16, 17.

Siku nimodha Eva walivo yeka mudhidhi obwene walogile nowa na iyene. Txibarene, yalogile kayali nowa; oddu wali Satana Ddiabo oddwene wakosihile nowa ejile okala ninga yela ologa. Satana wahimpanga Eva yawila iyene kooja musapo obule wakooddihiwe, iyene agahikala wa zelu ninga Mulugu. Iyene vina wahiloga yawila Eva kagakwile. Dhologa esi dhobiili dhali othambi. Masiki dhaenevi, Eva wahimuroromela Satana baja musapoya. Vasogorhova, iyene wahinvahamo Adamu, nanda iyene baja vina.—Wita 3:1-6.

Mwa nipadduwo nthi, ninosunza yawila Satana musadduweli vina muthambi. Iyene wahimpanga Eva yawila konvanya Mulugu, iyene kagakwile. Oku wali othambi. Iyene ohikwa txibarene ninga mukweli Adamu. Venevo Satana kakwile, masiki omagomowa vanakwiye sabwa ni ohithega. Mpaka ovanene iyene onokalawovi bagapupurutxa nlogo na athu. Iyene muthambi mpaka ovanene, vina onotamela wakosiha athu olupa malamulo a Mulugu.—Joau 8:44.

Angelo Ena Ahisadduwela

Musogorhomwa, angelo ena aahisadduwa bakala abure. Angelo aba aahawoona ayana ookoddela velaboni ya vati nanda bafuna ogona na awene. Noona awene aahidha velaboni ya vati baabala maningo a omuthu, a mulobwana. Mumalelani baathukula ayana abale. Eji yali yosadduwela efunelo ya Mulugu.—Wita 6:1, 2; Yuda 6.

Angelo abure aahidha velaboni ya vati oraruwa na ayana

Eji vina yahitotela nlogo na athu makathamiho vaddiddi. Awadhi a angelo aba ahabaala ana, mbwenye anaya kaali ninga abale abaaliwa na athu ena. Awene aahunuwa bakala mikango dha otimbwini vina otabala. Vasogorhova elabo ya vati yahidhaala otimbwini mpaka Yehova ogana watolotxa athu abale abure na mpulo munddimuwa. Athu aaviluwile va mPuloni wali muligani Noe na murala waye bahi.—Wita 6:4, 11; 7:23.

Mwa dhaene, angelo abale abure aahiyelela wumburoni onkala muya; awene kakwile. Mbwenye awene aahisothothiwa. Kathiyiwe wiyelela va muralani wa Mulugu wa angelo aderetu. Mowenjedhedha, Yehova kaathiyile viina wabala maningo a omuthu. Nanda omagomowa awene anela okwa siku na othongiwa onddimuwa.—2 Peduru 2:4; Yuda 6.

 Satana Ohithamagihiwa Odhulu

Satana vamodha na angelo aye abure ahithamagihiwa odhulu

Omaromo wene wa vyaka zana dha 20, wahikala koddo odhulu. Nivuru na Bibilia na Ovuhulela ninologa ejile epadduwile: “Yahitatamuwa koddo odhulu: Mikaeli [Yezu Kristu wavenyile mu okwani] vamodha na angelo aye [aderetu] ela owana na nowa [Satana], nanda nowaya vamodha na angelo aye [abure] ela owana mbwenye eji kipemberhile, nne odhulu kawali viina mburo wa awene okalawo. Noona nowaya enddimuwa yahivokedhiwa vati, nowa ya wale, ejene entxemerhiwa Ddiabo vina Satana, oddwene ompupurutxa elabo yotene ya vati enkaliwa; iyene wahivokedhiwa mutxiddo, velaboni ya vati, na angelo aye [abure] aahivokedhiwa vati na iyene.”

Eji etotile eni? Museluya onodhowavi: “Noona sabwa ya ejene weyo elabo ya odhulu ohagalale, vamodha na nyuwo munkalawo!” Angelo aderetu agahihagalala sabwani Satana vamodha na angelo aye abure, obe muya, kaaliwo viina odhulu. Kito athu a velaboni ya vati? Bibilia onloga dhahi: “Zeze tha elabo ya vati vina nyaza, sabwani Ddiabo ohutitelani, na owali onddimuwa vaddiddi, bagaziwa yawila ohalinawo mudhidhi muñgonovi.”—Ovuhulela 12:7-9, 12.

Indde, Satana vamodha na amarho aye abure anowapupurutxa vina anowatotela zeze vaddiddi athu a velaboni ya vati. Angelo aba abure antxemerhiwa adomonyo. Awene amwiddani a Mulugu. Otene babure.