Mwet ngeni masouan

Mwet ngeni tettelin menlapen masouan

Chón Pwáraatá Jiowa

Fili menni fós Fósun Chuuk

 LESEN 3

Ewe Pwóróus Allim A Wesewesen Pop Seni Kot?

Ewe Pwóróus Allim A Wesewesen Pop Seni Kot?

1. Ié ewe Sou Nemenemen Makken ewe Paipel?

A mak lón ewe Paipel ewe pwóróus allim pwe aramas repwe manaw tori feilfeiló wóón fénúfan. (Kölfel 37:29) A wor 66 puk lón ewe Paipel. Kot a néúnéú órun 40 mwán mi tuppwél le makkeei ewe Paipel. Moses a makkeei ekkewe nimu puk akkomw lón ewe Paipel órun 3,500 ier lóóm. Ewe sáingoon puk a fen mak, ewe aposel Johannes a makkeei órun 1,900 ier lóóm. Ekkewe chón makkeei Paipel ra makkeei ekiekin ié? Kot a áeá an manaman mi fel le esilei ngeni ekkewe chón makkeei Paipel ekiekin. (2 Samuel 23:2NW) Ra makkeetiw ekiekin Kot, nge esap pwisin ekiekiir. Ina minne, Jiowa, i ewe Sou Nemenemen Makken ewe Paipel.Álleani Föför 3:21.

2. Ifa usun sia silei pwe ewe Paipel a pop seni Kot?

Sia silei pwe ewe Paipel a pop seni Kot pokiten a ffat me tichik an oesini usun mwachkkan. Esor emén a tongeni féri ena. (Josua 23:14) Ewe Kot mi Fókkun Lapalap chék a tongeni affataéchú minne epwe fis ngeni aramas lón mwachkkan.Álleani Aisea 42:9; 46:10.

Sia ekieki pwe eú puk seni Kot a kkóló aúchean, iwe a pwúng ena. A fen kawor ewe Paipel lón fitepúkú sókkun fós me fite billion kapi. Inaamwo ika ewe Paipel a minen lóóm, nge a tipeeú ngeni pekin science mi enlet (pekin káé napanapen mettóch mi enlet). Pwal eú, ra tipeeúfengen ekkewe 40 mwán chón makkeei. Pwal och, met ewe Paipel a apasa usun tong a pop seni chék ewe Kot mi enlet mi Koten tong. A wor manamanan le amúrinnéló manawen aramas lóóm tori ikenái. Ekkena pwóróus ra álisi chómmóng aramas le lúkú pwe ewe Paipel, ina ewe Kapasen Kot.Álleani 1 Tesalonika 2:13.

 3. Met ewe Paipel a kapas usun?

Ewe Paipel a menlapei ewe pwóróus allim pwe mi wor minne Kot a tipeni fán tong ngeni aramas. Ewe Paipel a áweweei ifa usun án aramas tufichin manaw lón paratis wóón fénúfan a péútúló seni chék le poputáán uruwoon manawen aramas. A pwal áweweei ifa usun eú paratis epwe fférsefál.Álleani Pwärätä 21:4, 5.

Án Kot we Kapas a masou ren allúk, emmwen, me éúréúr. Pwal och, a mak lón ewe Paipel meinisin féfférún Kot ngeni aramas, iwe, a pwári napanapen Kot kewe. Ina popun, ewe Paipel a tongeni álisuk le silei Kot me áweweei ifa usun kopwe wiliti emén chiechian.Álleani Kölfel 19:7, 11; James 2:23; 4:8.

4. Ifa usun kopwe weweiti ewe Paipel?

Ei puk epwe álisuk le weweiti ewe Paipel ren an néúnéú ewe chék sókkun minen asukul Jesus a fen néúnéú. Jesus a néúnéú eú me eú wokisin me áweweei weween “masouen ekewe Toropwe mi Pin.”Álleani Lukas 24:27, 45.

Ewe pwóróus allim seni Kot a kon amwarar seni chómmóng mettóch. Nge, ekkóch aramas rese áfánni ewe pwóróus allim me ekkóch ra pwal mwo nge song. Kosap letipechou. Om ápilúkúlúkún pwapwaiti ewe manaw esemuch a lóngólóng wóón om sissileeló Kot.Álleani Johannes 17:3.