Kapasen Lepoputáán fán Iten ewe Angangen Afalafal

A ffér ekkeei video pwe epwe álisuk le pwóróus usun Paipel.

Kapasen Lepoputáán fán Iten Óm Famili A Tongeni Pwapwa

Osukosuk a kan fiffis lón pwúpwúlú me famili. Ewe Paipel a awora ewe kii fán iten pwapwaan famili.

Ka Mochen Rongorong Pwóróus Allim?

Paipel a awora pwóróus allim usun Aisea 52:7 a erá. Ei pwóróus allim a tongeni álisuk le kúna pwapwaan famili, chiechi mi enlet, letip mi kinamwe.

Mei Wor Ápilúkúlúk fán Iten Ekkewe mi Máló?

Paipel a pwonei pwe ka tongeni kúnasefáli attongeom kewe mi máló me lón ei fénúfan.