15:11-32

Ikkeei ekkóch lesen sia káé seni ewe kapas áwewe.

  • Eú alen tipachem ach sipwe nónnóm lein néún Kot kewe aramas ikewe ia mi núkúnúkéch ie mi nóm fán túmúnúen Semach we mi tong lón láng

  • Ika sia riki seni Kot, itá sipwe liwinto fán tipetekison, me sipwe lúkúlúk pwe i a mochen omusakicheló

  • Sipwe áppirú Jiowa ren ach etiwaéchú chókkewe mi aier me liwiniti ewe mwichefel