Epaddi eji jinromana Malebo a Egerego a Akristu. Yezu wabaliwe va muralani mung’ono wakala o sidadi dhahi eng’ono. Iyene walaba na babe, wali namasema. Yezu ddang’aniwa wi avune nlogo. Yehova wahimusakula Yezu wi akale Mwene wa Omwene wa wirimu. Akala oli mambali, kamukamihedhe mwanawo wona wi Yehova wahisakula deretu murala ogabaliwe Yezu, vina munuweloya ogonuwileyi. Omutapulele marhe ambarele Yehova mwanaye Yezu, Herodi vanfuniye ompa, vina wila malibelo a Yehova kanvonya. Omusunzihe wi Yehova wahimusakula Joau wi akale namafugula dila ya Yezu. Olibihedhe olagiha wila masiki bali muzombwe, Yezu wankwelavi eziwelo ya Yehova.