Skip to content

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Select language Etxuwabo

 KAPITULU KUMI NA BIILI

Onakale Dhavi Marho wa Mulugu?

Onakale Dhavi Marho wa Mulugu?

1, 2. Amarho eena a Yehova aali ani?

MUTTU gani agaziveliwena weyo wi akale marho wawo? Ddi muttu onuzivela. Weyo ononfiyedha iyene vina iyene onowufiyedha. Iyene ohikaana ekalelo yaderetu na mikalelo dhintikina weyo.

2 Yehova Mulugu onowasakula attu eena wi akale amarho aye. Ninga motagiha, Abramu wali marho wa Yehova. (Izaiya 41:8; Tiago 2:23) Yehova vina wanziveliwa na David. Iyene ohiloga wila David wali ‘muttu wa murima waye.’ (Merelo 13:22) Namavuhulela Daniyel wali ‘muttu wokweliwa vaddiddi’ na Yehova.—Daniyel 9:23.

3. Abramu, David na Daniyel akaleli eni amarho a Yehova?

3 Abramu, David na Daniyel akalile dhavi amarho a Yehova? Yehova wahimulogela Abramu: “Ovirihamo nzu naga.” (Wita 22:18) Yehova onokala marho wa otene animwiwelela na oviyeviha. Enowodheya attu otene a malogo okala amarho a Yehova. Yehova wahiloga na nlogo na Izrayel: “Mwiwege nzu naga, dhahene miyo ddiner’okala Mulugu wenyu, nyuwo muner’okala nlogo naga.” (Jeremiya 7:23) Weyo vina onofanyela omwiwelela Yehova ogafuna okala marho waye.

YEHOVA ONOWABARELA AKWAYE

4, 5. Yehova onabarela dhavi amarho aye?

4 Bibilia onologa wi Yehova onoveda gari ya olabihedha ‘guru dhaye wi aakamihedhe abale antonyihedha murima wonyaala wa iyene.’ (2 Mapadduwo 16:9) Va Masalmo 32:8, Yehova onowakuluveliha  amarho aye: “Ddinfuna ddusunzihe, ddutonyihedhe dila enfwanyeliwe weddamo. Dduwañganele, dduvahege malago.”

5 Mwiddani wa ewodhelo onfuna agomihe omarho wehu na Mulugu. Mbwenye Yehova onfuna anibarele. (Kengesa Masalmo 55:23, Malebo Okoddela) Ninga amarho a Yehova, ninomulaba na murima wehu wotene. Ninokala wokuluveleya wa iyene masiki mmakattamihoni. Vina ninologa ninga mulogeli munasalmo. Iyene ohileba mwaha wa Yehova: “Iyene onoddithiddela, kaiwo-wene enddigulugudha.” (Masalmo 16:8; 63:8) Satana ontamela dhavi ogomiha omarho wehu na Mulugu?

NIVURHANO NA SATANA

6. Satana ologile eni mwaha wa attu?

6 Kapitulu 11 nihisunza wi Satana ohivanya Yehova vina waloga wi iyene namazivala vina kankuluveleya. Iyene ologile wila Yehova wanfwanyela omuttiya Adamu na Eva osakula anyene eli yaderetu na eli yabure. Nivuru na Job ninonisunziha wila Satana vina ohiloga mwaha wa attu anfuna okala amarho a Mulugu. Satana walogile wi awene animulabela Mulugu sabwa ya dhilobo dhinakelani, ottiya sabwa ya Omukwela. Iyene ohiloga wi ohikaana ewodhelo ya ompupurutxa muttu ddi muttu. Ndowe noone ensunzavo iyo mwaha wa Job vina mukalelo ombareli Yehova.

7, 8. (a) Yehova wamoona dhavi Job? (b) Txini yalogile Satana mwaha wa Job?

7 Job wali ani? Iyene wali muttu waderetu okalilewo vyaka 3.600 dha mundduni. Yehova ononaddela wila kawali muttu waligana na iyene mwilaboni. Job wannimuttittimiha vaddiddi Mulugu, vina wannidda dhabure. (Job 1:8) Ndde, Job wali marho wa Yehova.

 8 Satana walogile wila Job wamulabela Mulugu sabwa ya esile dhapuriye. Satana ohiloga na Yehova: ‘Nyuwo kamumbareli iyene, numba yaye na dhetene dhiniyena? Muhireeliha mabasa a mada aye, nanda dhifuwo dhaye dhinomwadheyela elabo ya vati. Ottiya eji, ddinowukumbirhani mutapule nlada nenyu nanda muddiginye dhotene dhiniyena, nanda moone akala kanunyanyaleni.’—Job 1:10, 11.

9. Yehova omuttiyile Satana okosa eni?

9 Satana ologile wi Job onimulabela Yehova sabwa ya esile dhapuriyemo bahi. Satana vina ohiloga wila agahimukosiha Job ottiya omulabela Yehova. Yehova karumelile dhologa dha Satana, mbwenye Ohimuttiya wila amwehe Job wi atonyihedhe akala wali marho wa Yehova sabwa ya Omukwela.

SATANA ONOMWEHA JOB

10. Satana omwehile dhavi Job, nanda Job okosile eni?

10 Voroma, Satana wahipa dhinama dhotene dha Job. Mmaleliye Satana wahaapa adhari enjiya a Job. Job wahiyelela dhotene. Omamalelowa, Satana ohapa ana kumi a Job na pevo yowali. Masiki dhawene Job wahikalavi wororomeleya wa Yehova. “Job ogweliwevi dhetene esi, kamuthegele Mulugu, kalogile dh’orabwe.”—Job 1:12-19, 22.

Yehova wahimureliha Job sabwa ya omarho waye wororomeleya

11. (a) Elobo gani yina ekosile Satana na Job? (b) Job okosile eni?

11 Satana kaamaalile. Iyene wahimpambiha Mulugu mwa ologa: “Karomani omutabutxa iyenene mmaningoni mwaye, mmagogoddoni mwaye, munere omona ausutagani.” (Job 2:5, 7) Venevo Satana omweha Job na eredda enddimuwa. Job wakalavi wororomeleya wa Yehova. Iyene wahiloga: “Mpaka okwa waga, kaddinatxelele woniha okoddela waga murima!”—Job 27:5.

12. Job otonyihedhile dhavi wila Satana namazivala?

 12 Job kaaziwa elobwene mwaha wa dhologa dha Satana obe kaaziwa yatabuweliye. Iyene obuwela wi ddi Yehova wamutotela makattamiho. (Job 6:4; 16:11-14) Masiki dhawene, Job wahikuluveleyavi wa Yehova. Ovano kavali yowaganyedha. Job kamwebedha Yehova sabwa ya esile dhapuriyemo. Iyene wali marho wa Mulugu sabwani wanimukwela. Omagedha wotene wa Satana wali ottambi!

13. Txini yapadduwile na Job sabwa ya okala wororomeleya?

13 Mwa dhotene Job kaaziwa yapadduwile wirimu, iyene wahikala wororomeleya wa Mulugu atonyihedhaga wi Satana ddwabure. Yehova wahimureliha Job sabwa ya ororomeleya waye.—Job 42:12-17.

SATANA ONUMAGEDHA DHAVI

14, 15. Satana wamagedhile dhavi alobwana na ayana otene?

14 Weyo onosunzavo elobo yamakamaka mwa ejile empadduwele Job. Masaka abano, Satana ononimagedha iyo wi ninimulabela Yehova sabwa ya esile dhimpuramo iyo. Va Job 2:4, Satana wahiloga: “Muthu agafuna ovivuna, kinimurutxa opereka dhaye dhotene dhinneye.” Venevo Satana kammagedhile Job yeka, mbwenye attu otene alobwana na ayana wi animulabela Mulugu sabwa ya esile dhimpura awene. Vyaka dhinjene musogorhomwa Job bakwile, Satana wahikalelavi ntidi omuruwana Yehova vina wamagedha emeleli aye. Ninga motagiha, va Gano 27:11, iyo ninowengesa: “Mwanaga kalá wowarala, oddipangarazena; dhahene ddinowodha omwakula onddiveyiha” [obe onddiruwana].

15 Weyo podi osakula omwiwelela Yehova vina bukala marho waye wororomeleya, olagihaga wi Satana namazivala. Masiki akala onofanyela okosa  masadduwo manddimuwa mwigumini mwawo wi okale marho wa Mulugu, ejoya elobo yamakamaka ya okosa! Yosakula eji elobo yamakamaka. Satana onloga wi weyo kunakale wororomeleya na Mulugu ogafanyiwa makattamiho. Iyene onotamelaga onyengetta wi nihikale ororomeleya na Mulugu. Dhavi?

16. (a) Marhe gani anlabihedha Satana wi aattiyihe attu omulabela Yehova? (b) Ddiabo onlabihedha eni wi awuttiyihe omulabela Yehova?

16 Satana onolabihedha marhe ottiyana-ttiyana wi anittiyihe okala amarho a Mulugu. Iyene onobuddugela “ninga poddogoma ongóroma, amutamelaga womuja.” (1 Pedro 5:8) Kutikine akala amarho awo, amudhawo obe attu eena anowukoddiha omusunza Bibilia vina odhowavi bugakosa eli yaderetu. Weyo podi ovyona ninga ombuddugeliwa. * (Joau 15:19, 20) Satana vina onovikosiha ninga ‘mungelo wa txeza.’ Iyene onfuna wi nikoodde omwiwelela Yehova. (2 Korinto 11:14) Mukalelo mwina onlabihedha Satana wi anittiyihe omulabela Yehova bwa onubuweliha wi txipo kaninawodhe omulaba Mulugu mofanyela.—Gano 24:10.

NIWELELE MALAMULO A YEHOVA

17. Ninimwiwelelela eni Yehova?

17 Nigamwiwelela Yehova, ninotonyihedha wi Satana namazivala. Txini enanikamihedhe wiwelela? Bibilia onologa: ‘Mmukwele Yehova Mulugu wenyu na murima wenyu wotene, n’omuttu wenyu wotene, na  guru dhenyu dhotene.’ (Olibiha 6:5) Ninomwiwelela Yehova sabwani ninomukwela. Okwela wehu wa Yehova ogonuwa, ninele okosa dhotene dhinnifuniyena. Murumiwi Joau ohileba: “Omukwela Mulugu, kuloga ovirihamo malamulo aye. Malamuloyá kanlémela.”—1 Joau 5:3.

18, 19. (a) Dhilobo gani dhinloga Yehova wila sabure? (Koona kasha “Widde Dhinidda Yehova.”) (b) Ninziwa dhavi wi Yehova kannikumbirha wi nikose elobo ehinwodhihu?

18 Dhilobo gani dhinnaddela Yehova wila sabure? Dhotagiha dhiina dhinofanyeya va kashani “ Widde Dhinidda Yehova.” Omaromo, txino weyo onowubuwela wi mwa dhilobo esi dhiina kadhili dhabure. Mbwenye ogengesa maversu a Bibilia nofwaseya otanalelaga dhinlogani, onele ononelamo eziwelo ya wiwelela malamulo a Yehova. Onele woona wila onofanyela okosa matxinjo mwigumini mwawo. Masiki  nikalaga mudhidhi worutxa, ogakosa matxinjo aba, onele okaana murenddele na ohagalala onda mwa okala marho wororomeleya wa Mulugu. (Izaiya 48:17, 18) Ninziwa dhavi wila enowodheya okosa matxinjo aba?

19 Yehova txipo kannikumbirha wi nikose elobo ehinwodhihu. (Olibiha 30:11-14) Ninga Marho webaribari, iyene ononiziwa opitta iyo nanya. Iyene onoziwa ewodhelo yehu na dhowobana dhehu. (Masalmo 103:14) Murumiwi Paulo ononilibiha: “Mulugu onovirihamo dhipikirheliye, kanarumele wi mufwanyiwe manyengetho ahiwodha nyuwo owanana. Mudhidhi wonyengethiwa, Mulugu onoulibihani, muwodhe obudduwamo, mupemberhe.” (1 Korinto 10:13) Iyo podi okuluvela wi Yehova onele onivaha mudhidhi wotene ewodhelo ya okosa eli yaderetu. Iyene onele wuvaha “owodha onddimuwa” wi awukamihedhe  okwaranya makattamiho. (2 Korinto 4:7) Mmaleliye woona nikamihedho na Yehova mwari mwa mudhidhi mwinjene, Paulo wahiloga: “Ddinowodha dhetene na guru dha Kristu onddilibiha.”—Filipi 4:13.

KASUNZA OKWELA ESILE DHINKWELA YEHOVA

20. Mikalelo gani dhinfanyeliwe otagiha, sabwaya jani?

20 Nigafuna okala marho wa Yehova, ninofanyela ottiya okosa esile dhinloga Yehova wila sabure, mbwenye dhihikalawo dhiina dhaderetu wi nikose. (Roma 12:9) Amarho a Mulugu anokwela dhinkwela iyene. Dhihilebiwa va Masalmo 15:1-5. (Kengesa.) Amarho a Yehova anotagiha mikalelo dhaye vina anotonyihedha “okwela, othaba, murenddele, ovilela, murima wapama, wofewa, wowiwananeyana, wokurumuwa, wovipimelela-mwetemwene.”—Galásia 5:22, 23.

21. Onasunze dhavi otonyihedha mikalelo dhinkwela Mulugu?

21 Onasunze dhavi otonyihedha mikalelo esi dhaderetu? Onofanyela osunza dhinkwela Yehova modhela omwengesa na omusunza Bibilia malabo otene. (Izaiya 30:20, 21) Ogakosa dhawene, okwela wawo wa Yehova onele wunuwa, venevo vanunuwa okwela wawo wa iyene, weyo onele ofuna omwiwelela.

22. Ogamwiwelela Yehova onapurelemo eni?

22 Matxinjo anfanyeliwe okosa mwigumini mwawo anladdanihiwa na orula guwo dhawale nanda buwabala dhiswa. Bibilia onloga wi onofanyela ‘orula omuttu wawo wawale’ ottukule ekalelo ya ‘omuttu oswa.’ (Kolosi 3:9, 10) Masiki ekalaga yorutxa, ogakosa matxinjo aba omwiwelelaga Yehova, iyene onolibela ‘wureliha vopitta.’ (Masalmo 19:12) Ndde, osakule omwiwelela Yehova vina otonyihedhe wila Satana namazivala. Kumulabele Yehova sabwa ya mareliho a musogorho mbwenye sabwa ya omukwela wawo. Dhawene onele okala marho webaribari wa Mulugu!

^ par. 16 Eji kintapulela wi Satana onowalabihedha attuya abo wi awuttiyihe omusunza Bibilia. Mbwenye Satana ddi “mulugu wa vatapano” nanda ‘elabo yotene eli mmadani mwaye.’ Noona kanintikina muttu agafuna onittiyiha omulaba Yehova.—2 Korinto 4:4; 1 Joau 5:19.