Mwet ngeni masouan

Mwet ngeni tettelin menlapen masouan

Chón Pwáraatá Jiowa

Fili menni fós Fósun Chuuk

 KAPAS EIS 5

Met Upwe Féri ika Emén A Mesáániei lón Sukul?

Met Upwe Féri ika Emén A Mesáániei lón Sukul?

PWATA A LAMOT?

Minne kopwe féri atun emén a mesáánuk, a tongeni aúkatiw are fen alapaaló ewe osukosuk.

MET KOPWE FÉRI?

Anchangei mwo ei: Thomas ese chúen mochen ló sussukul. A poputá le meefi ena úlúngát maram a ló atun chienan kewe chón sukul ra achéúfetálei pwóróus mi fókkun eitengawa. Mwirin ra ámángawa ngeni it mi turunufas. Fán ekkóch ra tipin pééni me lón péún Thomas néún kewe puk. Are eú mwichen chón sukul ra kan tapweei me emén me leir a tiini, nge atun Thomas a nesefál ese esilla ika ié we a tiini. A fen kon lapóló ngawan nánew atun chienen Thomas kewe chón sukul ra makke ngeni pwe repwe awata ika a sukul lesor . . .

Ika en Thomas, met kopwe féri?

KAÚLÓ ME EKIEKI!

Ka tongeni pworacho ngeni! Ren enletin, ka tongeni ú ngeni ewe chón mesáánuk nge kosap pwal fiu ngeni. Ifa usun?

  •   FANAFANELÓ CHÉK. Paipel a apasa: “Eman aramas mi tiparoch a fokun songokai, nge eman aramas mi tipachem a engila fän mosonoson.” (Än Salomon Fos 29:11) Ika ka chék fanafaneló, iwe chókkewe mi mesáánuk repwe kaúló.

  • KOSAP LIWINI NGENIIR AR FÉFFÉRINGAW. Paipel a apasa: “Are eman a föri mi ngau ngenikemi, ousap liwini ngeni lon föför mi ngau.” (Rom 12:17) Óm mochen liwini ngeniir ar féfféringaw epwe chék alapaaló ewe osukosuk.

  • KOSAP ATOLONGOK LÓN OSUKOSUK. Paipel a apasa: “Eman aramas mi mirit a küna ewe feiengau mi feito o opola.” (Än Salomon Fos 22:3) Ren úkúkún óm tufich, kopwe sú seni chókkewe mi kan mesááni aramas me kosap nóm ikewe ie ra tongeni mesáánuk me ie.

  • APASA MET EKKEWE CHÓN MESÁÁNUK RESE TEPERENI. Paipel a apasa: “Eu kapasen pälüen mi pwetete a awesi lingeringer.” (Än Salomon Fos 15:1) Ka tongeni erá och kapas fán urumwot. Áwewe chék, ika ewe chón mesáánuk a erenuk pwe ka kitinnup, kopwe akétú lemékúrom me ereni: “Iwe ina upwele fen chék ekichúchúeiló!”

  • SÚ SENI. Emén nengngin itan Nora, 19 ierin a erá: “Óm fanafaneló me sú seni ewe chón mesáánuk epwe pwári pwe ka ásimaw me ka úpéchékkúl lap seni. A pwal pwári pwe ka tongeni pwisin nemeniéchuk, nge ina eú mettóch ese nóm ren emén mi mesááni aramas.”​—2 Timoty 2:24.

  • ALAPAALÓ ÓM LÚKÚLÚKÚ PWISIN EN. Ekkewe chón mesááni aramas ra esilla chókkewe mi ekieki pwe ese wor lamoter me rese tongeni appélúwer. Nge chómmóng chón mesááni aramas repwe kaúló ika ra kúna pwe kese mut ngeniir ar repwe nemenuk.

  • ERENI EMÉN. Emén sense me lóóm a erá: “Ua pesei chókkewe mi kúkkúna riáfféú seni ekkewe chón mesáániir pwe repwe akkaffat. A pwúng ar repwe féri ena. Me a tongeni túmúnú ekkewe ekkóch seni ewe féfférún mesááni aramas.”

Óm lúkúlúkú pwisin en epwe apéchékkúlok, nge ina met ese nóm ren ewe chón mesáánuk