Brochura ntti ninela wukamiha osunza kakamwe mu Nzuni na Mulugu, Bibilia. Mitonyo dhili omagomo wa kadda ddima dhintonya apale vanfanyeeliwe wengesa Mbibiliani mwawo wila ofanye dhowakula dha mavuzo alebiwe na malebo ookuma.

Venevo vanengesiwe malebo a Bibilia, koona mukalelo onakulani mavuzo aba. Muttu-muttuvi oli Namoona wa Yehova onele oziveliwa wukamiha ononelamo ejile entapulela Maleboya. —Kengesa Luka 24:32, 45.

Koona: Manivuru otene aromoliwe mbrochurani mpu alebiwe na Anamoona a Yehova.