Mwet ngeni masouan

Mwet ngeni tettelin menlapen masouan

LESEN 2

Fós Usun Itá nge Ka Fós Ngeni Chiechiom

Fós Usun Itá nge Ka Fós Ngeni Chiechiom

2 Korint 2:17

MENLAPAN: Fós lón pwisin ngingiin óm kapas mi enletin pwári met meefiom usun ewe pwóróus me usun ekkewe chón aúseling.

MINNE KOPWE FÉRI:

  • Iótek me mmólnéch. Tingor án Kot álillis pwe kosap ekieki usun óm pireir le afalafal, nge kopwe fen nefótófót wóón ewe pwóróus. Epwe ffat ngonuk ekkewe menlapen pwóróus kopwe áweweei. Fós lón pwisin itiitin óm kapas nge kosap chék fiti ekkewe kapas mi makketiw.

  • Kapas seni letipom. Ekieki ika pwata a lamot ngeni ekkewe chón aúseling minne kopwe apasa. Afóta ekiekum wóór. Ika ka féri ena, iwe napanapen óm útá me mómmóót, pwomwen poum, me wówóón wóón mesom repwe pwári óm enletin mochen álisiir.

  • Nengeni chón aúseling. Ika esap eú minen ássáw, mi éch kopwe nennengeniir. Atun ka eáni afalafal lón mwichefel, kosap chék nengeni unusen chón mwich, nge kopwe fen attola emén mwirin pwal emén ren ekis fansoun.