Skip to content

Skip to secondary menu

Skip to table of contents

Anamoona a Yehova

Etxuwabo

Txini Ennisunziha Bibilia?

Epano eji ya omusunzana Bibilia esasanyedhiwe wi yukamihedhe oziwa enloga Bibilia modheela makani ninga, okalele eni goyi vaddiddi, txini empadduwa nigakwa, ninakane dhavi murala wohagalala vamodha na mitoma dhiina.

Efunelo ya Mulugu wa Iyo Jivi

Onofanyeela ovivuza sabwa okalelani goi dhahene nsaka nttino. Bibilia onsunziha wila Mulugu ovanene onele okosa matikiniho menjene velaboni ya vati wi agomihe goi, maredda na okwa wa attu otene.

KAPITULU 1

Mulugu Bani?

Weyo onoona nga mulugu onowutanaala? Kaziwa dha omuttu waye vina mukalelo onfanyeeliwe okala marho waye.

KAPITULU 2

Bibilia—Nivuru Nidheli wa Mulugu

Bibilia onukamihedha dhavi ogomiha makani awo? Onfanyeelela eni okuluvela mavuhulo?

KAPITULU 3

Efunelo ya Mulugu na Attu Jivi?

Egumi enakale dhavi mwilaboni eswa, elabo egasadduliwa bikala paraizu?

KAPITULU 4

Yezu Kristu Bani?

Kaziwa sabwa ekaleli Yezu Mesiya wajeedhiwa, odhiliye, vina okaleli eni nammodha obe Mwana wa muttaji wa Yehova.

KAPITULU 5

Yobolo—Nvaho Munddimuwa wa Mulugu

Yobolo txini? Onapurelemo vina enawukamihedhe dhavi?

KAPITULU 6

Txini Ennipadduwela Nigakwa?

Kaziwa enloga bibilia sabwa ya okwa vina ejile enkwela attu.

KAPITULU 7

Onele Okalawo Ovenyihiwa mu Okwani!

Weyo ohimuyelela muttu mu okwani? Enowodheya omoona wili? Koona enloga Bibilia sabwa ya ovenya mu okwani wa attu.

KAPITULU 8

Omwene wa Mulugu Txini?

Attu enjene anoziwa nlobelo na Nabuya. Kito mazu anloga: “Omwene wenyu odhele iyo” antapulela eni?

KAPITULU 9

Omagomo wa Elabo Onowaddamela?

Katanaalela dhilobo dhimpadduwa mwilaboni dhinlagiha wi ninkalawo masaka omariha, dhahene ninga mwattagile Bibilia.

KAPITULU 10

Ebaribari Mwaha wa Angelo

Bibilia onologa ebaribari mwaha wa Angelo vamodha na adomonyo. Awene txibarene dhottanddiwa dhomuyani? Awene anowodha onibarela obe oniputtula?

KAPITULU 11

Okaleli Eni Goi Vaddiddi?

Attu enji anoona wi Mulugu onopwattela muladdu sabwa ya goi ya mwilaboni. Onoonamo dhavi? Koona enloga Mulugu sabwa ya goi.

KAPITULU 12

Onakale Dhavi Marho wa Mulugu?

Enowodheya weeddaga na mukalelo onimuzivela Yehova. Txibarene weyo podi okala marho wa waye.

KAPITULU 13

Nirihe Egumi Evahiwehu

Mulugu onoonamo dhavi orayila yari, wakela nikami, egumi ya dhinama?

KAPITULU 14

Enowodheya wi Murala Wawo Ohagalale

Okwela wa Yezu yotagiha ya amamuni, ateliwi, amambali vina aima. Ninsunzavo eni na yotagiha yaye?

KAPITULU 15

Mukalelo Waderetu wa Omwebedha Mulugu

Koona ttarho tanu na modha dhinazinddiyeliha abale ana relijiau yebaribari.

KAPITULU 16

Kasakula Omwebedha Mulugu

Makattamiho gani anagumanena weyo agalogaga dhinrumeela weyo na attu eena? Okose dhavi wi wawaddele na mukalelo wohanyimula?

KAPITULU 17

Gari Yolobela

Koddi Mulugu onowiwa malobelo awo? Wi wakule nivuzo ntti, onofanyeela oziwa ensunziha Bibilia sabwa ya malobelo.

KAPITULU 18

Ddiviperheke wa Mulugu wila Ddibatiziwe?

Ttarho gani dhinfuneya wi muttu abatiziwe ninga Mukristu? Kaziwa entapulela obatizo vina mukalelo onkosiwani.

KAPITULU 19

Kanfiyedhe Yehova

Ninalagihe dhavi okwela vina otamaalela mwa dhetene dhikosile Mulugu?

Yowenjedha

Etapulelo ya mazu alabihedhiwe mwari mwa nivuru ntti Txini ennisunziha Bibilia?