Mwet ngeni masouan

Mwet ngeni tettelin menlapen masouan

Chón Pwáraatá Jiowa

Fili menni fós Fósun Chuuk

Alen Pwóróusfengen

Alen Pwóróusfengen

●○○ ÁEÚIN CHUURI

Kapas Eis: Ifa usun sipwe tongeni silei met epwe fis lón mwachkkan?

Wokisin: Ais 46:10

Lón Nan: Met ewe Kot a pwonei fán iten aramas me ewe fénúfan lón mwachkkan?

○●○ ÁEÚIN LIWINITI

Kapas Eis: Met ewe Kot a pwonei fán iten aramas me ewe fénúfan lón mwachkkan?

Wokisin: Kf 37:29

Lón Nan: Met kopwe féri pwe kopwe angei ewe feiéch Paipel a fós usun?

○○● ORUUEN LIWINITI

Kapas Eis: Met kopwe féri pwe kopwe angei ewe feiéch Paipel a fós usun?

Wokisin: Kf 37:34

Lón Nan: Ifa ewe esin manaw Kot a mochen sipwe eáni?