Skip to content

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Select language Etxuwabo

 NSUNZO 85

Yezu Onomvulumutxa Muttu Siku na Sabuddu

Yezu Onomvulumutxa Muttu Siku na Sabuddu

Vowi Afarizi annimwidda Yezu, antamela dila yomuttiddana. Awene aloga wila kiyali yaderetu Yezu wavulumutxa attu siku na Sabuddu. Sabuddu nimodha, Yezu ohinfwanya muttu wohona bagakumbirha mudila. Iyene ohawaddela anamasunza aye dhahi: ‘Guru dha Mulugu dhinele omukamihedha mulobwana oddu.’ Yezu opondda mattaka na mara aye, ohika maroveya mmentoni mwa mulobwanaya. Yezu omwaddela: ‘Dhowá wasuwe mento awo vatxelani na Silo.’ Mulobwana ohira yalogile Yezu, venevo mento aye afuguwa.

Attu amonile amutikina vaddiddi. Anloga anya-anya: ‘Mulobwana oddu dduddule wagilatetxa mudila bagaloba, obe mwina woladdanana?’ Mulobwanaya ohawakula: ‘Ddimiyo wabaliwe wohonene!’ Attu ahinvuza: ‘Ovanene owodhile dhavi wona?’ Mulogeliye yampadduweli, attuya amuttukulela wali Afarizi.

Mulobwanaya ohawaddela Afarizi: ‘Yezu ottukulile marove beka mmentoni-mwaga, baddaddela wi ddidhowe ddasuwemo. Ddihikosa ovano ddinowona.’ Afarizi amwakula: ‘Akala Yezu onovulumutxa ddabuno Sabuddu, gurudha eso kandana wa Mulugu.’ Attu eena anloga dhahi: ‘Gurudha eso kohikala dha Mulugu Yezu kagawodhile omvulumutxa muttu.’

 Afarizi ahakuweliha amambali a mulobwanaya oddu, ahavuza: ‘Ngani nyuwo, mwaninyu onwodha dhavi wona?’ Amambaliya ela wova sabwani Afarizi alogile wila muttu ddi muttu onimuroromela Yezu onottamagihiwa musinagoga. Nona awene ahakula: ‘Iyo kaninziwa. Mvuzeni mwinya.’ Afarizi ahimvuza mulobwanaya oddule dila dhinjene ofiyedha iyene wakula: ‘Alobwanani, miyo dduwaddelani dhotene. Munddivuzeletxani?’ Afarizi anyaguleya, ahimburulela otakulu.

Yezu omutamela mulobwanaya, omvuza: ‘Weyo onomuroromela Mesiya?’ Mulobwana ohakula: ‘Miyo komuziwa ddigahimuroromela.’ Yezu omwiyihedha: ‘Mesiyaya ddimiyo.’ Yezu kaali muttu waderetu? Iyene ohimukamihedha mulobwana oddule okana nroromelo.

“Nyuwo muvonya, kamunnonelamo mazu a Mulugu, vina owodha waye.”—Mateu 22:29