Mwet ngeni masouan

Mwet ngeni tettelin menlapen masouan

Chón Pwáraatá Jiowa

Fili menni fós Fósun Chuuk

 LESEN 14

Met Popun Kot A Akkóta eú Mwicheich?

Met Popun Kot A Akkóta eú Mwicheich?

1. Pwata Kot a akkóta ekkewe Chón Israel lóóm?

Kot a akkóta mwirimwirin ewe semelap Apraham kewe pwe epwe eú mwú, me a ngeniir eú pinúkún allúk. A eita ngeni ena mwú, mwúún “Israel” me a ewisa ngeni le túmúnú ewe fel mi enlet me an we kapas. (Kölfel 147:19, 20) Ina popun aramasen mwú meinisin ra tongeni kúna feiéch seni Israel.Álleani Keneses 22:18.

Kot a filatá ekkewe Chón Israel pwe epwe néún chón pwáraatá. Uruwoor me lóóm, a pwári ifa usun aramas ra tongeni kúna feiéch ren ar álleasochisi án Kot kewe allúk. (Tuteronomi 4:6) Ina popun ekkóch ra tongeni silei ewe Kot mi enlet ren ar káé usun ekkewe chón Israel.Álleani Aisea 43:10, 12.

2. Pwata ekkewe Chón Kraist mi enlet ra kókkótéch?

Mwirin fitu, fitu ier a péút seni ekkewe chón Israel án Kot chen, me Jiowa a filatá ewe mwichefelin Chón Kraist pwe epwe siwilin. (Mateus 21:43; 23:37, 38) Lón ach ei fansoun, ekkewe Chón Kraist mi enlet, iir néún Jiowa chón pwáraatá. Iir siwilin ekkewe chón Israel lóóm.Álleani Föför 15:14, 17, TF.

Jesus a akkóta pwe ekkewe chón tapweló mwirin repwe afalafal me ewilaaló chón káé seni mwú meinisin. (Mateus 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Arapakkan epwele much ei angang lesópwólóón ei otot. Iei ewe ákkáeúin fansoun Jiowa a ochufengeni fite million aramas lón ewe fel mi enlet seni mwú meinisin. (Pwärätä 7:9, 10) Ekkewe Chón Kraist mi enlet ra kókkótéch pwe repwe apéchékkúlafengeniir me álillisfengen. Ra pwapwa le eánifengeni eú sókkun prokram seni Paipel lón ar kewe mwich wóón unusen fénúfan.Álleani Ipru 10:24, 25.

 3. Ifa usun án Chón Pwáraatá Jiowa mwicheich lón ei fansoun a poputá?

Órun ewe ier 1870, eú kúkkún kúmiin chón káé Paipel ra kúnasefáli pwóróus mi enlet seni Paipel mi fen péútúló ren langattam fansoun. Ra silei pwe Jesus a akkóta ewe mwichefelin Chón Kraist ar repwe afalafal, ina pwata ra poputá le afalafala pwóróusen Mwúún Kot wóón unusen fénúfan. Lón ewe ier 1931, ra iteni ewe it Chón Pwáraatá Jiowa.Álleani Mateus 24:14; Föför 5:42.

4. Ifa usun Chón Pwáraatá Jiowa ra kókkótéch?

Lón fansoun ekkewe aposel, ekkewe mwichefelin Chón Kraist lón chómmóng fénú ra feiéch seni eú mwichen sou pwúngúpwúng, mi mirititi pwe Jesus i ewe Mékúren mwichefel. (Föför 16:4, 5) A pwal ina usun ikenái, Chón Pwáraatá Jiowa wóón unusen fénúfan ra kúna álillis seni ekkewe elter mi lipwákéch, mi chóni ewe Mwichen Sou Pwúngúpwúng. A emmweni ekkewe keangen ofesilap, án Chón Pwáraatá Jiowa, ikewe a kan afféú, peres me katowu ekkewe puken me taropween áweween Paipel lón lap seni 600 fósun fénúfan. Ina minne, ewe Mwichen Sou Pwúngúpwúng a awora pesepes seni Paipel me emmwen ngeni lap seni 100,000 mwichefel wóón unusen fénúfan. Lón eú me eú mwichefel, a wor ekkewe mwán mi lipwákéch mi wisen elter are chón túmún. Ekkeei mwán ra túmúnúéchú néún Kot kewe siip.Álleani 1 Petrus 5:2, 3.

Chón Pwáraatá Jiowa ra kókkótéch le afalafala ewe kapas allim me ewilaaló chón káé. Ra usun ekkewe aposel le afalafal imw me imw. (Föför 20:20) Ra pwal etiwa chókkewe mi fókkun tongei ewe enlet ar repwe káé Paipel. Chón Pwáraatá Jiowa esap chék eú mwicheich, nge iir eú famili me Semer we mi tong, me ra tongefengeniir. (2 Tesalonika 1:3) Pokiten néún Jiowa kewe aramas ra kókkótéch le apwapwaai Kot me álisi ekkewe ekkóch, iwe, ra wiliti eú famili mi kon pwapwa seni famili meinisin wóón fénúfan.Álleani Kölfel 33:12; Föför 20:35.