Yezu bali velaboni ya vati makani asunzihetxiye attu ali sabwa ya Omwene wa Mulugu. Kito Omwene wa Mulugu txini? Onapurelemo dhavi Omweneya?