Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Etxuwabo

Txini Ennisunziha Bibilia?

 KAPITULU KUMI NA MODHA

Okaleli Eni Goi Vaddiddi?

Okaleli Eni Goi Vaddiddi?

1, 2. Attu enjene anvuza eni?

PEVO ya mutokora na muneri dhihigujula murudda. Mulobwana wana futti ohitatamula motto mukapela, bavoreya vina baapa attu gwé. Eredda enkuweliwa kanser ehimpa muyana wana aima atanu.

2 Ngovi ninga esene dhigapadduwa, attu enjene anovuza, “Sabwaya jani?” Attu enjene anovuza sabwani elabo ejino edhaala ntxiga vamodha na goi. Weyo wahiromaga ovivuza dhawene?

3, 4. (a) Mavuzo gani akosile Habakuk? b) Yehova omwakulile dhavi?

3 Nihisunza mBibiliani wi masiki muttu wana nroromelo noliba wa Mulugu wahivuza. Ninga motagiha, namavuhulela Habakuk wahinvuza Yehova: ‘Munddittiyela eni woona dhabure, oku nyuwo mukalelaga wang’anavi? Munttiyelani obure okalawovi? Okalelini otolotxa vamodha na obure vakuvi vaga? Wakulana vamodha na magudulano anttabwelani?’—Habakuk 1:3.

4 Mulugu wahakula mavuzo a Habakuk nanda wahilibela wi agahisaddula mukaleloya. (Habakuk 2:2, 3) Bibilia onologa wi Yehova onowakwela attu otene. Iyene onloga: “ddi iyene onukoyani.” (1 Pedro 5:7) Txibarene, Mulugu onowidda woona matabuwo opitta iyo. (Izaiya 55:8, 9) Mbwenye ndoweni nitanaalele nivuzo ntti: Mwilaboni mukalele nni goi vaddiddi?

 OKALELE NNI GOI VADDIDDI?

5. Anamasunziha a marelijiau enjene anloga eni sabwa ya goi? Txini ensunziha Bibilia?

5 Asogorheli a marelijiau, anamakutta vamodha na anamasunziha a marelijiau anloga wi ddi Mulugu ofunile wi attu atabuwege. Eena anloga wi dhetene dhinimpadduwela muttu, vamodha na ngovi, dhahimala oganiwa na Mulugu vina txipo kaninawodhe ononelamo sabwaya. Eena anologa wi attu anddimuwa na aima anokwa wi akale vamodha na Mulugu odhulu. Mbwenye ejo kahiyo ebaribari. Yehova txipo kantota obure. Bibilia onologa: “Nyuwo muziwa pama wi Mulugu kanira-wene dhohifanyelela, Namawodha-wodha kanira dhokoromana!”—Job 34:10.

6. Attu enjene animpwattelihela eni Mulugu muladdu sabwa ya goi ya mwilaboni?

6 Attu enjene anompwattelihaga Mulugu muladdu sabwa ya goi enooneya mwilaboni sabwani anubuwela wi ddi Mulugu onlamulela elabo. Mbwenye ninga musunzelihu Kapitulu 3, mulamuleli wa elabo ddi Satana Ddiabo.

7, 8. Mwilaboni mukalelini goi vaddiddi?

7 Bibilia ononaddela wi ‘elabo yotene eli mmadani mwa Satana.’ (1 Joau 5:19) Mulamuleli wa elabo ejino, Satana Ddiabo, mutabala vina ddwabure. Ddi iyene ‘onakwekwettela mubureni attu etene.’ (Ovuhulela 12:9) Attu enjene animutagiha iyene. Noona elabo edhaala ozivala, ntxiga na obure.

8 Ohikalawo mwaha mwina wa okalawo goi vaddiddi mwilaboni. Adamu na Eva muttegilani, aharaviha anawa yottega. Noona sabwa ya ottega attu  anowatotela goi akwawa. Dila dhiina awene anofunetxa okala amakamaka opitta attu eena. Awene anotota kani, anoraba koddo vina anowatabutxa eena. (Kohelét 4:1; 8:9) Mudhidhi mwina attu anotabuwaga sabwa ya ‘mudhidhi na rurumutxa.’ (Kohelét 9:11) Awene agakala vamburoni vohifanyela vina na mmudhidhini wohifanyela, anopadduweliwa ngovi na dhilobo dhiina dhabure.

9. Ninziwa dhavi wi Yehova ohikaana sabwa yamakamaka ya ottiya goi okalawovi?

9 Yehova txipo kantota goi. Iyene kampwattela muladdu sabwa ya koddo, otimbwini vina matabuwo. Mulugu txipo kantota ngovi ninga ottekenyeya wa elabo, pevo ya mutokora na muneri. Mbwenye weyo podi ovivuza, ‘Akala Yehova ddi muttu wa guru orugunuwa elabo yotene, sabwaya jani kangomiha dhilobo esi dhabure dhimpadduwa?’ Vowi Mulugu ononitanaala vaddiddi, iyene ohikaana sabwa yaderetu enttiyeliye goi okalagawovi.—1 Joau 4:8.

MULUGU ONTTIYELA ENI GOI OKALAWOVI

10. Satana wamusadduweli dhavi Yehova?

10 Mmunddani mwa Edeni, Ddiabo wahanyengetta Adamu na Eva. Satana waloga wi Mulugu kahiyo Mulamuleli waderetu. Iyene waloga wi Mulugu onovita dhilobo dhaderetu wa Adamu na Eva. Satana wafuna aarumeelihe wi awene agahilamuleliwa deretu na iyene ottiya na Yehova vina wi awene kanfuna olamuleliwa na Mulugu.—Wita 3:2-5; koona Yowenjedha 27.

11. Nivuzo gani ninfanyelihu wakula?

11 Adamu na Eva ahinvanya vina ahimusadduwela Yehova. Awene obuwela wi ahikaana ewodhelo ya  osakula anyene yaderetu na yabure. Yehova agalagihile dhavi wi asadduweli abale ahivonya vina wi iyene onoziwa yaderetu mwa iyo?

12, 13. (a) Sabwaya jani Yehova kaatolotxile asadduweli momaguva? (b) Yehova ottiyeleni wi Satana vamodha na attu avittongege anya?

12 Yehova kamutolotxile Adamu na Eva momaguva. Iyene wahattiya Adamu na Eva okaana aima. Musogorhomwa Yehova wahavaha gari ana a Adamu na Eva omusakula oninfunani ninga mulamuleli wawa. Efunelo ya Yehova ja odhaaliha elabo na attu oligana, ejo enele opadduwa, masiki na dhilobo dhotene dhikosile Ddiabo.—Wita 1:28; Izaiya 55:10, 11.

13 Satana wahimusadduwela Yehova vamentoni va angelo enjene. (Job 38:7; Daniyel 7:10) Yehova ohinvaha Satana mudhidhi wi alagihe akala waloga ebaribari. Vina ohavaha attu mudhidhi wi avittonge anya asogorheliwaga na Satana wi alagihe akala olamulela wawa ogahikaana mperhe s’ohikaana nikamihedho na Mulugu.

14. Txini yooneyile movira wa mudhidhi?

14 Mwari mwa vyaka matxikwi na matxikwi attu anokosaga guru ya ovittonga anya, mbwenye anovonya. Ehooneya wi Satana namazivala. Attu anofuna nikamihedho na Mulugu. Namavuhula Jeremiya wahiloga wi: ‘O Yehova, ddiziwa wi muttu kaiyo mwinya w’okalawo waye. Kanwodha opima yeka ttarho dhaye.’—Jeremiya 10:23.

YEHOVA ONJEDHELA ENI MUDHIDHI MWINJI?

15, 16. (a) Yehova onttiyela eni goi okalagawovi mudhidhi mwinji? (b) Sabwaya jani Yehova kangomiha makattamiho antota Satana?

15 Yehova onttiyela eni goi okalagawovi mudhidhi  mwinji? Sabwaya jani kangomiha dhilobo esi dhabure dhimpadduwa? Voroma, iyene ohittiya mudhidhi wa olagiha wi olamulela wa Satana ohivonya. Attu anotagihaga mukalelo wotene wa ovilamulela woka, mbwenye kankaana mperhe. Masiki adhowagavi vasogorho mpaddi wa siensia vamodha na tekinolojia, onowooneya ohiligana, oyelega, otimbwini na koddo opitta masaka avirile. Kaninwodha okaana mperhe Mulugu agahinikamihedhe.

16 Yanawili, Yehova kagomihile makattamiho antota Satana sabwani ejoya egatapuleli wi Mulugu onokamihedha olamulela wa Satana, iyene txipo kankosa ejuwene. Ottiya ejuwene attu anorumeela wi anowodha ovilamulela anyene. Oko ottambi, Yehova kanakamihedhe na esile dhinfunani. Iyene txipo kanzivala.—Ahebreu 6:18.

17, 18. Yehova onakose eni na makattamiho otene antota Satana?

17 Yehova onowodha ogomiha makattamiho etene antoteya na osadduwela wa Satana na attu? Ndde. Mulugu onowodha ogomiha. Yehova onoziwa mudhidhi onfuna wakuliwa dhetene dhilogile Satana. Musogorhomwa onele osaddula elabo ekale paraizu, ninga mwafuniye. Abale otene ali “mmasiye” anele ovenya mu okwani. (Joau 5:28, 29) Attu txipo kanabulelege nne kanakwege. Yezu onele ogomiha makattamiho otene antota Satana. Yehova onele omulabihedha Yezu wi ‘atolotxe mabasa a Ddiabo.’ (1 Joau 3:8) Iyo ninotamaalela wi Yehova ohittiya mudhidhi na ovilela wi nimuziwe vina nimusakule ninga Mulamuleli wehu. (Kengesa 2 Pedro 3:9, 10.) Nigatabuwaga iyene ononikamihedhaga ovilela matabuwoya.—Joau 4:23; kengesa 1 Korinto 10:13.

 18 Yehova kannikokela omusakula ninga Mulamuleli wehu. Iyene ohavaha attu ofuru wa osakula. Ndowe nitanaalele entapulela mvaho obu wa ttima wa iyo.

ONALABIHEDHE DHAVI MVAHO WA OFURU WA OSAKULA?

19. Mvaho gani wattima onivahile Yehova? Ninfanyelela eni otamaalela mvahoya?

19 Ofuru wa osakula onivahile Yehova ononittiyaniha na dhinama. Dhinama dhineeddihiwa na mpudha, mbwenye iyo nihikaana gari ya osakula mukalelo onfunihu olabihedha egumi yehu, vina ogana omuhagalaliha Yehova. (Gano 30:24) Ottiya ejuwene, iyo kanili ninga makina ankosa bahi ejile asasanyedhiwani. Iyo nihikaana ofuru wa osakula enfunihu okala, onfunihu omusakula wi akale marho wehu, obe enfunihu okosa na egumi yehu. Yehova onfuna wi nijevo egumi yehu.

20, 21. Yosakula gani yaderetu enfanyeliwe okosa ovanene?

20 Yehova onfuna wi nimukwelege. (Mateu 22:37,38) Iyene oli ninga babi agaziveliwe omwiwa mwana waye alogaga wi “ddinowukwelani,” na murima waye wotene ottiya okokeliwa wi aloge. Yehova ohinivaha ofuru wa osakula omulabela obe nne. Satana, Adamu na Eva asakulile omukoodda Yehova. Kito weyo onalabihedhe dhavi ofuru wawo wa osakula?

21 Kalabihedha ofuru wawo wa osakula wi omulabele Yehova. Attu enjene asakulile omuhagalaliha Yehova amukooddaga Satana. (Gano 27:11) Txini enakose weyo wi okale mpaddi wa Yehova mudhidhi onagomihiwe makattamiho etene? Kapitulu endawo enele wakula nivuzo ntti.