Mwet ngeni masouan

Mwet ngeni tettelin menlapen masouan

Chón Pwáraatá Jiowa

Fili menni fós Fósun Chuuk

 LESEN 6

Ifa ewe Ápilúkúlúk fán Iten Ekkewe mi Máló?

Ifa ewe Ápilúkúlúk fán Iten Ekkewe mi Máló?

1. Ifa ewe pwóróus allim usun ekkewe mi máló?

Lupwen Jesus a tori Petania, arapakkan Jerusalem, chienan we Lasarus a fen máló úkúkún rúáánú rán. Jesus a feiló ren ewe peias nge Marta me Maria, fefinen Lasarus kewe ra fiti. Ekiseló mwirin, eú pwiin aramas ra kiito. Ka tongeni ekieki pwapwaan Marta me Maria lupwen Jesus a amanawatá Lasarus?Álleani Johannes 11:21-24, 38-44.

Marta a fen silei ewe pwóróus allim usun ekkewe mi máló. A silei pwe Jiowa epwe amanawatá ekkewe mi máló pwe repwe manaw wóón fénúfan sefál.Álleani Aisea 26:19.

2. Mei fet napanapen ekkewe mi máló?

Kot a ereni Atam: “En ka för seni pwun, iwe kopwe pwal niwiniti pwun.”KENESES 3:19, KG.

Aramas ra ffér seni pwúl. (Keneses 2:7; 3:19) Esor ngún a nonnom lón inisich. Me esor mettóch epwe sópwósópwóló le manaw lupwen sia máló. Tupwuach a máló, me ekiekich a móróló lupwen sia máló. Ina minne, Lasarus ese apwóróusa minne mi fis ngeni fansoun an we máló, pokiten ekkewe mi máló rese meefi och mettóch.Álleani Kölfel 146:4, TF; Än Salomon Afalafal 9:5, 6, 10.

Itá Kot a eriáfféwú aramas lón ekkei mwirin máló? Pokiten ewe Paipel a áiti ngenikich pwe ekkewe mi máló rese tongeni meefi och, iwe a ffat pwe mi chofona ewe afalafal usun ekkein ell me a eitengawa Kot. Ena ekiek pwe Kot a eriáfféwú aramas lón ekkei a ánioput me ren Kot.Álleani Jeremaia 7:31.

 3. Itá ekkewe mi máló ra tongeni fós ngenikich?

Ekkewe sotup rese tongeni kapas are rongorong. (Kölfel 115:17) Nge, a wor ekkóch chónláng, iir mi ngaw, ra tongeni fós ngeni aramas me tipin ewiliireló pwe iir ekkewe aramas mi fen máló. (Jutas 6) Jiowa a allúkú ach sisap sótun fós ngeni ekkewe mi máló.Álleani Tuteronomi 18:10, 11.

4. Ié kewe repwe manawsefál?

Fite million aramas mi fen máló repwe manawsefál wóón fénúfan. Pwal mwo nge ekkewe rese silei Kot me féri minne mi ngaw repwe manawsefál.Álleani Kölfel 37:29; Föför 24:15, TF.

Ekkewe mi manawsefál repwe tongeni káé ewe enlet usun Kot me pwáraatá ar lúkú Jesus ren ar álleasochisi i. (Pwärätä 20:11-13) Chókkewe mi féri minne mi múrinné mwirin ar manawsefál repwe tufichin pwapwaiti manaw esemuch wóón fénúfan.Álleani Johannes 5:28, 29.

5. Met ewe manawsefál a áiti ngenikich usun Jiowa?

Ren án Kot tiinaato Néún we an epwe máló fán itach, a atufichi ewe ápilúkúlúk fán iten ekkewe mi máló. Iwe, ewe manawsefál a áiti ngenikich usun án Jiowa tong me úméúméch mi somwoló. Lupwen ekkewe mi máló repwe manawsefál, ié kewe ka fókkun mochen kúner?Álleani Johannes 3:16; Rom 6:23.