EWE LEENIEN MAS—FÁN ITEN EWE MWICHEFEL August 2018

Ei puk a masou ren ekkewe lesenin káé minen October 1-28, 2018.

Ka Silei Enletin ewe Pwóróus?

Ikkefa án Paipel kewe úlúngát kapasen emmwen ra tongeni álisikich le apwúngúéchú pwóróus?

Kosap Apwúngú Aramas ren Kúnaen Mesom me Lúkún

Káé úlúngát mettóch mi pwári pwe ach apwúngú aramas ren kúnaen mesach ese éch.

Ra Pwapwa Chókkewe mi Kisáseú

Ifa usun ach kisáséu a riri ngeni ach pwapwa?

Angangfengen me Jiowa Iteiten Rán

Ikkefa ekkewe nimu alen ach sipwe angangfengen me Kot?

Mosonottam​—Likiitú ren eú Popun

Káé met weween mosonottam, ifa usun sipwe ámááraatá me feiéchún ach napanapeni.

Kapas Eis Seni Chón Állea

Pwata ese fókkun mumutá ach sipwe postuni néún Chón Pwáraatá Jiowa kewe puk, video me metakkan wóón pwal ekkóch website?

Ekkewe Mwán Mi Kefilitá​—Káé Seni Timoty

Usun itá a nafanagaw án Timoty lúkúlúkú pwisin i atun a poputá le fiti aposel Paulus lón an angang. Met ekkewe mwán mi ásimaw me ekkewe chónálillisin mwichefel ra tongeni káé seni Timoty?