Mwet ngeni masouan

Mwet ngeni tettelin menlapen masouan

Chón Pwáraatá Jiowa

Fili menni fós Fósun Chuuk

Alen Pwóróusfengen

Alen Pwóróusfengen

●○○ ÁEÚIN CHUURI

Kapas Eis: Met Kot a tipeni fán iten aramas?

Wokisin: Ken 1:28

Lón Nan: Pwata sia silei pwe Kot epwe apwénúetá minne a tipeni fán iten aramas?

○●○ ÁEÚIN LIWINITI

Kapas Eis: Pwata sia silei pwe Kot epwe apwénúetá minne a tipeni fán iten aramas?

Wokisin: Ais 55:11

Lón Nan: Met epwe fis wóón fénúfan lupwen Kot a apwénúetá minne a tipeni?

○○● ORUUEN LIWINITI

Kapas Eis: Met epwe fis wóón fénúfan lupwen Kot a apwénúetá minne a tipeni?

Wokisin: Kf 37:10, 11

Lón Nan: Met sipwe féri pwe sipwe tongeni kúna feiéch seni án Kot kewe pwon?

ANGANGEN EINET ATUN EWE ÁCHECHCHEM (March 23–April 19):

Ám aua mochen etiwok ngeni eú rán mi fókkun aúchea. Ien noum taropween etiwetiw. Lón Enimu, April 19, million aramas wóón unusen fénúfan repwe chufengen me féri áchechchemen málóón Jesus Kraist. A mak lón ei taropween etiwetiw ewe kulók me leeni ia epwe fis ie. Ám aua pwal etiwok fán iten ewe afalafal epwe fis eú wiik me mwen ewe Áchechchem itelapan, “Achocho Ngeni Óm Kopwe Eáni ewe Enletin Manaw!”

Lón Nan Ika A Mochen: Pwata Jesus a máló?