Mwet ngeni masouan

Mwet ngeni tettelin menlapen masouan

Chón Pwáraatá Jiowa

Fili menni fós Fósun Chuuk

 MANAWEN CHÓN KRAIST

Ámúrinnééló Tufichich lón ewe Angangen Afalafal​—Poputááni eú Pwóróusfengen pwe Kopwe Tongeni Afalafal

Ámúrinnééló Tufichich lón ewe Angangen Afalafal​—Poputááni eú Pwóróusfengen pwe Kopwe Tongeni Afalafal

Jesus a tufichin afalafal ngeni emén fin Samaria ren an chék poputá le pwóróus ngeni. Ifa usun sipwe ámúrinnééló tufichich le poputááni eú pwóróusfengen me chókkewe sise sissileer?

  • Kopwe emelimel me fós ngeni aramas. Inaamwo a pekkus, nge Jesus a chúen poputááni an pwóróusfengen me ewe fefin ren chék an tingorei únúman konik. Ka tongeni pwal poputá ren óm kapong me ka pwal tongeni fós usun ewe weather are met pwóróusen leeniach are pwóróusen fénúfan. Chechchemeni pwe sipwe achocho le chék poputááni eú pwóróusfengen, ina popun kopwe fós wóón met ewe aramas epwe pwapwa le fós usun. Ika ese fós, kosap pwal ekieki. Sótuni wóón pwal emén. Tingorei Jiowa epwe ngonuk pwora.​—Ne 2:4; Föf 4:29.

  • Kopwe kútta alen óm kopwe tongeni eppiietá ewe pwóróus allim nge kosap atapwal. Oupwe akkomw mwo chék apwóróusfengen. Ika kopwe emwittiri óm kopwe afalafal ngeni, iwe neman epwe osukosuk me esap chúen fós. Kosap lichippúng ika a much ámi pwóróusfengen nge kese mwo afalafal ngeni. Ika ka pireir le poputá le fósun ewe pwóróus allim, iwe pwata kese sótuni le poputááni eú pwóróusfengen nge esap ren óm kopwe afalafal. [Fichi me pwóróusfengen wóón video 1.]

  • Sótuni le suuki alen óm kopwe afalafal ngeni ren óm erá och mettóch usun óm lúkú pwe neman epwe mochen silei pwal ekkóch pwóróus usun. Án Jesus eáni pwóróus mi ámmeseik a amwékútú án ewe fefin epwe kapas eis. Iwe Jesus a afalafal ngeni ewe fefin ewe pwóróus allim ren an chék pélúweni an kewe kapas eis. [Fichi me pwóróusfengen wóón video 2, me mwirin video 3.]