Muttu ona okwela wa weddeyana, onoziwa otamalela, onororomela, onokuluveleya, onowakanela ttagaraga attu akwaye. Yehova wahilagiha yampadduwele Ozeya vamodha na mwadhiye Gomer, wi avahe masunziho okwela wa weddeyana vina elemelelo ya oziwa olevelelana.—Oz 1:2; 2:7; 3:1-5.

Gomer odhile dhavi olagiha otowiwa okwela wa weddeyana?

Ana Izrayel adhile dhavi olagiha otowiwa okwela wa waweddeyana?

Ozeya odhile dhavi olagiha okwela waweddeyana?

Yehova onlagiha dhavi okwela wa weddeyana?

NIVUZO NOFUNA OTANALELA: Ddiwodhe dhavi omulagiha Yehova okwela wa weddeyana