Pélúwen 10 án Kúkkún me Sáráfé Kapas Eis

Kopwe kútta álillis me emmwen pwe kopwe sópwéch lón manawom.

KAPAS EIS 1

Ngang Met Sókkun Aramas?

Óm sileéchú minne ka aúcheani, óm kewe napanap mi éch, éúkúkumw me met ka achocho le tikeri, epwe álisuk le kefiléch fán sóssót.

KAPAS EIS 2

Pwata Ua kon Aúreki Napei me Mesemesei?

Ka lichippúng ren met ka kúna atun ka ooruk? Met ka tufichin émúrinnéló?

KAPAS EIS 3

Ifa Usun Upwe Tongeni Fós Ngeni Semei me Inei?

Ekkeei pesepes repwe ámecheresi óm fóffós ngeni semom kewe me inom.

KAPAS EIS 4

Ifa Usun Upwe Ataweei Met Ua Mwáálliló Wóón?

Met sipwe féri lesor me pwonoon atun sia mwáálliló?

KAPAS EIS 5

Met Upwe Féri ika Emén A Mesáániei lón Sukul?

Ka tongeni pworacho ngeni. Ka tongeni ú ngeni ewe chón mesáánuk nge kosap pwal fiu ngeni.

KAPAS EIS 6

Ifa Usun Upwe Tongeni Ú Ngeni Etipetipaen Táppi Kewe?

A tongeni weires ach sipwe pwisin útá wóón minne mi pwúng.

KAPAS EIS 7

Met Upwe Féri ika Ua Kúna Sóssótun Lisowu?

Ekieki usun pwóróusen ekkóch sópwongawen án sáráfé kon lululó lón ar pwári tong.

KAPAS EIS 8

Met mi Lamot Upwe Silei Usun Reip?

A ákkáeúin fis ngeni ekkewe kúkkún me sáráfé. Ifa usun kopwe tongeni likiitú fán met a wesewesen fis?

KAPAS EIS 9

Itá Upwe Lúkú Evolution?

Menni áwewe a pwúng?

KAPAS EIS 10

Ifa Usun Paipel A Tongeni Álisiei?

Chómmóng aramas ra apasa pwe Paipel a uren tutulap me a minen lóóm are a kon weires ach sipwe weweiti. Ese fókkun pwúng met ra apasa.