3:1-5

Pwata Jesus a fókkun letipechou ren ekkewe néúwisin lamalamen Jus? Pún ra áweiresi ekkewe aramas atun ewe Sapat ren ar pwisin apacha ngeni chómmóng allúk ese lamot. Áwewe chék, mi allúk án emén epwe ni emén kúún kolak. Esap pwal wor angangen echikara emén chilóón chék ika a kon feiengaw pwe epwele máló. Weween, pwe lón Sapat mi allúk án emén epwe álisi ié mi kup chúún are ru péún ika pechen. A ffat pwe ekkewe néúwisin lamalam rese tongei ewe mwán mi má péún.