Mwet ngeni masouan

Mwet ngeni tettelin menlapen masouan

Chón Pwáraatá Jiowa

Fili menni fós Fósun Chuuk

 PWÓRÓUS AÚCHEA SENI KAPASEN KOT | MATEUS 20-21

“Iö A Mochen Epwe Chon Akom Mwemi, Epwe Nöümi Chon Angang”

“Iö A Mochen Epwe Chon Akom Mwemi, Epwe Nöümi Chon Angang”

20:28

Ekkewe senseen allúk me Farisi mi lamalamtekia ra fókkun sani án aramas repwe kúner me kapong ngeniir lón “ewe lenien amömö”

Ekkewe senseen allúk me Farisi mi lamalamtekia ra mochen aramas repwe ingeitiir me ra mochen repwe iteféúló. (Mat 23:5-7) Nge Jesus a sókkóló seniir. “Nöün Aramas esap feito pwe aramas repwe angang ngeni, nge a feito an epwe angang ngeniir.” (Mat 20:28) Iwe met, sia kan akkomwa ekkewe kinikinin ach fel ngeni Kot mi pwá ngeni aramas pwe repwe kúna me mwareitikich? Ika sia mochen sipwe lapalap me mwen mesen Jiowa, sipwe achocho le usun Jesus me féri úkúkún ach tongeni le angang fán iten aramas. Ekkena sókkun angang, lap ngeni aramas rese kúna nge Jiowa chék a kúna. (Mat 6:1-4) Emén chón angang mi tipetekison epwe . . .

  • álillis le elimelima me túmúnú ewe Leenien Mwich

  • akkomw mwékút le álisi ekkewe chinnap me ekkewe ekkóch

  • awora monien asor le álisatá ewe Mwú