A wor ekkóch sókkun osukosuk sise tongeni ttii senikich are pwákiniir ren mwo iei. Áwewe chék, ika a má sonuk attongeom are a uruk och semmwen mi chou, neman ese wor met ka tongeni féri me lúkún chék óm kopwe kútta alen óm kopwe likiitú fán óm weires. Itá Paipel a tongeni álisuk fán ena esin watteen weires?

SAMAU MI NÓMOTTAM ME CHOU

Rose a erá: “A úriei eú samau ua álemwiri seni ai famili, ua chék memmetek me ririáfféú ren iteitan. A mwittir ngawóló nónnómun manawei.” Eú mettóch a fókkun lólilen ren pwe fán ekkóch, ese chúen tongeni afóta an ekiek wóón an káé Paipel me mettóchun lúkú. Nge alon Jesus we lón Mateus 19:26 a fókkun álisi, ewe mi erá: “Mettoch meinisin ra tufich ngeni Kot.” Rose a silei pwe mi pwal wor ekkóch alen an epwe tongeni káé Paipel. Pokiten metekin inisin, a mmen áweires ngeni an epwe állea, ina popun a poputá le aúseling ngeni álleaan Paipel me pwal ekkóch puken álillisin Paipel mi fen record. * A erá: “Use silei ifa usun upwe apéchékkúla ai riri ngeni Kot ika ese kawor ekkena sókkun record sipwe aúseling.”

Lupwen Rose a meefi letipechou pokiten ese chúen tufichin féri met a kan féri me lóóm, a kúna oururun letipan ren met a mak lón 2 Korint 8:12, ewe mi erá: “Are a wor remi ewe mochen lifang, Kot epwe etiwa ämi lifang won ükükün met oua tongeni, sap won ükükün met ousap tongeni.” Ekkena kapas ra áchema ngeni Rose pwe Kot a pwapwa ren met a féri pokiten ina úkúkún met a tufichin féri.

LETIPETA

Delphine, ewe sia fós usun me mwan, a chemeni ei: “Mwirin málóón nei we nengngin 18 ierin, a fókkun  watte metekin letipei me use lúkú pwe ua chúen tongeni sópweló le manaw. Manawei ese chúen usun me lóóm.” Nge, a kúna watteen oururun letipan seni alon ewe soumakken kélfel we ngeni Kot lón Kölfel 94:19: “Lupwen a wor chomong ai öürek, en ka achipaei o apwapwai lelukei.” A erá: “Ua iótek ngeni Jiowa an epwe álisiei le silei met upwe féri le ekinamwei metekin letipei.”

Delphine a fangóló unusen an péchékkúl me an fansoun le féri eú angang mi aúchea. Ló, ló, ló a meefi pwe i a usun efóch néún emén semirit kúreióng mi chúen tongeni néúnéú inaamwo ika a kupukupukkis. Pwal ina chék usun, inaamwo ika Delphine a meefi pwe a tatakkis letipan, nge a mirititi pwe a chúen tongeni álisi ekkewe ekkóch. Iei met a chechchemeni: “Ua mirititi pwe lupwen ua achocho le oururu nei kewe chón káé ren ai áiti ngeniir án Paipel kewe kapasen emmwen, me ekiekin Paipel, ina alen án Jiowa oururuei me ekinamwei letipei.” A makkeei iten ekkóch aramas lón Paipel iir mi pwal kúna watteen letipeta. A mirititi me erá: “Iir meinisin ra ikkiótek ngeni Kot.” A pwal silei pwe “sise tongeni kúna álillis ika sise suuki ewe Paipel.”

Án Delphine kákkáé ewe Paipel a pwal áiti ngeni och mettóch, ina an epwe ánnefota ekiekin wóón fansoun mwach nge esap wóón minne a fis me lóóm. A oururu ewe ápilúkúlúk mi mak lón Föför 24:15, ewe mi erá: “Ekewe chon pwüng me ekewe aramas mi ngau, repwe manausefäl seni mäla.” Ifa úkúkún péchékkúlen án Delphine lúkú pwe Jiowa epwe amanawasefáli néún we nengngin? Iei meefien Delphine: “Ua anchangei pwe ua wesewesen kúna nei we nengngin lón mwachkkan. A fen kkótóló ewe rán aupwe chufengensefál lón, usun itá a fen makketiw lón néún Semei we lón láng pwinin maram. Ewe fansoun aupwe nómfengen lón ám we atake, a fókkun ffat lón ai ekiek usun chék lón ewe fansoun ua kerán kúna me tongei lón ewe rán a uputiw.”

^ par. 4 A kawor wóón ewe jw.org website chómmóng ekkena esin mettóch mi record sipwe aúseling.

Ewe Paipel a tongeni álisuk le kúna ourur pwal mwo nge lón ekkewe fansoun mi fókkun áweires ngonuk