Mwet ngeni masouan

Mwet ngeni tettelin menlapen masouan

Chón Pwáraatá Jiowa

Fili menni fós Fósun Chuuk

Ka Mochen Rongorong Pwóróus Allim?

Ka Mochen Rongorong Pwóróus Allim?

Ren chómmóngun pwóróusengaw, ia ka tongeni kúna me ie pwóróus allim? Ei video a menlapei masouen ewe brochure Pwóróus Allim seni Kot!