Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Etxuwabo

Masunzo a mapadduwo a Mbibiliani

Omaromelo wa Epaddi 6

Omaromelo wa Epaddi 6

Aizrayel mfiyelani Mwilaboni Yalibeli Mulugu wavaha, mburo wakosani webedha webaribari wali tabernakulu. Anamakutta basunziha Nlamulo, oku nlogona nisogorheliwaga na anamattonga. Epaddi eji enele olagiha mpattelo onapatta attu eena dhosakula dhehu. Mwizrayel-ddi-mwizrayel wahikana izo vamentoni va Yehova vina attu akwaye. Enologa monelo woniwa Debora, Nowemi, Josuwé, Ana mwana Josafat, na Samuwel munlogoni na Izrayel. Enologa vina wila attu eena ahali Aizrayel, ninga Rahab, Ruti, Jayel, na akadda Gabaón, aahisakula ovitaganyiha na nlogo na Izrayel sabwa anziwa wila Yehova wali na awene.

IN THIS SECTION

NSUNZO 29

Yehova Omusakula Josuwé

Mulugu ohimvaha Josuwé malago annikamihedhavi mpaka ovanene.

NSUNZO 30

Rahab Ohavita Anamareza

Dhirugu dha Jeriko dhahigurumusuwa. Oku numba ya Rahab jilivi yowimeleni masiki vamagiwani veruguniva.

NSUNZO 31

Josuwé na Akadda Gabaón

Josuwé omuloba Mulugu wila: “Nzuwa kemela!” Mulugu ohakula?

NSUNZO 32

Musogorheli Muswa na Ayana Eli Oliba Murima

Mukweli Josuwé, nlogo na Izrayel nihiroma wawebedha amulugu osemiwa ninga akadda Kana. Annona goi, wakamihedhi wali Namattonga Barak, namavuhulela wa muyana Debora, na Jael bali vamusasani vawa!

NSUNZO 33

Ruti na Nowemi

Ayana eeli ali amamukwela aahiyelela w’Izrayel. Mmodhayavo wakuweliwa Ruti wahidhowa olaba mmuddani, mwenemo mwamonile Boaz.

NSUNZO 34

Jedeau Ohapemberha Akadda Midia

Akadda Midia muromelani watabutxa ana Izrayel, awene amuloba Yehova wi akamihedhe. Anyakoddo ang’onovi a Jedeau awodhile dhavi wapemberha anyakoddo 135.000 a akadda Midia?

NSUNZO 35

Ana Onolobela wi Akane Mwana

Elkana omuttukula Ana, Penina na anaye adhowa webedha mu tabernakulu o Silo. Wenewo Ana olobela wi akane mwana. Pavirile yaka modha Samuwel obaliwa!

NSUNZO 36

Opikirhela wa Jefté

Jefté wapikirheli eni nanda sabwaya jani? Mwana wa Jefté wewilemo dhavi na nipikirhelo nakosi babe?

NSUNZO 37

Yehova Onologa na Samuwel

Aima eli a Namakutta munddimuwa Eli alaba ninga anamakutta va tabernakulu, aweneya kewelela malamulo a Mulugu. Muzombwe Samuwel wahittiyana na awene, nona Yehova wahiloga na iyene.

NSUNZO 38

Yehova Onomulibiha Sansau

Mulugu ohinvaha guru Sansau wi awane na Afilistiya, Sansau musakuleliye dhilobo dhabure, Afilistiya amuttidda.