Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Etxuwabo

Masunzo a mapadduwo a Mbibiliani

 NSUNZO 91

Yezu Ohivenya mu Okwani

Yezu Ohivenya mu Okwani

Mukweli Yezu, mulobwana dhahi wana ettomo wakuweliwa José wahidhowa wa Pilato wi amukumbirhe oburutxavo muruttu wa Yezu vamurini vaalani. José ohipotta nningo na Yezu muguwoni ya murhi wa linyu, omweka mwikuttani yatopihiliye vamwangoni, yali muhinekiwaga muttu. Omulagowa ofugawo na nlugu nddimuwa. Anddimuwa a anamakutta amwaddela Pilato eraga: ‘Ninowova wi anamasunza a Yezu anadhe attukulemo muruttuya agamala alogege wila ovenya mu okwani.’ Pilato ohawakula: ‘Mudhowe mwalibihe ofugawa.’

Muvirelani malabo mararu ayana dhahi ahibeha omasiyewa nanda afwanyile nluguna baniburutxiwewo. Mungelo wagilatile mwari mwa mudhiya ohawaddela eraga: ‘Kamove. Yezu ovenyihiwa. Dhowaní mwawaddele anamasunzaye wi agumane o Galileya.’

Maria Madalena ottamaga wi anfwanye Pedro na Joau. Ohawaddela: ‘Okala muttu ottukulile muruttu wa Yezu!’ Pedro na Joau attamagela ofiya omasiyewa. Moonelani wi muruttu wa Yezu kuwalimo, ahiiyelela mmawani-mwawa.

Maria mwiyeleliye omasiye ohawoona alobwana eeli bali mbamwa nanda ohalogana: ‘Kaninziwa odhowilanina Nabuya.’ Nomala mmoneliye muttu dhahi bali vatamuni omulogana: ‘Fumu, kaddaddeleni odhowilenyuna Nabuya.’ Mulobwanaya mulogeliye, “Maria!” iyene oziwa wila wali Yezu. Maria oroma wunla akuwaga: ‘Namasunziha!’ mmaleliye, omuttidda. Yezu omwaddela: ‘Kadhowa wawaddele abalaga wila weyo ohiddona.’ Maria ottamaga odhowa wawaddela anamasunza a Yezu.

Omutana wa labonene nttile, anamasunza eeli a Yezu avenya o Jeruzalemi adhowaga o Emaus. Mulobwana dhahi ohivitaganyiha na awene, ohavuza dhalogani. Awene amwakula: ‘Weyo kunewaga?’ Anddimuwa a anamakutta ahimpa Yezu, nzana. Ovano ayana dhahi anloga wila iyeneya ohivenya mu okwani!’ Mulobwanaya ohavuza: ‘Nyuwo kamunrumela dhilogile anamavuhulela? Awene anloga wila  Kristu agahikwa nanda agahivenyihiwa.’ Iyene ohawaddelavi dha Mmaleboni. Mfiyelani o Emaus anamasunza ahimukumbirha mulobwanaya wi akale na awene. Muromelani oja siyarhi nanda mulobwanaya alobelela pau, awene ahizizimuwela wila ddi Yezu. Mmaleliye orimelavo.

Anamasunzaya oheli, ahittamagela owaniwa o Jeruzalemi ahafwanya arumiwi batugumanile, nanda ahawaddela dhetene dhapadduwile. Aweneya agalivi mba, Yezu ottanyuwa, etene alivo ahimoona. Voroma arumiwi karumela wila wali Yezu. Nona Iyeneya wahawaddela: ‘Kang’anani mmadani mwaga, muddittidde. Malebo anloga wila Kristu agahivenyihiwa mu okwani.’

“Miyo ddili dilayá, ddili ebaribari, ddili egumi. Kawo onfiya wa Baba ahivirile mwa miyo.”—Joau 14:6